.
Dumbrava | Comuna: Unirea | Judeţ: Alba | Punct: Sit. nr. 3 – Dumbrava 2 | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Civil;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Amenajare/construcţie;
Descoperire funerară;
Necropolă plană
Județ:
Alba
Localitate:
Dumbrava
Comuna:
Unirea
Punct:
Sit. nr. 3 – Dumbrava 2
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Balteș Gabriel-Dan Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Ene Daniel Lucian Muzeul Naţional de Istorie a României
Groza Horaţiu Muzeul de Istorie Turda
Munteanu Florentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Paraschiv-Grigore Eugen Marius Muzeul Naţional de Istorie a României
Paraschiv-Grigore Ioana Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Situl 3 a fost semnalat în cadrul campaniei de diagnostic arheologic desfăşurată în vara anului 2014, realizată de o echipă de specialişti din cadrul MNIR. Astfel, în urma campaniei de diagnostic arheologic, a fost delimitată o zonă funerară, datată în epoca bronzului (cultura Noua), fiind identificat un mormânt de inhumaţie. Situl arheologic a fost denumit convenţional „Sit. nr. 3 – Dumbrava 2”. Situl arheol...ogic este fost localizat la nord de valea pârâului Dumbrava, pe un „pinten” de deal, într-o zonă ce domină culoarul ce se întinde între comuna Unirea (jud. Alba) şi comuna Măhăceni (jud. Cluj). În fapt, viitoarea autostradă va străpunge acest „pinten” de deal în zona km 60+600. Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă în teren au constat în identificarea distribuţiei spaţiale, a elementele constitutive a tuturor vestigiilor, cât şi recuperarea tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite, date fiind caracteristicile structurilor arheologice identificate. Prin urmare, obiectivul principal al echipei de specialişti a constat în cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor situate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii, dar şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate ―dar în afara― traseului acesteia. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în toamna anului 2014, de-a lungul a 3 săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv 44 complexe arheologice (31 morminte de inhumaţie, 12 amenajări de formă circulară cu pietre şi ceramică şi o groapă cu material tegular), distribuite pe o suprafaţă de circa 4.094 m2, între km 60+550–60+700 ai viitoarei autostrăzi A10, Sebeş–Turda, tronson Inoc – Turda / lot 4. Pentru a avea o imagine cât mai sugestivă asupra stratigrafiei generale a sitului de la Dumbrava 2, strategia iniţială a inclus trasarea de secţiuni de aproximativ 15 × 2 m spre limitele sitului arheologic şi a unor suprafeţe de aproximativ 50 × 30 m în zona de maximă concentrare a complexelor arheologice, între km 60+550–60+700. În urma acestor acţiuni, toată suprafaţa sitului a fost cercetată. Astfel, la nivel general, a fost stabilită următoarea succesiune stratigrafică în cazul Sitului 3 – Dumbrava 2: – Nivel de sedimente de culoare gri-închis (negricios), conţine resturi vegetale, rare fragmente ceramice antrenate, situat de la nivelul de călcare (0), până la cota ce variază între –0,25/0,35 m; – Nivel de sedimente de culoare galben, lutos, în care au fost identificate complexele, situat de la cota la care se termină nivelul de arătură –0,25/0,35 m, până la cota ce variază între –0,25/1,30 m; – Nivel de sedimente de culoare gabenă, lutos, cu incluziuni calcaroase, fără urme de intervenţie antropică. Săpătura arheologică a început prin trasarea de secţiuni (S03–S09), în partea de est a sitului, pentru delimitarea cât mai exactă a acestuia. Alte secţiuni (S10, S11, S12 şi S14) au fost trasate la limita de vest a sitului, iar la limita de sud au fost trasate patru secţiuni (S16, S18, S19, S20). În zona de nord a sitului au fost trasate două secţiuni în apropierea pantei descendente (S15 şi S13). În partea centrală a sitului, unde s-au concentrat complexele arheologice au fost trasate 2 secţiuni (S01 şi S02), perpendiculare una pe cealaltă. În cele patru cadrane delimitate de S01 şi S02, au fost deschise patru suprafeţe numerotate cu Sp 01 (în cadranul de NE), Sp02 (în cadranul de NV), Sp03 (în cadranul de SE) şi Sp04 (în cadranul de SV). Unităţile de săpătură (suprafeţe/secţiuni) au fost excavate aproape exclusiv manual, doar la decapare fiind folosit excavatorul, iar complexele au fost săpate manual, cu efectuarea constantă a observaţiilor şi înregistrărilor arheologice. Descoperirile arheologice din cadrul sitului de la Dumbrava 2, sunt reprezentate de morminte de inhumaţie, încadrabile tipologic în epoca bronzului (cultura Noua). Pe lângă aceste morminte, au mai fost descoperite 12 amenajări circulare cu piatră şi fragmente ceramice ce datează din aceeaşi perioadă. Un singur complex (Cx11), în care s-au descoperit mai multe fragmente de material tegular, pare a nu avea legătură cu celelalte complexe, fiind greu de datat datorită lipsei oricărui element de datare şi a materialului tegular comun mai multor epoci. Materialul arheologic recoltat este format din ceramică (vase întregi, întregibile etc), fragmente tegulare (descoperite în Cx11) şi câteva fragmente de bronz provenite dintr-un mormânt.

English Abstract:

The archaeological site no. 3 from Dumbrava was uncovered prior to the beginning of the construction works of the future motorway Sebeş – Turda, section Inoc – Turda. The archaeological investigations were conducted by a team of archaeologists from the National History Museum of Romania, along with specialists from the National Union Museum of Alba Iulia and Turda History Museum. The research aimed to determine the nature and distribution of the archaeological remains in the area affected by the future construction works of the A10 motorway, using a series of methods, techniques and specific practices. As a result, following the preventive archaeological excavations, 44 archaeological complexes have been identified and investigated: 31 inhumation graves (crouched position), 12 circular gravel and pottery platforms and a pit filled with tegulae and bricks.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO