.
Păuca | Judeţ: Sibiu | Punct: Biserica Ungurească, Mănăstirea Păuca | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII)
Perioade:
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Descoperire funerară;
Necropolă plană
Județ:
Sibiu
Localitate:
Păuca
Comuna:
Păuca
Punct:
Biserica Ungurească, Mănăstirea Păuca
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cioltei Alexandru Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Hopârtean Corina Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ignat Ioan Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ţiplic Ioan Marian responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ţiplic Maria Emilia Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Tomegea George Complexul Muzeal Naţional "Astra" Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică s-a realizat în perioada 14 – 31 iulie 2014. Având în vedere confirmarea existenţei unei necropole de incineraţie din secolele VIII-IX, prin descoperirea a cinci urne funerare (întregi sau fragmentare) în cadrul cercetărilor din anii 2012 şi 2013, scopul cercetării din 2014 a fost delimitarea pe latura sudică a întinderii cimitirului.
Au fost trasate 5 secţiuni.
S 10 (4 x 3 m) a... fost trasată la vest de S 9/2013 cu un martor de 0,20 m. La -0,64 m adâncime a fost descoperită o urnă funerară (U6) decorată cu linii paralele slab incizate ce conţinea oase calcinate, cărbuni şi pământ. A fost descoperită aproape de profilul de vest. În colţul sud-vestic a fost dezgolită o groapă goală de formă dreptunghiulară.
S11 (3 x 3 m) a fost trasată la vest de S10, cu latura nordică retrasă cu 1m, fiind lăsat un martor de 0,20 m.
S12 (4 x 3 m) a fost trasată la 7m vest de S11 şi retrasă spre nord cu 1m. La -0,40 m adâncime au fost descoperite U7 şi U8, foarte aproape una de alta. Din U7 s-au păstrat doar trei fragmente ceramice decorate cu linii paralele orizontale. U8 este întreagă, dar a fost descoperită în stare fragmentară, gura intrând din cauza greutăţii pământului în interiorul corpului. În urnă au fost descoperite oase calcinate, cărbuni şi pământ. Vasul este decorat cu linii paralele orizontale. În exteriorul urnelor şi între ele au fost descoperite mai multe bucăţi de cărbune.
S13 (3 x 3 m) a fost trasată la 2,40 m est de S9 fiind aliniată cu latura sudică a acesteia. În colţul nord-estic, la -0,40 m adâncime, a fost descoperit un mic fragment dintr-o urnă, decorat cu linii paralele urmate de o linie în val.
S14 (4 x 3 m) a fost trasată la 0,20 m vest de S12, latura sudică fiind retrasă cu 1 m faţă de aceasta. La -0,50 m adâncime au fost descoperite alte două urne (U9 şi U10) foarte aproape una de cealaltă. Urnele sunt aproape întregibile şi conţineau oase calcinate, cărbuni şi pământ. Vasul din U9 este neornamentat, iar cel din U10 este decorat imediat sub buză şi pe corp cu motivul în ochi. În exteriorul urnei din U10 a existat un obiect de fier, dar care nu s-a păstrat, fiind observat doar pigmentul de oxid de fier pe exteriorul vasului.
Necropola se încadrează din punct de vedere cronologic între secolele VIII-IX şi face parte din ceea ce Kurt Horedt numea grupul Mediaş95.
La săpături au participat masteranzii Corina Hopârtean şi Alexandru Cioltei, precum şi studenţi din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.

English Abstract:

Archaeological research was carried out from 14 to 31 July 2014 and prouved the existence of a cremation cemetery (8th-9th centuries), beeing discovered until now 10 urns whole or fragmentary (5 urns in the years 2012 and 2013 and 5 in 2014).

Bibliografie:

Horedt 1965 - Horedt, Kurt, Un cimitir din sec. IX-X e. n. la Mediaş, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, serie Historia, II.


Horedt 1976 - Horedt, Kurt, Die Brandgräberfelder der Mediaşgruppe aus dem 7.-9. Jh. In Siebenbürgen, în Zeitschrift für Archäologie 10.
Horedt 1979 - Horedt, Kurt, Die Brandgräberfelder der Mediaşgruppe aus dem 7.-9. Jh. In Siebenbürgen, în Rapports du IIIe Congrès International d’Archèologie Slave, tom I, Bratislava.
Ţiplic 2002-2003 - Ţiplic, Ioan Marian, Necropolele de tip Mediaş
din Transilvania, în Acta Musei Napocensis, 39-40 II.
Tomegea 2012 - Tomegea, George, The analysis of the cremation graves of the biritual necropolises of Transylvania (7th and 9th centuries), în Brukenthal. Acta Musei, VII.1.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO