.
Probota | Comuna: Dolhasca | Judeţ: Suceava | Punct: Mănăstirea Probota | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Județ:
Suceava
Localitate:
Probota
Comuna:
Dolhasca
Punct:
Mănăstirea Probota
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Puşcaşu Maria Voica responsabil Ministerul Culturii
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice efectuate în anul 1997, finanţate prin Proiectul de susţinere a restaurării mănăstirii Probota al UNESCO, au vizat investigarea zonei sudice a incintei mănăstireşti. Drept principale rezultate se pot menţiona: 1 - identificarea planimetriei construcţiei cu beciuri ridicată în primele decenii ale sec. XVII şi dezvelirea vestigiilor acesteia în proporţie de 80%. De notat că o serie de el...emente ţinând de aspectul iniţial al construcţiei au fost descoperite in situ: - montanţii şi pragul galeriei de acces spre beciuri; - ancadramentul intrării în beciuri; - elemente care fac posibilă refacerea sistemului de boltire al beciurilor. 2 - identificarea vestigiilor unei construcţii adosate laturii sudice a zidului de incintă, imediat după momentul construirii acesteia (1530) care a fost refăcută şi parţial amplificată în sec. XVII. Din timpul acestei a doua faze de funcţionare, s-au identificat elemente de compartimentare şi goluri de acces între fostele încăperi, soclurile unor foste sobe şi urme ale pavimentelor interioare. Construcţia fusese împodobită cu elemente de piatră bogat profilată, ferestrele fiind închise cu ochiuri circulare de sticlă. 3 - identificarea unor vestigii care ţin de vieţuirea anterioară construirii zidului de incintă, concretizate prin vetre deschise şi cuptoare meşteşugăreşti; găsirea unui depozit de lingouri de plumb care pun problema intenţiei iniţiale de acoperire a bisericii cu foaie de tablă de plumb. 4 - amenajări constructive datând de la sf. sec. XVIII care foloseau parţial şanţuri ale zidăriilor construcţiilor anterioare (demolate în prealabil).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO