.
Pietroasele | Judeţ: Buzău | Punct: Edificiul cu hypocaust, Necropola 2 | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca migraţiilor
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Locuire militară;
Castru;
Terme;
Necropolă
Județ:
Buzău
Localitate:
Pietroasele
Comuna:
Pietroasele
Punct:
Edificiul cu hypocaust, Necropola 2
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Constantinescu Eugen Marius responsabil Muzeul Judeţean Buzău
Dinu Cătălin Constantin responsabil sector Muzeul Judeţean Buzău
Stăicuţ Gabriel Ion responsabil sector Muzeul Judeţean Buzău
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din această campanie au avut ca obiective: a. La Edificiul cu hypocaust: verificarea laturii de sud a incintei edificiului, verificarea situaţiei din încăperea A, verificarea canalelor de evacuare a apelor uzate din încăperile D şi E, verificarea traseelor exterioare ale canalelor de evacuare a apelor uzate, verificarea terenului situat la nord-vest de incinta edificiului; b. În Necropola 2: verific...area unei zone nesăpate din partea de nord-est a cimitirului şi a unei suprafeţe situată la sud de blocul-cămin.
Edificiul cu hypocaust (pl. 1.1). Pentru verificarea laturii de sud a incintei extinse a edificiului am trasat două casete: Caseta 2 cu dimensiunile 5,10 x 4,50 m, amplasată la vest de secţiunea S. VIII, şi Caseta 3 cu dimensiunile 7,60 x 3,60 m, amplasată la sud de gardul ridicat între terenul pe care se află edificiul şi terenul de la sud de acesta. De asemenea, am prelungit secţiunea S. VIII cu 5,20 m spre sud, iar între metri 20,50 şi 23,20 am deschis o casetă, Caseta 5, pe latura de est a secţiunii.
În Caseta 2 au apărut două ziduri seci, fără legătură cu structurile edificiului cu hypocaust, şi un fragment de zid legat cu mortar care continua şi în S. VIII. Pentru a dezveli o parte mai mare din acest zid dincolo de limitele S. VIII spre est, am săpat Caseta 5, cu dimensiunile 2,70 x 1,00 m (pl. 2.1).
În Caseta 3 a apărut un fragment de zid legat cu mortar, prelungire a zidului de est al incintei edificiului cu hypocaust, câteva pietre din colţul de sud-est al zidului de incintă şi un rest din fundaţia zidului de sud al incintei estinse, inclusiv porţiuni legate cu mortar (pl. 2.2).
În încăperea A am evacuat toate depunerile din anii 1977 –1978. Am constatat că pilae-le care susţineau pardoseala au fost aşezate pe un strat de mortar din var – nisip, gros de 2 – 8 cm, depus peste un pavaj din piatră de râu şi de carieră. În zona praefurnium-ului, pilae-le erau amenajate din cărămizi dreptunghiulare cu dimensiunile 38 x 28 x 5/6 cm sau 38 x 16 x 5/6 cm, combinate câte două; în gura focarului pilae-le erau formate din câte o cărămidă; pilae-le de lângă zidurile de sud şi de nord ale furnium-ului erau amenajate din cărămizi pătrate de 24 x 24 x 6 cm sau dreptunghiulare de 24 x 16 x 6 cm. Pe suprafaţa încăperii A, la est de praefurnium, au fost amplasate şapte rânduri de câte nouă pilae pe rând, amenajate din cărămizi pătrate de 18 x 18 x 6 cm sau de 19 x 19 x 6 cm (pl. 1.2); cărămizile din prima dimensiune erau fabricate din lut amestecat cu mult nisip, arse la galben- cărămiziu, iar cele din a doua dimensiune erau fabricate dintr-un material mai compact, mai bine presat, cu mai puţin nisip, ars la roşu intens, fiind mai grele decât cele din prima categorie de dimensiuni.
Canalele de sub pardoseala vizibilă a încăperilor D şi E au fost amenajate din două rânduri de pietre aşezate la distanţa de 8 / 10 / 18 cm (pl. 3.2), fasonate cel puţin pe partea dinspre interioriul canalului. În încăperea E, capetele de nord şi de sud ale canalului au fost amenjate din cărămizi aşezate pe cant. În ambele încăperi canalul era acoperit cu cărămizi, de regulă, cu dimensiuni de 44 x 28 cm.
În exteriorul zidului de sud al edificiului, canalele de evacuare a apelor uzate au fost amenajate în două moduri: cele care evacuau apele din bazinetul B 1 Sud şi din încăperea B au fost amenajate din două rânduri paralele de cărămizi cu dimensiunile 26 x 16 x 5 cm sau mai mici, aşezate la distanţă de 10 – 12 cm pe un pat de mortar din var – nisip, fiind acoperite pe toată lungimea cu cărămizi cu dimensiunile de 38/40 x 16/18 cm; canalul care evacua apele uzate din încăperea E a fost amenajat în forma unui triunghi isoscel cu vârful în sus (pl. 3.1).
Pe terenul situat la nord-vest de incinta edificiului cu hypocaust am deschis o secţiune, S. IX, cu dimensiunile 11,30 x 1,50 m, amplasată la 0,50 m vest de gardul de pe latura de est al fostei gospodării a lui Costel/Mircea Capotă, şi la 9,50 m nord de limita de sud a acelei gospodării. La 1,00 m vest de secţiunea S. IX am amplasat o casetă, Caseta 4, cu dimensiunile 5,50 x 1,50 m. În secţiunea S. IX, carourile 1 – 2, şi în Caseta 4, pe toată suprafaţa, la adâncimea de – 0,12/ - 0,30/ - 0,40 m a apărut un nivel compact de pietre aruncate, nu aşezate. În secţiunea S. IX, caroul 6, la adâncimea de – 0,63/ - 0,70 m s-a conturat un complex de locuire, notat cu sigla L. 1; pentru cercetarea acestei locuinţe am deschis o casetă, Caseta 6, cu dimensiunile 2,30 x 1,00 m; în această casetă, la adâncimea de – 0,52 / - 0,70 m a apărut un alt complex de locuire, notat L. 2. În locuinţa L. 1, la adâncimea de – 1,10 m se afla o vatră amenajată direct pe pământ din cărămizi romane fragmentare şi din pietre de mici dimensiuni; la 0,20 m sud de vatră, pe acelaşi nivel cu aceasta, se afla o cărămidă romană cu dimensiunile de 28 x 14 x 5 cm. Ambele locuinţe nu au fost epuizate.
În Necropola 2, situată în perimetrul sectorului administrativ al Staţiunii de Cercetare – dezvoltare Viti – Vinicolă Pietroasa, aflată la circa 1 km sud-vest de castrul roman, am deschis o secţiune S. XIII, cu dimensiunile 12,00 x 2,00 m, amplasată la 5,00 m nord de blocul-cămin construit în anul 1976 şi la 5,50 m vest de blocul de locuinţe. Caroiajul secţiunii a fost făcut din 2 în 2 metri, cu punctul 0 amplasat la sud. În această secţiune, în caroul 1, la adâncimea de – 1,30 m, a fost descoperit un mormânt de inhumaţie (M. 46), orientat sud – nord, cu inventar (pl. 4.2).
La sud de blocul-cămin am deschis o secţiune, S. XIV, cu dimensiunile 26,00 x 1,50 m (pl. 4.1). Caroiajul a fost practicat din 2 în 2 metri, punctul 0 fiind plasat la nord. La limita dintre carourile 2 şi 3, la adâncimea de – 0,86 m a fost localizat un mormânt de incineraţie (M. 47), cu inventar; pentru cercetarea acestuia am deschis o casetă – Caseta A, cu dimensiunile 1,60 x 0,90 m. În carourile 5 – 7, la adâncimea de – 0,75/ - 1,14 m a apărut un complex de locuire – locuinţa L. 4; pentru cercetarea acestei locuinţe am deschis o casetă – Caseta B, cu dimensiunile 3,10 x 1,50 m. Ceramica din umplutura locuinţei este specifică culturii Dridu, sec. IX – XI, element de datare a complexului. Din lipsă de timp şi de fonduri, Locuinţa L. 4 a fost cercetată parţial.
Mormântul 46 (pl. 5.1). Înhumat, matur, întins pe spate, orientat pe direcţia sud – nord. Oasele scheletului bine păstrate. Braţele întinse pe lângă corp, palma stângă peste bazin, falangele palmei stângi în afara scheletului, falangele palmei drepte lipsesc.
Rotula stângă şi metatarsienele labei stângi lipsesc. Laba piciorului drept spre exterior. Craniul spre dreapta şi în piept, ţeasta spartă în mai multe fragmente, mandibula căzută.
Inventar:
1. Fibulă de ronz cu piciorul întors pe dedesubt (pl. 7.1.b), resort bilateral format din câte cinci spire, arcul profilat, acul rupt, opritorul tubular; găsită sub mandibulă, peste vertebre.
2. Cataramă din fier ovală (pl. 7.1.a), puternic oxidată, ruptă în mai multe fragmente; găsită pe osul drept al bazinului.
3. Cuţitaş de toaletă din fier (pl. 7.1.c), cu lama lată scurtă, ruptă în două, vârful rupt lipseşte, mâner uşor curbat; depus la partea superioară a osului drept al bazinului.
4. 43 de mărgele poliedrice şi aplatizate (pl. 6) din cornalină (?), depuse la sud de craniu, lângă osul stâng al bazinului, la gât, în zona antebraţului drept, în zona cotului stâng.
Mormântul 47 (pl. 5.2). Incinerat în groapă şi în urnă.
Diametrul gropii: 0,90 x 0,70 m. De la rug au fost luate doar fragmente mici de oase, fără cenuşă, care au fost depuse în groapă şi câteva în urnă.
Inventar:
1. Vas bitronconic (pl. 7.2.a), cenuşiu, la roată, uşor deformat, fundul inelar neregulat, cu câteva impresiuni executate cuun obiect greu de precizat; depus spre marginea de sud – vest a gropii.
2. Fusaioală bitronconică (pl. 7.2.b), cenuşie, finisată îngrijit, urme de ardere secundară.
3. Cataramă din fier (pl. 7.2.c), ovală, oxidată, cu spin din fier, trecută prin foc; se păstrează întreagă.
4. Cuţitaş din fier (pl. 7.2.d), rupt în două bucăţi.
Locuinţa 4. În secţiunea S. XIV şi Caseta B a fost localizat colţul de vest al locuinţei. Pe laturile de vest şi de sud s-au putut observa două gropi de par (pl. 4.3). Deasupra umpluturii, la adâncimea de – 0,73 m / - 0,93 m au apărut mai multe pietre de dimensiuni medii, care, probabil, fixau materialul din acoperişul locuinţei. Din umplutura locuinţei au fost recuperate: un vârf de săgeată cu trei muchii (pl. 8.3); o piesă realizată dintr-un os de animal, cu o perforaţie spre unul din capete, posibil o piesă de arc (?) (pl. 8.2); un fragment dintr-un obiect din os cu o perforaţie (pl. 8.4); un împungător/ perforator din os (pl. 8.1); trei brocuri de zgură metalică; fragmente ceramice lucrate la roată, decorate cu striuri orizontale, în val şi combinate (pl. 8.5–26).

English Abstract:

The archaeological campaign of 2014 had the following objectives: a) The Edifice with hypocaust: verification of the south side of the enclosure wall, verification of room A, verification of the evacuation channels in rooms D and E, verification of the area located northwest of the enclosure wall; b) Necropolis no. 2: verification of the area northeast of the cemetery and the area located south of the block – house.
In this campaign we discovered two graves (M 46 –
inhumation grave and M 47 - cremation grave) belonging to the 4th century necropolis and a dwelling, partially researched, dated between 9th-10th centuries .

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO