.
Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;La Tène timpuriu;La Tène târziu;Latene;Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
La Tène timpuriu;
La Tène târziu;
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca migraţiilor;
Epoca bizantină;
Epoca bronzului;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt;
Hallstatt timpuriu;
Hallstatt mijlociu;
La Tène mijlociu
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Aşezare deschisă;
Castru;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Constanţa
Localitate:
Capidava
Comuna:
Topalu
Punct:
Cetate
Sector:
sectoarele III, VII, sectorul X extra muros, sectorul de est intra muros,
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dobrinescu Ionuţ Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Opriş Ioan Carol responsabil Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pinter Zeno-Karl Muzeual Naţional Brukenthal Sibiu
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Raţiu Alexandru-Mircea Muzeul Naţional de Istorie a României
Sion Anişoara Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Urduzia Claudia Muzeual Naţional Brukenthal Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Perioada de desfăşurare a campaniei: 7 iulie 2014 - 31 octombrie 2014 Cercetările arheologice de la Capidava, cât şi operaţiunile de prelucrare a materialului arheologic rezultat şi de alcătuire a rapoartelor de cercetare s-au desfăşurat în campania 2014 pe durata lunilor iulie-octombrie. Rezultatele obţinute în acest an sunt apreciabile, în ciuda finanţării târzii puse la dispoziţie de către MC, ab...ia din cursul lunii septembrie a.c. În această situaţie cercetarea arheologică a înregistrat o amploare diminuată şi o reevaluare din mers a planului anual al membrilor colectivului şi ale instituţiilor partenere. Conservare primară. În paralel cu cercetările arheologice s- au desfăşurat şi lucrări de conservare primară, dar acestea - cerute de întreţinerea sitului şi de săpăturile arheologice curente în obiectivele arhitecturale din cetatea romană şi bizantină de la Capidava – au fost rapide şi locale, pe măsura finanţării şi timpului acordat prin contractul cu MC. Ele au avut în consecinţă drept unic obiectiv, situat în sectorul VII al cetăţii, tocmai clădirea situată la SV de Corpul de Gardă, înspre Dunăre). Operaţiunile de conservare primară au constat în turnarea şapei de protecţie, după ce zidurile perimetrale fuseseră conservate într-o campanie mai veche (din 2008). Zidurile păstrate ale clădirii respective se păstrează pe o lungime de 23 m (o dispunere în forma literei T), iar grosimea zidului este de cca 75 cm. Lucrările au fost efectuate în regie proprie, cu lucrători/zilieri din com. Topalu, specializaţi în aceste operaţiuni încă din precedentele campanii. Atunci acest mare edificiu aşezat pe terasa dinspre Dunăre a fost conservat pe secţiunile păstrate, respectiv zidul perimetral bine păstrat dinspre Corpul de Gardă şi strada care desparte cele două edificii oficiale ale cetăţii, alături de un zid interior (compartimentare), care pornea înspre fluviu. Date fiind dimensiunile şi aspectul monumental al edificiului, chiar şi păstrat în partea sa NE (interiorul şi latura dinspre Dunăre, de SV, fiind afectate de aşezarea de bordeie, alunecare de teren etc.), impunea conservarea. Conservarea acestuia aduce şi mai buna fixare a terasei, dată fiind diferenţa de nivel de cca 2 m între nivelul de călcare pe strada dintre edificiu şi corpul de gardă şi interiorul primului. Cercetările arheologice propriu zise au continuat, cu sprijinul instituţiilor partenere (UB-FIB, MINAC, ULBS) în 3 sectoare intra muros (sectoarele III şi distinct sectorul VII, unde înregistrăm o a doua campanie consecutivă de cercetare a comandamentului roman târziu – Principia, respectiv sectorul de est al cetăţii) şi doar într-unul singur dintre cele extra muros (sectorul X), în spaţiul ocupat de necropolele Capidavei. Intra muros. Sectoarele III şi VII. Săpăturile au avut ca rezultat un sondaj de control în camera III din C1/1994 (8 m2) din sectorul III al cetăţii. În sectorul VII, unde au continuat cercetările din Principia romană târzie, au fost cercetate suprafeţele S 1 şi S 3, S 4, S 5 (fiecare 4 x 4 m – total 64 m2). Respectivul proiect, ajuns la a doua campanie arheologică îşi propune obţinerea sistematică a informaţiei arheologice şi arhitecturale asupra respectivei clădiri oficiale dotată cu absidă, de epocă romană târzie. Edificiul a fost sever afectat de alunecări de teren înspre Dunăre în perioadă târzie şi mai ales prin suprapunerea sa în etapa finală de locuire a Capidavei cu o densă distribuţie a locuirii în bordeie mediobizantine. Sectorul de est. Aici cercetările au avut în vedere patru zone distincte: încăperea C1, încăperea C6, martor sud-vest C 12 şi coridor sud-est C1, însumând o suprafaţă de cca 50 m2. Pe verticală, excavaţia s-a desfăşurat la adâncimi diferite, încadrându-se între 0,00 m – 1,15 m în cazul încăperii C.1, respectiv -0,90 m – 3,35 m în cazul încăperii C.6 . Extra muros a fost cercetat în campania 2014 doar sectorul X. Cercetarea din acest an a continuat cercetările anterioare din anii 2010-2013 de la Capidava, sector X, mai precis pe terasa B, concentrându-se în special asupra cimitirului medieval de aici. Pe de o parte a continuat cercetarea în secţiunile deschise în anul anterior (S II, cu dimensiunile 2 x 7.50 m), pe de altă parte au fost deschise două noi secţiuni, S III (10 x 2 m) şi S IV (8 x 2 m), la vest de secţiunile S Ib (10 x 3 m) şi respectiv S II. Suprafaţa totală cercetată în campania 2014 este de 51 mp. Şi în campania 2014 cercetarea de la Capidava a fost realizată în regim de şantier-şcoală, cu participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la Universitatea din Bucureşti, respectiv ai Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane de la Universitatatea „Lucian Blaga” din Sibiu la cercetările din cursul lunilor iulie-august a.c. În GIS-ul deja existent al sitului urmează a fi integrate în prima parte a anului 2015 (premergător viitoarei campanii) descoperirile curente din cetate sau din zona extramurană. Cercetarea la Capidava decurge în baza unui nou protocol de colaborare inter-instituţională, datat iulie 2013, între parteneri (unde Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa este organizatorul săpăturilor şi administratorul sitului, iar Universitatea din Bucureşti deţine în continuare coordonarea ştiinţifică prin conf.dr. Ioan C. Opriş).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO