.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: La Cetate | Anul: 2013
Anul:
2013
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Fortificaţii;
Descoperire izolată
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
La Cetate
Sector:
Turnul A
Toponim:
Noviodunum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Stănică Aurel responsabil sector Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Campania de săpături arheologice din anul 2013 a început la Noviodunum pe data de 12 august, prin acţiuni de pregătire a punctelor de lucru, şi s-a încheiat în data de 14 octombrie. În perioada 7 – 14 octombrie s-au desfăşurat acţiuni de protejare a zidurilor de incintă, a turnurilor, a edificiilor şi a zonelor aflate în curs de cercetare. Cercetările arheologice, desfăşurate prin proiectul Noviodunum 2020, u...rmăresc cercetarea ştiinţifică, degajarea şi valorificarea muzeală a sectorului de SE al cetăţii Noviodunum, care cuprinde un segment al fortificaţiei, în care se înscriu trei turnuri romano-bizantine – Turnul Mare (TM) la V; Turnul de Colţ (TC) la est; Turnul A (TA) la mijloc, între cele două – cu cele două curtine aferente. În toate punctele menţionate au fost identificate niveluri din perioada medie-bizantină şi medievală ce indică o locuire intensă la Noviodunum şi în sec. X-XIV. Obiectivele proiectului de cercetare din anul 2013: - continuarea cercetărilor la segmentul de curtină C1 şi C2; - continuarea cercetărilor la Turnul A, Suprafaţa A şi Turnul de colţ; - verificarea reperelor cronologice stabilite prin cercetările anterioare la Turnul de Colţ, Turnul A, Suprafaţa A, Curtina 1 şi Curtina 2; Turnul A, ca şi celelalte elemente de fortificaţie de pe incinta de sud-est – Turnul Mare şi Turnul de Colţ – , a fost afectat în diferite perioade istorice de către cei care au scos piatra din paramente sau din emplectonul acestora. Turnul A, refăcut de mai multe ori în cele trei secole de istorie romano-bizantină, se prezintă sub forma literei U, ca un bastion rectangular cu frontul rotunjit. Zona semicirculară sau latura de sud a turnului de forma literei U, nu are parament, motiv pentru care a fost realizat un sondaj pentru a lămuri situaţia. Un alt aspect, ce urma a fi clarificat este reprezentat de o „aglomerare” de pietre, care era paralel cu profilul de sud. Nu în ultimul rând, doream să realizăm o verificare a acestei zone, dacă nivelurile de perioadă medie-bizantină au fost epuizate. În prima fază, a fost lămurită situaţia pietrelor, care nu erau prinse cu un liant şi a bucăţilor de mortar şi fragmentelor de cărămidă, ce au apărut sub acestea. Cu siguranţă, nu este vorba de un zid ce aparţine unei construcţii, ci de dărâmătură (pietre, bucăţi de mortar, fragmente de cărămidă), ce provin din momentul dezafectării Turnul A. Pe toată suprafaţa sondajului, au apărut materiale ceramice şi monede, ce pot fi datate în secolul al XIII-lea. După ce ne-am adâncit 0,50 m, putem face precizarea, ca nivelul medio-bizantin în zona Turnului A nu a fost epuizat. Au fost continuate săpăturile în sondajul realizat în zona centrală a a TA. A fost înlăturată nivelarea surprinsă în 2012, care conţine fragmente ceramice şi oase de animale. Sub această nivelare, au apărut mai multe pietre pe axa E-V, de dimensiuni medii, fără a fi prinse cu mortar. Pentru a înregistra situaţiile surpinse la E şi V de sondaj, am procedat la o înregistrare a materialelor utilizând siglele TA Est şi TA Vest. Pe latura de E a fost cercetată o amenajare cu pământ galben, posibil podeaua unui complex de locuit. Podeaua se află sub un strat de dărâmătură, care provine din desele distrugeri ale zidului de incintă. Pe podea a fost descoperită o piatră de răşniţă. Materialul recoltat este amestecat şi este reprezentat de fragmente ceramice de vase borcan şi fragmente de brăţări din sticlă, fragmente de amfore, veselă de bucătărie ce aparţin atât perioadei medio-bizantine, cât şi epocii romane. La SSE de turn, se contura un complex rectangular, ce se observa şi pe profilul de est, care s-a dovedit a fi groapa unui tranşeu. În acest tranşeu a fost descoperit un trepied din fier şi o armă (Mannlicher, md. 1894). În continuare, spre colţul de SE al casetei, se observa un pământ cenuşiu prăfos, în care au fost descoperite materiale din secolul al XIII-lea. Pe latura de vest, a fost cercetat un context de culoare brun- cenuşie, cu tentă roşcată pe alocuri, din care au apărut mai multe obiecte din os şi corn. Acest nivel se extinde spre latura de vest a tunului în forma de U, cu o grosime de 0,60 m. În caroul 2, zona în care se suprapun cele două turnuri (cel în forma literei U şi cel rectangular), a fost identificat o posibilă amenajare din pământ galben, tasat şi cu mortar în compoziţie.

Bibliografie:

BELDIMAN C. 2007 – Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu, Asociaţia Română de Arheologie, Studii de Preistorie – Supplementum 2, Bucureşti, 2007.


BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2007a – Histria. Sectorul Basilica extra muros. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2006, Bucureşti, 2007, p. 202-205.
BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2007b – Capidava. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2006, Bucureşti, 2007, p. 108-112.
BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2010 – Capidava. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2009, Bucureşti, 2010, p. 48-50.
BELDIMAN C., SZTANCS D.-M. 2013 – Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate, Sector: Sud-Est. Industria materiilor dure animale descoperită în campaniile 2009-2012, în CCAR 2012, Bucureşti, 2013, p. 74-75.
BELDIMAN et alii 2010 – BELDIMAN C., ELEFTERESCU D., SZTANCS D.-M., Ostrov-Durostorum. Industria materiilor dure animale, în CCAR 2009, Bucureşti, 2010, p. 132-136.
BELDIMAN et alii 2011 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., ACHIM I. A., SZTANCS D.-M., Aspects of ancient economy at Histria: bone/ antler anvils and iron sickles, Mircea Victor Angelescu, Irina Achim, Adela Bâltâc, Viorica Rusu-Bolindeţ, Valentin Bottez (éds.), Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” de l’Academie Roumaine, Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest, Cluj-Napoca, 2010 (2011), p. 421-436.
BELDIMAN et alii 2013 – BELDIMAN C., STĂNICĂ A.-D., SZTANCS
Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XV, Numéro 1, 2013, p. 37-53.
RUSU A. A., MĂRGINEAN Fl. 2004 – Prelucrarea osului şi cornului în Transilvania medievală (Început de abordare tematică), Arheologia medievală, 5, 2004, p. 113-158.
SZTANCS D.-M. 2011 – Industria materiilor dure animale în neo-eneoliticul din Transilvania. Repertoriu, tipologie, studiu paleotehnologic, date privind paleoeconomia. Baze de date, teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2011.
TOPOLEANU F., STĂNICĂ A.-D. 2014 – Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate, Sector: Sud-Est, în CCAR 2013, Bucureşti, 2014 (prezentul volum).
TOPOLEANU, STĂNICĂ A.-D. 2013 – Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum], Punct: Cetate, Sector: Sud-Est, în CCAR 2012, Bucureşti, 2013, p. 70-74.
(Endnotes)
1 CCA 2007, nr. 83. Morminte de inhumaţie din acest punct, aparţin unui orizont de înmormântări, din care au fost cercetate 12 morminte, ceea ce confirmă că în cursul secolelor XIII-XV, în zona intra-muros s-a practicat o serie de înmormântări de către populaţia locală.
2 CCA 2008, nr. 37.
3 Cele trei gropi menajere, au fost identificate în cursul campaniilor din ani 2007 şi
2010. CCA 2007, nr. 83; CCA 2010, nr. 26.
4 CCA 2008, nr. 37.

(Endnotes) Industria materiilor dure animale descoperită în campaniile 2012 şi 2013
1 Topoleanu, Stănică 2013; Topoleanu, Stănică 2014 (raport în prezentul volum, cu bibliografia).
2 Beldiman, Sztancs 2013; Beldiman et alii 2013.
3 Ibidem.
4 Beldiman 2007; Sztancs 2011.
5 Topoleanu, Stănică 2013; http://www.noviodunum.ro.
6 Beldiman et alii 2011; Beldiman, Sztancs 2007a; Beldiman, Sztancs 2007b; Beldiman, Sztancs 2010; Beldiman et alii 2010.
7 Rusu, Mărginean 2004.
8 Beldiman, Sztancs 2013; Beldiman et alii 2013.
9 Beldiman 2007, p. 211-234.

Note Bibliografice:

Abrevieri


Ad. – Adâncimea; C – Curtină; Cămin de vizitare (pe trasul conductei de alimentare cu apă); Diam – diametrul; ED – Extremitatea distală; EP – Extremitatea proximală; Ext – Exterior; Gr – Groapă; Gros – Grosimea; IMDA – Industria materiilor dure animale; Înălţ – Înălţimea; Int – Interior; L – Lungimea; L tot – Lungimea totală; Lăţ – Lăţimea; LCE – Lungimea pe coarda exterioară (la artefacte având contur curb); Max – Maxim; N – Număr; N tot – Număr total; NOV – Noviodunum; PD – Partea distală; Perf – Perforaţie; PM – Partea mezială; PP – Partea proximală; R – rază (de corn de cerb); Supr – Suprafaţa; TA – Turnul A; TC – Turnul de Colţ; TM – Turnul Mare.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO