Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Dunăreni | Comuna: Aliman | Judeţ: Constanţa | Punct: Dealul Muzait | Anul: 2014

Anul   2014
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV);
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade
Epoca romană;
Epoca migraţiilor
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Castru
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Dunăreni
Comuna   Aliman
Punct
Dealul Muzait
Sector   
Toponim   Sacidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Cliante Traian responsabil Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    61032.02
Raport Cercetările arheologice efectuate până în anul 1979, au evidenţiat pe laturile de est şi de vest, existenţa a două turnuri - poartă. Reluarea cercetărilor urmăreşte ca în etapa următoare să se stabilească eventuala legătură dintre cele două intrări în interiorul fortificaţiei şi modalitatea de realizare a acesteia.
Lucrările prealabile reluării cercetărilor au constat în degajarea de depuneri a accesului dinspre est al fortificaţiei.
După degajarea de materialele dislocate prin săpăturile anterioare, a fost deschisă o secţiune plasată la circa 7-8 m vest de accesul menţionat. Orientată de direcţia nord-sud, această secţiune are dimensiunile de 26 x 2 m.
Primul monument descoperit este un zid apărut la limita dintre carourile 8 şi 9 ale secţiunii; orientat aproximativ pe direcţia est-vest, el a fost lucrat din pietre legate cu mortar de culoare albă, care conţine mult var, nisip, piatră de râu măruntă şi foarte puţine resturi ceramice. După tehnica de realizare, la care se adaugă grosimea (circa 1,3 m) şi orientarea, el pare să fie mai timpuriu decât celelalte descoperiri făcute în secţiune.
La nord şi la sud de acest zid, sub stratul de depuneri vegetale, au fost descoperite resturile a trei locuinţe. Prima dintre ele a fost parţial cercetată în capătul nordic al secţiunii (carourile 1-3); de sub un strat de dărâmătură, amestecat cu multă cenuşă a fost dezvelită parţial podeaua unei locuinţe, amenajată cu fragmente de materiale tegulare şi lut galben. De pe această podea au fost recuperate fragmente de amfore globulare cu striuri şi fragmente de amfore decorate „cu coaste”, tipuri categoriale cu largă circulaţie în sec. VI p. Chr.
Undeva mai la sud, în sectorul corespunzător carourilor 6-7, sub un strat de dărâmătură au fost descoperite resturile unei alte podele, de pe care au fost recuperate resturi identice cu cele menţionate mai sus.
De pe podeaua amenajată din resturi tegulare a fost recuperată o monedă de la Iustin I (518-527).
La sud de zidul descoperit la limita carourilor 8 şi 9, au fost dezvelite resturile unei alte locuinţe, respectiv părţi din podeaua acesteia de pe care au fost recuperate pe lângă fragmente de amfore globulare decorate cu striuri vălurite şi amfore decorate „cu coaste”, fragmente de amfore târzii de tipul celor cu formă cilindrică, cu pereţii groşi, decorate cu caneluri adânci, cu circulaţie mai ales în sec. VI p. Chr. Înlăturarea parţială a acestui nivel a permis descoperirea unui nivel de locuire anterior. Întrucât cercetarea acestui nivel este abia la început, încadrarea sa cronologică este dificil de precizat în acest moment; el poate să aparţină atât începutului sec. VI p. Chr., dar şi sfârşitului sec. V p. Chr.
În sfârşit în sectorul corespunzător carourilor 4-6, au fost parţial cercetate resturile unei locuinţe medievale timpurii, amenajată simplu, cu ziduri lucrate din pietre de mărime mică sau medie în amestec cu bucăţi de cărămizi, ţigle şi olane, totul având ca liant lutul şi podea de pământ, întărită cu fragmente de ţigle.
De pe podeaua locuinţei a fost recuperată o cantitate relativ mare de fragmente ceramice databile în sec. VIII-IX.
În sfârşit zidul cercetat în prezent până la nivelul epocii romane târzii (sec. VI p. Chr.), este cu siguranţă anterior acestuia. Este de aşteptat ca datarea lui să fie legată de castrul de sec. II p. Chr. (sesizat în primele campanii de cercetări) sau de refacerea mai târzie (sfârşitul sec. III-începutul sec. IV p. Chr.).
Secţiunea deschisă în sectorul de est al fortificaţiei are dimensiunile: 26 x 2 m (52 m2). Pentru pregătirea reluării cercetării la turnul-poartă plasat pe latura de est a fortificaţiei, s-a trecut la dezvelirea acestuia, pe suprafaţa de circa 50 mp.
Din punct de vedere stratigrafic s-a conturat următoarea situaţie:
- sub nivelul de vegetal a fost săpat un strat de circa 0,2-0,35 m de pământ amestecat cu resturi de materiale antice din perioade diverse (sec. II-VI p. Chr.);
- sub acest strat a fost cercetat un nivel de locuire din sec. VI p. Chr.;
- sub acest nivel a fost deschis – pe o suprafaţă foarte mică – un nivel de locuire anterior, a cărui datare, la acest nivel al cercetărilor, nu poate fi stabilită.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu