.
Dudu | Comuna: Plopii Slăviteşti | Judeţ: Teleorman | Punct: Mănăstirea Plăviceni | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Teleorman
Localitate:
Dudu
Comuna:
Plopii Slăviteşti
Punct:
Mănăstirea Plăviceni
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cristocea Spiridon responsabil Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Mirea Pavel Muzeul Judeţean Teleorman
Ţânţăreanu Ecaterina Muzeul Judeţean Teleorman
Zaharia Pompilia Muzeul Judeţean Teleorman
Cod RAN:
Raport:

Obiectivul principal al celei de-a doua campanii a fost acela de a surprinde compartimentarea construcţiilor aflate pe latura sudică, între biserică şi zidul de incintă, şi stabilirea cronologiei pridvorului. În acest scop, s-a trasat o secţiune (S8) cu o lungime de 40 m, paralelă cu zidul sudic de incintă, la o distanţă de 0,90 m de acesta. Astfel, a fost descoperită o nouă porţiune din zidul apărut în S4/95,... fiind notat convenţional cu I iar noile ziduri descoperite cu II - VII. S-a constatat existenţa a şase încăperi având următoarele dimensiuni aproximative, începând cu cea situată lângă turnul clopotniţă: 5 x 5,4 m; 1,5 x 4,5 m; 3 x 4,5 m; 5 x 4,5 m; 2 x 4,5 m; 3,5 x 4,5 m. Practic aceste încăperi se întind pe spaţiul cuprins de la turnul clopotniţă până în dreptul absidei sudice a naosului. Zidurile descoperite au furnizat date privind sistemul constructiv al fundaţiilor, tipul de cărămidă şi mortarul folosit. În această secţiune au fost cercetate şi un număr de 48 de morminte aparţinând necropolei moderne, inventarul funerar fiind constituit, în special, din monede ce acoperă perioada secolelor XVII - XIX, dar şi din inele din cupru, ace de păr, brăţări şi mărgele din sticlă. Materialul ceramic descoperit este reprezentat, în primul rând, din şapte vase legate de ritualul funerar. Alături de acestea, din materialul fragmentar scos la iveală, se pot menţiona un fragment dintr-un castron cu buza dreaptă şi toartă supraînălţată, sau fragmente de străchini şi farfurii smălţuite. Elementul spectaculos al campaniei de cercetări din anul 1997 a fost construit de descoperirea fundaţiei vechiului pridvor al bisericii. În tobloul votiv aceasta apare reprezentată cu pridvor şi ferestre doar la naos şi altar. Plecând de la reprezentarea respectivă s-a efectuat secţiunea S9, în lungime de 4 m, perpendiculară pe faţada de vest a bisericii, pe latura nordică faţă de intrare. Fundaţia pridvorului s-a constatat că este nedecroşată faţă de pronaos şi are o lungime de aproximativ 3,5 m, totodată evidenţiindu-se şi alte elemente constructive (structură, lăţime, tip cărămidă, mortar). Au fost descoperite şi cercetate şi resturile fundaţiei unui alt pridvor.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO