Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ocna Sibiului | Punct: Faţa Vacilor - La Făgădău | Anul: 2014

Anul   2014
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.)
Perioade
Epoca romană timpurie
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare rurală
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Ocna Sibiului
Comuna   or. Ocna Sibiului
Punct
Faţa Vacilor - La Făgădău
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Cinteză Monica Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cornici Gheorghe Cătălin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Dogărescu Alexandra Filofteea Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Purece Silviu Istrate Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ungureanu Augustin-Ionel Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN    143860.07
Raport Aşezarea romana rurală de la Ocna Sibiului, punctul „Faţa Vacilor-La Făgădau”, este situată pe prima terasă de pe malul stâng al Visei, la 2 km vest de oraş. Analiza materialului ceramic din aşezarea de la Ocna Sibiului indică, cu multă certitudine, origininea norico-pannonică a coloniştilor care au locuit aici. Elementele inconfundabile şi cu mare grad de certitudine în stabilirea etnicului sunt forma şi decorul ceramicii în cele două tehnici Kammstriche şi Besenstrich, prezenţa abundentă a vaselor Dreifußschale. Analogii foarte bune în ceramica din complexele norico-pannonice se găsesc şi pentru alte forme îndeosebi pentru străchini şi farfuriile din pastă fină cenuşie şi roşie.
În anul 2014 au fost trasate două secţiuni denumite: S1/2014 şi S2/2014. Prima secţiune a vizat zona centrală a terasei, în timp ce a doua a fost trasată în zona de vest a acesteia. Ambele secţiuni au avut dimensiunea de 10x2 m. Materialele provenite din cele două secţiuni sunt specifice comunităţilor norico-pannonice, toate complexele dezvelite prin intermediul cele două secţiuni fiind datate în perioada de existenţă a provinciei romane Dacia.
În secţiunea S1/2014 au fost identificate urmele unei posibile construcţii din lemn. Existenţa acesteia pare a fi indicată de amprenta unei bârne de lemn, observată la 0,75 m adâncime, în carourile 4 şi 5, cu marginile lutuite. Aceasta avea un traseu aproape paralel cu profilurile de nord şi sud ale secţiunii. La adâncimea de 0,90, în S 1/2014, a fost identificată o amenajare cu piatră de râu şi fragmente de piatră de râu, prezentă în carourile 2-3. Amenajarea are o lungime de maximă, în zona cercetată, de 2,5 m, pe centrul secţiunii fiind surprinsă una dintre margini. Aceasta intră în profilul de nord al secţiunii. Este foarte posibil să avem de-a face cu un paviment, piatra fiind atent aşezată pe acelaşi nivel.
În S 2, la aceeaşi adâncime ca şi în S 1 – 0,90 m, a fost identificată tot o amenajare cu piatră de râu şi spărturi de piatră de râu, situată în marginea de est a secţiunii. Amenajarea are o întindere de aproximativ 1 m şi o formă aproape pătrată. Sub aceasta a fost descoperit o vatră de foc, cu un diametru de 0,60 m, foarte puternic arsă. Încă o amenajare cu piatră a fost găsită, la aceeaşi adâncime, şi în extremitatea vestică a secţiunii S 2. Stratul de piatră porneşte din colţul nord-vestic al secţiunii şi coboară de-a lungul profilului nordic, pe o lungime de 2 m. A fost surprins pe o lăţime de 0,80 m. În centrul secţiunii S 2 au fost găsite bucăţi masive de lemn carbonizat căzute pe o lungime de 1,70x1 m.
Rezumat
English Abstract In 2014 were drawn two sections called: S1/2014 and S2/2014. The first section was placed in the central area of the terrace, situated near the River Visa, while the second one was placed in the western area of the terrace. Both sections have the size of 10x2 m. The archaeological materials from the two sections are specific to Norico-Pannonian communities, all the complexes found in the two sections are being dated in the time of Roman Dacia.
Bibliografie D. Popa, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, p. 240-241; Campania 2006, poz.127; Campania 2008, poz. 54, Campania 2010, poz. 40.
D. Popa, Aşezarea norico-pannonică de la Ocna Sibiului, în vol. Relaţii interetnice în spaţiul românesc, II. Populaţii şi grupuri etnice (sec. II î. Hr.-V d. Hr.), (Bibliotheca Septemcastrensis XXI), 2006, p. 141-166.
D. Popa, A Roman Steelyard Discovered at Ocna Sibiului, în vol. Fontes Historiae. Studia în honorem Demetrii Protase, Bistriţa – Cluj-Napoca, 2006, p. 523-530.
D. Popa, Un fragment de vas cu inscripţie descoperit în aşezarea romană de la Ocna Sibiului, în Studia Universitatis Cibiniensis, 6, 2009, p. 33-43.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu