Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Tărtăria | Comuna: Săliştea | Judeţ: Alba | Punct: Gura Luncii | Anul: 2014

Anul   2014
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului
Perioade
Neolitic;
Eneolitic;
Epoca bronzului timpuriu
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Tărtăria
Comuna   Săliştea
Punct
Gura Luncii
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Luca Sabin Adrian responsabil Muzeual Naţional Brukenthal Sibiu
Cod RAN    7080.01
Raport În campania desfăşurată în anul 2014 în situl de la Tărtăria, din punctul Gura Luncii sau deschis trei suprafeţe S IV, S V şi S X, ce au dimensiunile de 16x8 m, fiind deschise la sud de S III, între ele păstrându-se un martor stratigrafic cu lăţimea de un metru. În suprafeţe nou deschise s-a îndepărtat stratul vegetal, ce are o grosime de aproximativ 0, 30 m.
În suprafaţa V a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă, numerotată convenţional cu L 2. Locuinţa 2 a fost descoperită la adâncimea de -0,30 m. În partea superioară au fost descoperite fragmente de chirpici, cu urme de nuiele, sub acestea fiind un nivel de pietre de râu, ce au dimensiunea de aproximativ 10 cm.
În suprafaţa X s-a ajuns pe stratul viu (steril din punct de vedere arheologic), acesta apărând la adâncimea de 0, 30 m. Pe acest nivel s-au conturat şapte gropi, o vatră de foc, un cuptor şi un şanţ de apărare.

Groapa 36 (foto 1) se află în caroul 306, intră sub profilul vestic, are forma circulară. Umplutura este de culoare neagră, afânată, cu pigment de cărbune şi fragmente de chirpici. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 1 m, adâncime 0,55 m.

Groapa 37 (foto 2) se află în caroul 298, intră sub profilul vestic, are forma circulară. Umplutura este de culoare neagră, afânată, cu pigment de cărbune şi chirpici. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 1,30 m, adâncime 0,20 m.

Groapa 38 (foto 3) se află în caroul 307, intră sub profilul sudic, are forma circulară. Umplutura este de culoare neagră, afânată, cu pigment de cărbune şi fragmente de chirpici. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 1,20 m, adâncime 0,40 m.

Groapa 39 (foto 4) se află în carourile 299 şi 300, are forma ovală. Umplutura este de culoare neagră, afânată, cu pigment de cărbune şi fragmente de chirpici. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice, litice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 2,80/2,60 m, adâncime 0,55 m.

Groapa 40 (foto 5) se află în caroul 310, intră sub profilul sudic, are forma circulară. Umplutura este de culoare cenuşie, afânată, cu pigment de cărbune. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 1,60 m, adâncime 0,36 m. Groapa taie groapa 40 A.
Groapa 40 A (foto 6) se află în carourile 310 şi 309, intră sub profilul sudic, are forma circulară. Umplutura este de culoare neagră, afânată, cu pigment de cărbune. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 1,34 m, adâncime 0,65 m. Groapa este tăiată de groapa 40.
Groapa 41 (foto 7) se află în carourile 282, 283, 290, 291, are forma ovală. Umplutura este de culoare neagră, afânată, cu pigment de chirpici. Materialele arheologice descoperite sunt: ceramice, litice şi osteologice. Dimensiuni: diametru 2,80/2,50 m, adâncime 0,65 m.

Vatra 9 se află în caroul 310, la adâncimea de - 0,36 m, intră sub profilul sudic, fiind construită din lut. Dimensiuni: lungime 0, 90 m, grosime 0,09 m.

Cuptorul 1, (foto 8) este un cuptor cu groapă de acces, situat în carourile 302 şi 310, fiind săpat în lutul galben (steril din punct de vedere arheologic), are trei guri de aerisire în partea de sud, ce au un diametru de 0,16 m. Umplutura este neagră cenuşie cu fragmente din bolta prăbuşită. În interiorul cuptorului au fost descoperite fragmente ceramice şi un vas întregibil datat în secolul X – XII d. Chr. Dimensiunile sunt următoarele: L. 1,80 m, diametru 0,96 m, adâncime 0,23 m. Cuptorul taie groapa 40.

Şanţul 1, (foto 9, 10) este un şanţ situat în partea de nord al suprafeţei, din el a fost surprinsă latura sudică, latura nordică fiind sub profilul nordic. Şanţul are umplutura de culoare brună, lutoasă, având aspectul literei V. Şanţul a fost săpat până la o adâncime de trei metri, ne ajungându-se însă la fund.

În campania 2014 s-au mai executat, de asemenea, trei secţiuni şi un sondaj pe partea stângă a şoselei, mai sus de fostul han. Cu acest prilej s-au putut face observaţii asupra amenajărilor legate de vechiul drum şi s-a descoperit un strat cu numeroase urme de arsură.

S 36 a fost trasată pe direcţia nord-sud, cu caroiajul începând de la sud. În această secţiune, imediat sub stratul vegetal au putut fi observate mai multe straturi şi lentile de nivelare bej şi alburii, foarte tari, cu mult pietriş şi rare materiale modern-contemporane (cuie puternic oxidate), straturi care pot fi puse în legătură cu amenajarea veche a drumului, care până după 1945 trecea prin faţa fostului han, prin vale. Sub aceste straturi se afla un strat de pământ galben lutos cu rar pigment ceramic, aşezat pe stratul de pietriş geologic, steril din punct de vedere arheologic. Dimensiuni: 8 x 2 m.

S 37 a fost trasată pe direcţia vest-est, în prelungirea caroului 4 al S 36, păstrând un martor de 1 m. Stratigrafia a fost similară cu cea a S 36. Dimensiuni: 10 x 2 m.

S 38 a fost trasată la 12 m est şi 9 m vest de S 36. În această secţiune, la -1,80 / 2,00 m, a fost observat un strat de nisip galben, tare, cu numeroase urme şi pigmenţi de cărbune, care coboară dinspre sud-vest şi pare a marca un nivel de incendiere într-un şanţ de apărare, posibil Hallstattian (deoarece platoul de deasupra săpăturii prezintă un val cu piatră şi materiale din aceeaşi perioadă). Dimensiuni: 5 x 2 m.

S 39 a fost trasată la aproximativ 40 m E – NE de S 38. Imediat sub stratul vegetal a apărut un strat galben, foarte tare, cu multe pietricele, fragmente de asfalt şi rar pigment ceramic, care se subţiază treptat pe profilele de est şi sud. Sub acest strat se află sterilul arheologic constituit aici din nisipuri şi marne amestecate natural. Dimensiuni: 2 x 2 m.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu