.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea fetei | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea fetei
Sector:
Necropolă
Toponim:
(L)Ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iacob Mihaela responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Neagu Alina Universitatea Bucureşti
Nica Cristina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2014 s-au derulat în perioada iulie – septembrie. Finanţarea a fost asigurată de MCPN, Asociaţia Ibida, Gianni Alexandrescu (Iaşi), Adrian Andruşcă (Ovidiu – în cazul unei săpături preventive), precum şi prin două proiecte internaţionale şi unul naţional.
Cercetările sistematice au continuat în sectoarele Curtina G – Turnul 8, Turnul 10 (de fapt, la structurile intramurane din apro...pierea turnului), Curtina D, Necropola romano-bizantină, în aşezarea romană târzie din punctul Fântâna Seacă şi în cea de epocă elenistică din punctul Donca. În acest an a fost deschis un nou sector intra muros, la S de Curtina G, coordonat de Alessandro Teatini şi Antonio Ibba.
Două cercetări au avut caracter preventiv; ambele s-au desfăşurat în interiorul oraşului romano-bizantin. Prima dintre acestea s-a desfăşurat pe terenul aferent unuia din imobile ce constituie Baza arheologică (Baza I), iar a doua pe o proprietate privată (Andruşcă Adrian).
În cadrul proiectului UEFISCDI „Tehnici noi de cartare şi investigaţie non-invazivă a siturilor arheologice din Dobrogea centrală (studiu de caz – bazinul râului Casimcea)” (coordonator Internio Systems SRL Bucureşti, parteneri MINA Constanţa şi ICEM Tulcea) au fost înregistrate aşezările din bazinul superior al
Casimcei (de pe teritorilu localităţii Slava Cercheză) şi s-au realizat cercetări magnetometrice în aşezarea din punctul Fântâna Seacă.
În cadrul proiectului „Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity”, finanţat de UE, în cadrul Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007-2013” (coordonat de Consiliul Judeţean Tulcea, având ca parteneri: Archaeological Museum of Thessaloniki, Varna Regional History Museum, Crimean Branch of the Institute of Archaeology Simferopol, Batumi Archaeological Museum, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Chişinău, Sinop Special Provincial Administration şi ca parteneri asociaţi: ICEM Tulcea, MINA Constanţa, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Asociaţia Ibida Tulcea, Aristotle University of Thessaloniki, Alpha Mentor Association Thessaloniki, Crimean University of the Humanities Yalta, National Reserve „Chersonese Tauric” Sevastopol, Yalta Historical-Literary Museum, Sinop Archaeological Museum, Fitzwilliam Museum Cambridge, Université de Provence Aix-Marseille I, Università di Bologna) s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- dotarea şantierului (L)Ibida, a bazei arheologice şi a laboratorului de restaurare cu logistică;
- realizarea unei expoziţii itinerate la Tulcea, Constanţa, Thessaloniki, Varna, Batumi, Chişinău, Sinop, Istambul şi catalogului acesteia;
- promovarea sitului, de către membri ai colectivului, prin prezentări de comunicări la simpozioane organizate în oraşele de mai sus;
- organizarea unei tabere arheologice la (L)Ibida – Slava Rusă cu tineri specialişti din România, Grecia, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia, Italia.
Proiectul ”(L)Ibida. Una città ai confini dell`Impero” derulat pe baza protocolului semnat intre Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi Università degli Studi di Sassari (Sardegna) în 2013 este finantat – din partea italiană - de către Ministerio degli Affari Esteri, Ministerio dell`Istruzione dell`Università e della Ricerca, Regione Autonoma della Sardegna. Proiectul prevede participarea echipelor română şi italiană la cercetarea interdisciplinară a cetăţii Ibida şi a teritoriului său prin aplicarea unor metode moderne, mai puţin utilizate în arheologia românească: realizarea unui suport cartografic digital şi a unui GIS, fotointerpretare a imaginilor fotografice aeriene şi satelitare, prospecţiuni electromagnetice, studii paleoambientale, analize ADN. Rezultatele acestor cercetări vor fi valorificate prin publicaţii comune în reviste de specialitate din România şi Italia, un colocviu internaţional şi o monografie a sitului. Echipa romanească de cercetare include pe toti cercetatorii romani implicati in studiul sitului, iar cea italiana, cuprinde, în afara specialiştilor de la Università di Sassari, un specialist în arheologie paleocreştină de la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra şi un specialist în paleoantropologie de la University Health Network din Taranto. La cercetări participa doctoranzi, masteranzi şi studenţi de la universitatea parteneră italiană.
În cadrul proiectului, în 2014, a fost documentată fotografic(62) întreaga suprafaţă a necropolei în scopul observării unor anomalii care să poată duce la identificarea altor monumente funerare de tip hypogeu, fiecare sector de cercetare a fost documentat prin fotografii zenitale georeferenţiate; a continuat activitatea de scanare tridimensională cu ajutorul unui laser scanner portabil (utilizând, pentru vizualizare, programul MeshLab) a pieselor arheologice descoperite la Ibida şi în teritoriul cetăţii (tegule, material epigrafic), între acestea trei inscripţii descoperite la Mihai Bravu.
În afara acestui proiect, un număr de masteranzi şi doctoranzi ai universităţii italiane au desfăşurat activităţi de inţtiere, cercetare-valorificare a materialului arheologic descoperit la Ibida în cadrul programului de mobilitate LLP ERASMUS PLACEMENT (mai-august 2014).
Tot materialul ceramic a fost spălat restaurat, prelucrat şi depozitat pe şantier. La sfârşitul lunii august a fost realizată o expoziţie la Baza arheologică, în cadrul „Zilelor porţilor deschise la Cetatea (L)Ibida”.

Pentru cercetarea de anul acesta din zona necropolei, s-a hotărât trasarea unei secţiuni (SV/2014) în prelungirea celei din anul anterior (SIV/2013), în josul pantei, cu aceeaşi orientare NNV– SSE şi aceleaşi dimensiuni – lungimea de 12 m şi lăţimea de 3 m. Secţiunea, plasată pe direcţia unei ravene, a fost caroiată din 3 în 3 m, începând din capătul de NNV. Au fost recuperate 11 morminte romano-bizantine, unele puternic afectate de ploi şi de lucrările agricole din anii trecuţi. Pentru excavarea unora dintre morminte a fost nevoie de trasarea unor casete în profilele de V şi de E ale secţiunii: caseta A în caroul 1, profilul de V; caseta B în caroul 2, profilul de E; caseta C în caroul 1, profilul de E; caseta D în caroul 3, profilul de E; caseta E în caroul 2, profilul de V; caseta F în caroul 4, profilul de V; caseta G în caroul 2, profilul de V.
La aceste morminte cercetate printr-o săpătură sistematică în necropolă, se adaugă un mormânt apărut în drumul de ţară de la N de cetate (ce duce din şoseaua Slava Rusă – Slava Cercheză către mănăstirea Uspenia), pentru care s-a efectuat o săpătură de salvare.

M 162, Secţiunea V/2014, Caroul 1
- Schelet de copil;
- Stare de conservare slabă. Craniul, foarte fragmentat, era căzut pe partea stângă; vertebrele, clavicula şi humerusul, păstrate, sunt foarte slab conservate, la fel şi oasele din zona toracică; oasele membrelor inferioare s-au conservat relativ bine: ambele femure, peroneele şi tibiile s-au găsit întregi şi în conexiune anatomică;
- Orientarea scheletului: VSV – ENE (craniul la VSV);
- Poziţia scheletului: decubit dorsal; starea de conservare slabă a oaselor nu a făcut posibilă stabilirea cu precizie a poziţiei acestora, cu excepţia oaselor lungi ale membrelor inferioare, mai bine conservate, care erau întinse şi paralele;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de E al secţiunii): craniu – 1,02 m; bazin – 1,10 m; femure, tibii şi peronee – 1,20 m;
- Mormânt cu amenajare în ţigle: la 0,40 m V de craniu se aflau două ţigle întregi (lipseşte doar un mic fragment de la una dintre ele), alăturate şi în poziţie verticală, cu laturile înguste ca bază şi suprafeţele concave spre craniu; dimensiunile ţiglelor: L – 62 cm, l– 40 cm;
- S-au descoperit cinci piroane din fier (3 ex. în dreptul craniului, 1 ex. sub tibia stângă, 1 ex. lângă tibia dreaptă), ce dovedesc o înmormântare cu coşciug;
- Fără inventar funerar.

M 164, Secţiunea V/2014, Caroul 1
- Mormântul a fost deranjat şi distrus aproape în întregime de arături şi ploi. S-au păstrat doar craniul (probabil de adult), humerusul stâng (fără epifiza proximală), o coastă şi alte mici fragmente neidentificabile. Craniul, căzut pe partea dreaptă, are oasele feţei foarte fragmentate, iar parietalul stâng lipseşte; în interiorul craniului a fost găsit un incisiv central;
- Orientarea şi poziţia scheletului nu s-au putut determina, deoarece mormântul a fost deranjat, iar cele câteva oase păstrate nu se aflau în conexiune anatomică;
- Adâncime (măsurată de la profilul de V al secţiunii) – 0,47 m ;
- Mormânt fără amenajare funerară;
- Fără inventar funerar.

M 165, Secţiunea V/2014, Caroul 2, Caseta B
- Schelet de adult;
- Stare de conservare slabă. Craniul, căzut pe partea stângă, a fost tasat sub presiunea pământului; oasele din zona toracică, inclusiv coloana vertebrală, dar şi cele ale bazinului, sunt într-o stare foarte precară; femurele, tibiile şi peroneele au epifizele distruse, iar dintre oasele picioarelor s-au păstrat doar calcaneele, un metatarsian şi câteva falange; lipsesc ambele rotule; un gang de animal traversa scheletul în dreptul membrelor inferioare, fapt ce a afectat, probabil, poziţia oaselor;
- Orientarea scheletului: SV – NE (craniul la SV);
- Poziţia scheletului: decubit dorsal; membrele superioare cu oasele mâinilor pe bazin; membrele inferioare întinse, paralele şi apropiate în zona genunchilor;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de S al casetei B): craniu – 0,42 m; bazin – 0,45 m; picioare – 0,50 m;
- Amenjare funerară cu ţigle: ţiglele (sparte, dar întregibile), în număr de cinci, erau aşezate în şir şi în poziţie verticală pe partea dreaptă a scheletului, cu suprafeţele concave spre acesta; de menţionat faptul, că la 0,90 m V de craniu se afla o altă ţiglă, spartă şi în poziţie orizontală, despre care nu se poate spune cu precizie dacă a aparţinut sau nu acestui mormânt;
- Fără inventar funerar.

M 166, Secţiunea V/2014, Caroul 1, Caseta C
- Schelet de copil;
- Stare de conservare foarte slabă. Se păstrează craniul, fragmentat şi foarte fragil, mici fragmente de coaste şi posibil oase coxale;
- Orientarea scheletului: SV – NE (craniul la SV);
- Poziţia scheletului: din cauza stării precare a oaselor, aceasta nu a putut fi determinată;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de N al casetei C): craniu – 0,18 m; coaste – 0,20 m; bazin – 0,25 m;
- Amenjare funerară cu ţigle: fragmentele de ţigle, de mici dimensiuni, se aflau pe partea dreaptă a scheletului;
- Fără inventar funerar.
- Observaţie: Mormântul M 166 se afla la 0,45 m deasupra mormântului M 167.

M 167, Secţiunea V/2014, Caroul 1, colţul de NV al Casetei B
- Schelet de adult;
- Stare de conservare bună. Craniul, căzut spre stânga, păstrează în întregime dentiţia; din scheletul postcranian s-au păstrat destul de bine claviculele, omoplaţii, sternul, coastele, vertebrele, oasele
membrelor superioare; oasele bazinului, bine conservate, se aflau în conexiune cu coloana vertebrală şi epifizele femurale; femurele, tibiile, peroneele, rotulele (găsite în articulaţiile genunchilor) şi oasele picioarelor sunt foarte bine conservate;
- Orientarea scheletului: VSV – ENE (craniul la VSV);
- Poziţia scheletului: decubit dorsal; craniul, căzut uşor pe partea stângă, se afla ceva mai sus decât restul scheletului; membrul superior stâng întins, cu oasele mâinii în apropierea coxalului stâng; membrul superior îndoit din cot, cu oasele mâinii pe osul sacrum; membrele inferioare întinse şi paralele;
- Lungimea scheletului: cca. 1,58 m;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de N al casetei C): craniu – 0,80 m; bazin – 0,98 m; picioare – 1,00 m;
- Amenjare funerară cu ţigle: ţiglele (sparte, dar întregibile) erau aşezate pe partea dreaptă a scheletului, în şir şi în poziţie verticală; un fragment de ţiglă a fost găsit pe tibia dreaptă (fără a provoca ruperea osului), iar un altul, de dimensiuni mai reduse, se afla pe oasele bazinului;
- Fără inventar funerar.

M 168, Secţiunea V/2014, Caroul 3, Caseta D
- Schelet de adult;
- Stare de conservare slabă. Craniul, păstrat în stare fragmentară, era căzut pe partea stângă şi tasat sub presiunea pământului;
coloana vertebrală, coastele şi oasele bazinului sunt într-o stare precară, la fel şi oasele lungi ale membrelor superioare şi oasele mâinilor; oasele membrelor inferioare sunt relativ bine conservate;
- Orientarea scheletului: VSV – ENE (craniul la VSV);
- Poziţia scheletului: decubit dorsal; membrul superior stâng întins, cu oasele mâinii pe osul coxal stâng; membrul superior drept îndoit din cot, cu oasele mâinii pe ultimele vertebre lombare şi osul sacrum; membrele inferioare, întinse şi paralele, aveau oasele picioarelor parţial suprapuse în zona falangelor (piciorul stâng peste cel drept);
- Adâncimi (măsurate de la profilul de V al secţiunii): craniu – 0,45 m; bazin – 0,62 m; picioare – 0,63 m;
- Mormânt fără amenajare funerară;
- Fără inventar funerar.

M 169, Secţiunea V/2014, Caroul 2
- Mormântul a fost distrus în mare parte de arături şi ploi. Craniul, probabil de copil, este puternic fragmentat; la est de acesta, pe o lungime de 0,70 m, s-au găsit alte fragmente osteologice (oase lungi, coaste);
- Starea de conservare foarte slabă a scheletului nu a făcut posibilă stabilirea cu precizie a orientării acestuia, dar este de presupus că ea va fi fost V – E (craniul spre V), deoarece micile fragmente de oase lungi au fost găsite la E de craniu, înspre mijlocul secţiunii, pe direcţia ravenei;
- Poziţia scheletului nu a putut fi determinată din cauza stării de conservare foarte slabă a oaselor;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de V al secţiunii): craniu – 0,53 m; fragmente oase lungi – 0,59 m;
- Mormânt fără amenajare funerară;
- Fără inventar funerar.
- Observaţie: La excavarea mormântului M 169, în dreptul craniului, la aceeaşi adâncime cu acesta şi intrând în profilul de V al secţiunii (0,40 m distanţa de la craniu la profil), au fost dezvelite parţial femurele, tibiile şi oasele picioarelor unui alt schelet (M 171). Fragmentele de craniu ale M 169 s-au găsit amestecate cu câteva falange de la piciorul drept al scheletului M 171 şi două piroane din fier ce aparţin aceluiaşi mormânt.

M 170, Secţiunea V/2014, Caroul 2
- Mormântul a fost deranjat şi distrus aproape în întregime de ploi şi de arăturile din anii trecuţi. Din schelet s-a păstrat doar craniul (probabil de copil) în stare fragmentară, dar având o parte din dentiţie; scheletul postcranian lipseşte în totalitate;
- Adâncime (măsurată de la profilul de V al secţiunii): craniu – 0,40 m;
- Mormânt fără amenajare funerară;
- Fără inventar funerar.

M 171, Secţiunea V/2014, Caroul 2, Caseta E
- Schelet de adult;
- Stare de conservare relativ bună. Craniul, tasat sub presiunea pământului şi fragmentat, păstrează în întregime dentiţia; coloana vertebrală este conservată destul de bine, la fel şi oasele membrelor superioare, cu excepţia carpienelor, metacarpienelor şi falangelor (în special ale mâinii stângi), care lipsesc sau au fost
deplasate de un gang de animal ce traversează zona toracică; coastele de pe partea stângă erau şi ele în parte deplasate şi în stare fragmentară; oasele bazinului sunt slab conservate şi foarte fragile; oasele membrelor inferioare se păstrează într-o stare foarte bună (de menţionat că unele falange ale piciorului drept au fost găsite împreună cu fragmente de craniu ale M 169 şi două piroane din fier ale M 171);
- Orientarea scheletului: SV – NE (craniul la SV)
- Poziţia scheletului: decubit dorsal; craniul căzut pe partea stângă; membrul superior stâng întins, cu oasele antebraţului foarte aproape de osul iliac stâng; membrul superior drept îndoit din cot la un unghi de 90 de grade, cu oasele antebraţului pe vertebrele lombare L3 – L4 şi oasele mâinii deasupra osului iliac stâng; membrele inferioare întinse şi paralele;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de V al casetei E): craniu – 0,50 m; bazin – 0,60 m; picioare – 0,70 m;
- Mormânt fără amenajare funerară;
- S-au descoperit mai multe piroane din fier, ce dovedesc că defunctul a fost depus într-un coşciug (1 ex. în dreptul craniului, 2 ex. lângă oasele piciorului drept – descoperite împreună cu fragmente de craniu ale M 169, 2 ex. în dreptul oaselor piciorului stâng, 2 ex. pe partea dreaptă a scheletului);
- Inventar funerar: o cataramă din fier, foarte slab conservată, găsită sub tibia stângă; fiind foarte fragilă, nu a putut fi recuperată întreagă.

M 172, Secţiunea V/2014, Caroul 4, Caseta F
- Schelet de copil;
- Stare de conservare foarte slabă. Scheletul, descoperit foarte aproape de suprafaţa solului, a fost în mare parte distrus de ploi şi
arături. Craniul nu s-a păstrat, iar din restul scheletului, ceva mai bine conservate, deşi în stare fragmentară, sunt oasele lungi ale picioarelor;
- Orientarea scheletului: SV – NE (craniul (lipsă) la SV şi membrele inferioare la NE); deşi foarte fragmentate, oasele lungi ale membrelor inferioare au fost găsite în poziţie anatomică şi orientate pe direcţia SV – NE; celelate mici fragmente osteologice păstrate, se găseau grupate în continuarea femurelor, spre SV;
- Poziţia scheletului: singurele oase a căror poziţie a putut fi stabilită sunt cele ale membrelor inferioare – femurele, tibiile şi peroneele, păstrate fragmentar, erau întinse şi paralele;
- Adâncimi (măsurate de la profilul de V al casetei F): tibii – 0,10 m; fragmentele osteologice dinspre profilul de V al casetei F – 0,17 m;
- Mormânt fără amenajare funerară;
- Fără inventar funerar.

M 173, Secţiunea V/2014, Caroul 2, Caseta G
- Schelet de copil;
- Stare de conservare foarte slabă. Scheletului îi lipseşte partea superioară, fiind păstrate doar femurele (parţial), tibiile, peroneele şi oasele piciorului drept; lipsesc: craniul, oasele toracelui, oasele membrelor superioare şi ale bazinului;
- Orientarea scheletului pare să fi fost SV – NE (oasele-lipsă spre SV şi membrele inferioare la NE); oasele lungi ale membrelor inferioare, singurele păstrate, au fost găsite în conexiune anatomică şi orientate pe direcţia SV – NE; restul scheletului, aflat pe mijlocul ravenei săpate de ploi, a fost, probabil, luat de ape;
- Poziţia scheletului: singurele oase păstrate, oasele membrelor inferioare, erau în conexiune anatomică, întinse şi paralele;
- Adâncime – 0,48 m (de la profilul de S al casetei G);
- Mormânt fără amenajare funerară;
- Fără inventar funerar.
Săpătura în secţiunea SV/2014 se va continua în campania din anul următor.

Note Bibliografice:

62. fotografii facute cu ajutorul aparatului fotografic atasat unui zmeu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO