Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Tăcuta | Judeţ: Vaslui | Punct: Dealul Miclea/Paic | Anul: 2014

Anul   2014
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului
Perioade
Eneolitic;
Epoca bronzului târziu
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Vaslui
Localitate   Tăcuta
Comuna   Tăcuta
Punct
Dealul Miclea/Paic
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Boghian Dumitru responsabil Uiversitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Enea Sergiu Constantin Liceul "Ion Neculce" Târgu Frumos
Lazanu Ciprian Cătălin Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
Cod RAN    166244.01
Raport Cercetările de diagnostic arheologic din situl de la Tăcuta – Dealul Miclea/Paic, efectuate în anii 2011-2012 , precum şi prima campanie de investigaţii sistematice din anul 2013, au arătat şi confirmat însemnătatea vestigiilor eneolitice (Cucuteni A3) şi din bronzul final (Noua I). Cu toate că a fost proiectată campania din 2014, în baza planului de cercetare şi a protocolului de colaborare ştiinţifică dintre Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava şi Muzeul ”Ştefan cel Mare” din Vaslui, instituţia care gestionează patrimoniul arheologic obţinut şi se ocupă cu prelucrarea şi valorificarea muzeală a acestuia, din cauza lipsei resurselor financiare necesare efectuării săpăturilor arheologice, nu s-a putut desfăşura. În această situaţie, putem arăta că s-au curăţat şi restaurat unele dintre materialele ceramice recuperate prin investigaţiile anterioare (fig. 1-2) şi s-a realizat cercetarea arheometrică a unor artefacte, care au constituit şi vor fi obiectul unor studii şi comunicări. Având în vedere importanţa descoperirilor, colectivul de cercetare îşi exprimă speranţa că vor fi găsite resursele financiare necesare continuării investigaţiilor sistematice în situl de la Tăcuta – Dealul Miclea/Paic.
Rezumat
English Abstract The systematic archaeological investigation in the site Tăcuta – Dealul Miclea/Paic was not carried out in 2014 due to lack of the necessary financial resources. Only restoration works of the ceramic materials (fig. 1-2) and archaeometric investigations were undertaken.
Bibliografie
Note Bibliografice D. Boghian, C.-C. Lazanu, M.-D. Vornicu, A. Vornicu, E. Vieru, Al. Gafincu, B. Munteanu, S.-C. Enea, T. Dogariu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud. Vaslui. Punct: Dealul Miclea (Paic), în CCAR. Campania 2011, A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice Târgu Mureş, 23-26 Mai 2012, Institutul Naţional al Patrimoniului, 2012, p. 269-271; A. Asăndulesei, F.-A. Tencariu, S. Gania, Aplicaţii de topografie arheologică şi prospecţiuni geofizice în aşezarea de la Tăcuta, jud. Vaslui, în CCAR. Campania 2011, A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice Târgu Mureş, 23-26 Mai 2012, Institutul Naţional al Patrimoniului, 2012, p. 271. O versiune detaliată pe CD volumului; D. Boghian, C.-C. Lazanu, S.-C. Enea, F.-A. Tencariu, M.-D. Vornicu, A. Vornicu, L.-M. Pricop, Al. Gafincu, R.-G. Furnică, B. Munteanu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud Vaslui, Punct: Dealul Miclea/Paic, Cod sit: 166244.01, în CCAR. Campania 2012, Craiova, 2013, p. 205-206, 371; O versiune detaliată pe CD-ROM-ul volumului (www.inp.org.ro/ www.cimec.ro); D. Boghian, S.-C. Enea, C.-C. Lazanu, I. Ignat, M.-R. Iftime, D.-I. Stigleţ, B.-M. Viţelariu, Tăcuta, com. Tăcuta, jud Vaslui, Punct: Dealul Miclea/Paic, Cod sit: 166244.01, în CCAR. Campania 2013, A XLVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Oradea, 5 -7 iunie 2014, p. 136-137, 426-429; O versiune detaliată pe CD-ROM-ul volumului (www.patrimoniu.gov.ro); D. Boghian, S.-C. Enea,C.-C. Lazanu, R.-G. Pîrnău, L. Bejenaru, S. Stanc, V. Vasilache, I. Sandu, A. Asăndulesei, F.-A. Tencariu, Rezultate preliminare ale cercetărilor interdisciplinare din situl de la Tăcuta-”Dealul Miclea” (Paic), jud. Vaslui, în ArheoVest, Nr. I: In Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 7 decembrie 2013 (editori: Andrei STAVILĂ, Dorel MICLE, Adrian CÎNTAR, Cristian FLOCA şi Sorin FORŢIU), Vol. I: Arheologie, Vol. II: Metode interdisciplinare şi Istorie, JATE Press Kiadó, Szeged, 2013, Vol. I: [9] + X + 25-458 + [2] pg. + CD-ROM, Vol. II: [9] + 461-998 + [2] pg., ISBN 978-963-315-152-5 (összes/general), ISBN 978-963-315-153-2 (Vol. I), ISBN 978-963-315-154-9 (Vol. II); Vol. II, pp. 487-508; online: http://arheovest.com/simpozion/arheovest1/31_487_508.pdf; D. Boghian, R. Pîrnău, S.-C. Enea, C.-C. Lazanu, Man and Natural Environment in the Area of the Tăcuta-Dealul Miclea Settlement (Vaslui County, Romania), în C. Preoteasa C.-D. Nicola (eds.), L’impact anthropique sur lʼenvironnement durant le Néo-Énéolithique du Sud-Est de lʼEurope: in honorem dr. Gheorghe Dumitroaia, Piatra Neamţ, 2014, p. 283-310; D. Boghian, S.-C. Enea, C.-C. Lazanu, The anthropomorphic plastic of Cucuteni A3 site from Tăcuta (Vaslui county), în C-E. Ursu, S. Ţerna, Anthropomorphism and symbolic behavior in the Neolithic and Copper age communities of South-Eastern Europe, Suceava, 2014, p. 415-434.
http://www.eyeinthesky.ro;
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu