.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: NE Amfiteatru | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Preistorie;Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Preistorie;
Epoca romană;
Epoca migraţiilor
Categorie:
Civil;
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare urbană;
Amenajare/construcţie
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
NE Amfiteatru
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barbu Marius Gheorghe Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Simion Mihaela Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2014 s-au desfăşurat în cadrul sectorului Sector NE Amfiteatru. Acesta, deschis în campania anterioară, este amplasat pe un teren aflat în proprietatea MC, în imediata apropiere a drumului de pământ care face legătura dintre malul Mureşului (zona de deversare a Canalului de apă Calda a Termocentralei Mintia) şi Halta Mintia. Perioada de desfăşurare a cercetării a fost 1 septembrie-1 oct...ombrie 2012, finanţarea fiind asigurată exclusiv de Muzeul Naţional de Istorie a României, fără aportul Ministerului Culturii.
S-a continuat cercetarea în cadrul secţiunii deschise în anul anterior (S1) fiind demontat nivelul de distrugere ce suprapune nivelul corespunzător secolului al II-lea p. Chr. Totodată, s-a extins aria de investigaţie prin trasarea a două casete (C1 şi C2) cu dimensiunile de 5 x 5 m, poziţionate pe latura de est a S1, cu martor de 1 m între toate unităţile de săpătură. Au fost identificate şi parţial cercetate 34 de complexe arheologice datate în perioada post romană, epoca romană şi preistorie.
În S1 cercetarea arheologică s-a concentrat în jumătatea de Sud, pe porţiunea corespunzătoare celor două noi casete deschise. A fost puse în evidenţă urmele a două locuinţe de suprafaţă, de formă rectangulară, cu pereţi de lut, parţial prăbuşiţi, fiind vizibile şanţurile de fundaţie a pereţilor şi gropile de par. Poziţia stratigrafică şi materialul arheologic sugerează o datare în prima jumătate a secolului al II-lea p. Chr. Toată zona este afectată de o serie de intervenţii (gropi), din ultimul nivel roman de ocupare a spaţiului, precum şi din perioada post romană. O atenţie particulară a fost acordată unui cuptor din piatră, cu groapă de alimentare, care sparge nivelurile romane. Tot în această secţiune a fost pusă în evidenţă o structură anterioară epocii romane (colţul unei structuri rectangulare delimitată de un şanţ din umputura căruia au ieşi la iveală mici fragmente ceramice preistorice). În stadiul actual al cercetărilor nu putem oferi alte indicii despre încadrarea culturală a acestei structuri, fiind necesară extinderea cercetării (prelungirea S1 şi atingerea unui nivel similar în C1 şi C2. )
În cele două casete deschise, au fost identificate şi cercetate parţial trei complexe datate în perioada post romană care au afectat o fostă curte pietruită din ultimul nivel roman.
Materialul arheologic constă, în special, din fragmente ceramice comune şi de lux, obiecte de port şi podoabă, piese de echipament militar dar şi armament fragmentar.

English Abstract:

During the 2014 campaign was continued the archaeological investigation of the newly opened (2013) research sector, named conventionally “Sector NE Amphitheatre”. The excavation focused on the main section (S1) by dismantling the destruction level overlapping the niveau of the 2nd c. The investigated area was extended by to addition cassettes (labeled C1 and C2), 5 x 5 m in size. There have been identified and partially excavated 34 archaeological structures dating to post- Roman period, Roman age and prehistory.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO