Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Uroi | Comuna: Simeria | Judeţ: Hunedoara | Punct: Măgura Uroiului | Anul: 2014

Anul   2014
Epoca
Preistorie;
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
La Tène târziu;
Latene;
Epoca romană târzie (sec. II-IV);
Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade
Protoistorie;
La Tène târziu;
Eneolitic;
Epoca romană;
Epoca medievală târzie;
Epoca bronzului;
Epoca bronzului mijlociu;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt;
Hallstatt timpuriu;
Hallstatt mijlociu;
La Tène
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Locuire civilă;
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Locuire militară;
Castru;
Fortificaţii;
Descoperire funerară;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Uroi
Comuna   Simeria
Punct
Măgura Uroiului
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Antoniu Marc Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Băeştean Gică responsabil Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Bălos Angelica Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Bărbat Ioan Alexandru Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Bărbat Oana-Cornelia Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Barbu Ioana Lucia Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Barbu Marius Gheorghe Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Barbu Mihaela Maria Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pavel Romică Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pescaru Adriana Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Cod RAN    87736.01
Raport Campania arheologică s-a desfăşurat de-a lungul a două etape, între 22 iulie - 18 august 2014 şi 18 - 29 septembrie 2014, având ca scop continuarea cercetării teraselor antropogene I şi III, situate la baza dealului. Situl arheologic este amplasat la confluenţa Streiului cu Mureşul, în perimetrul conului din andezit vulcanic, cunoscut sub numele de Măgura Uroiului. Cercetările au relevat aici existenţa urmelor umane preistorice (aparţinând culturilor Coţofeni, Nir-Andrid, Wietenberg, Gáva, Gornea- Kalakača, Basarabi), de a doua epocă a fierului şi de epocă romană.
Campania din 2014 a fost finanţată de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva şi Ministerul Culturii.
Terasa I – C1/2013. Au fost continuate cercetările în caseta C1/2013, având dimensiunile iniţiale de 3 × 3 m, care a fost extinsă în acest an, ajungând la 4× 6 m şi o adâncime maximă de 1,5 m. Caseta este amplasată în interiorul fortificaţiei, în zona sud-estică. Au fost identificate şi cercetate două complexe aparţinând epocii bronzului şi patru complexe din prima epocă a fierului, dintre care două vetre, amenajate pe pat de pietricele. Vatra Cx 2, cu diametrul de 0,80-1,00 m, s-a conturat la -0,50 m; pe suprafaţa acesteia au fost observate fragmente ceramice aparţinând mai multor vase întregibile. La aprox. 1 m E de vatra Cx 2 s-a conturat, pe acelaşi nivel, vatra Cx 5, cu diametrul de aprox. 0,70 m, având două faze de amenajare. S-a putut observa că pentru amenajarea de fază a doua a fost aşezat, peste patul de pietricele, un pat de cioburi ceramice, şi ulterior a fost aplicată făţuiala vetrei.
Pe latura de SE a casetei, la adâncimea de 0,52 m a fost identificat un vas aparţinând culturii Gáva şi oase calcinate. Nu au fost observate urmele unei gropi.
În colţul de E al unităţii de săpătură a fost cercetată o groapă circulară (Cx 6), cu diametrul 1,30 m, având o adâncime de 1 m. Forma complexului este uşor tronconică. În partea de sus a gropii, într-o zonă periferică cu foarte mult cărbune şi cenuşă, a apărut o râşniţă, iar în cele două treimi superioare ale umpluturii au fost surprinse bucăţi foarte mari de chirpici cu impresiuni vegetale (frunze). Ceramica descoperită în inventarul gropii poate fi încadrată cultural la nivelul sfârşitului bronzului timpuriu – începutului bronzului mijlociu, orizontul Nir-Andrid.
Terasa I – SXX. Punctul de interes se află deasupra Terasei a III-a. Fiind o zonă de platou superior, nivelurile de depunere sunt relativ subţiri, complexele conturându-se la adâncime mică (aprox. 0,30 m), iar solul steril arheologic apare la -0,40-0,50 cm.
În interiorul fortificaţiei a fost cercetată suprafaţa SXX, având dimensiunile 5 × 5 m. Au fost identificate trei complexe aparţinând primei epoci a fierului. Dintre acestea cel mai interesant este Cx 1, atât ca material arheologic, cât, mai ales, datorită funcţionalităţii sale rituale. Groapa Cx 1 a fost identificată în colţul de NV al suprafeţei, la o adâncime de -0,30 m, pentru cercetarea sa integrală fiind necesară dezvelirea a încă trei carouri de 1×1 m. Complexul are formă circulară, cu un diametru maxim de 1,80 m. A oferit materialul cel mai bogat, atât sub aspect cantitativ, cât şi ca diversitate. De aici au fost recuperate fragmente mari ceramice din mai multe vase sparte pe loc, obiecte de plastică zoomorfă – patru idoli reprezentând tauri şi unul reprezentând un cal, două rotiţe de car, din lut, un inel plurispiralic din bronz. În inventarul gropii au apărut fragmente ceramice datate la nivel Gáva şi Gornea-Kalakača.
Pe latura de E, la o adâncime de -0,50 m, s-a conturat complexul ovoidal Cx 2, având un diametru maxim de 1 m. Inventarul gropii cuprindea, pe lângă fragmente ceramice şi oase, şi un ac de bronz cu capul decorat.
Terasa III – S XVIII. În acest punct a fost continuată cercetarea din anul 2013, scopul fiind acela de a identifica marginea platformei din piatră care acoperă complexul funerar documentat parţial în campaniile anterioare. Unitatea de săpătură a fost extinsă cu încă 2 m, pe latura de NE, ajungând la
dimensiunile 6 × 7 m. La 0,40 m adâncime a fost documentat nivelul de a doua epocă a fierului. În colţul de SE al suprafeţei a putut fi observată o zonă cu foarte mult chirpici, fragmente ceramice dacice, deasupra unei amenajări din bolovani de andezit. Alături, pe acelaşi nivel, a fost cercetată o groapă menajeră conţinând material ceramic de factură dacică şi câteva fragmente ceramice de prima epocă a fierului. În marginea amenajării a fost descoperită o statuetă antropomorfă feminină din ceramică.
Rezumat
English Abstract In 2014, the excavations were focused in the interior of the fortification, on Terrace no. I, and outside it, on Terrace no. III. The
research continued on the Terrace no. I, on the cassette C1/2013 (4 × 6 m), where there were identified and unearthed, among
others, two Early Iron Age hearths and a Bronze Age (Nir-Andrid) feature. One surface, S XX (5 × 5 m), has been also opened on the Terrace no. III. Three Early Iron Age pits have been unearthed here. One feature (Cx 1) was a ritual pit. Its inventory was very rich, consisting of five zoomorphic idols, two clay wheels, a
multispiral bronze ring, many vessels and Gáva and Gornea-
Kalakača sherds.The purpose of the research on terrace III was to identify the edge of the funeral complex. The research continued
on the surface S XVIII (6 × 7 m). There were unearthed two Late
Iron Age features. Among other artifacts, a Dacian female clay statuette was discovered.
Bibliografie Ardeu, Bălos 2002 – A. Ardeu, A. Bălos, Cercetări arheologice la
Măgura Uroiului, Cvmidava, XXV.
Ardeu, Bălos 2003 – A. Ardeu, A. Bălos, Figurine zoomorfe descoperite la Măgura Uroiului, Marmatia, VII/1.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu