.
Mereşti | Judeţ: Harghita | Punct: Peştera Ursului | Anul: 2014
Anul:
2014
Epoca:
Preistorie;Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Preistorie;
Paleolitic
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire în peşteră
Localizare pe hartă:
Județ:
Harghita
Localitate:
Mereşti
Comuna:
Mereşti
Punct:
Peştera Ursului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Buzea Dan Lucian Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Cosac Marian responsabil Universitatea "Valahia", Târgovişte
Dumitraşcu Valentin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ghiţă Horia Universitatea "Valahia", Târgovişte
Mărgărit Monica Universitatea "Valahia", Târgovişte
Murătoreanu George Universitatea "Valahia", Târgovişte
Niță Loredana Universitatea "Valahia", Târgovişte
Radu Alexandru Direcția de Cultură Dâmbovița
Rus Dorin Universitatea "Valahia", Târgovişte
Stroe Doru Bogdan Universitatea "Valahia", Târgovişte
Vereş Daniel Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Perioada campaniei: septembrie 2014

Peştera Ursului este situată în versantul drept al Cheilor Vârghişului, la 107 m. deasupra talvegului, la baza unui perete de stâncă înalt de 6-7 m (fig. 1). Peştera prezintă trei deschideri, două orientate E-NE şi a treia spre nord (fig. 2). Deschiderea principală este blocată din cauza unor prăbuşiri de stâncă şi bolovani, dar accesul este permis prin deschiderea... din imediata apropiere a acesteia. Peştera este dezvoltată pe orizontală şi prezintă o sală principală lungă de 30 m şi largă de 20 m, precum şi alte două secundare de mai mici dimensiuni. Situl a fost cercetat de J. Gabor, H. Kessler şi M. Mottl, cea care a efectuat o săpătură de 2x10 m., până la adâncimea de 2 m. În anul 1957 Tr. Orghidan şi M. Dumitrescu au efectuat un studiu interdisciplinar asupra spaţiului cavernei şi au recuperat din profilul săpăturii efectuate de M. Mottl faună pleistocenă. În momentul actual depozitul peşterii este afectat şi de o serie de sondaje efectuate în scopul recuperării de faună. Materialele arheologice recuperate în cursul etapelor de cercetare anterioare au fost atribuite aurignacianului, dar nu au fost prezentate detaliat.
Obiectivul nostru pentru anul 2014 a fost de a amplasa o secţiune în sectorul A al peşterii (fig. 2), zonă afectată parţial de cercetările anterioare (fig. 3), unde, cel puţin la nivel teoretic, poate fi surprinsă o concentrare de material arheologic preistoric, iar nivelele ocupaţionale pot fi surprinse nederanjate. Din păcate, datorită localizării cu greutate a sitului, precum şi a timpului limitat de cercetarea arheologică din Abri 122, nu am reuşit decât o curăţare parţială a unui profilul stratigrafic rezultat în urmă a săpăturii lui M. Mottl. Din proximitatea săpăturii a fost recuperată ceramică preistorică, iar din sondajele efectuate de speologi sau arheologi amatori faună pleistocenă. În profilul stratigrafic a fost surprinsă o lentilă macroscopică de cenuşă vulcanică datorată erupţiei unui vulcan din lanţul carpatic (fig. 4, 5, 6), Masivul Ciomadu, foarte probabil una dintre eruptiile masive din MIS 3, în jur de 40-45 ka (analize cronologice pe depozitele proximale sunt in curs de realizare). Cercetarea viitoare va stabili relaţia dintre acest marcator cronologic, respectiv modificările de mediu locale datorate acestui eveniment, şi locuirea paleolitică identificată de cercetarea anterioară.

English Abstract:

The research proposed for 2014 in Ursului cave has been limited due to the demanding localization of the site and to the time limited by the archaeological research from Abri 122. There has been carried out only a partial cleaning of the stratigraphic profile, during the M. Mottl digging. From the proximity of the digging has been recovered prehistoric ceramic and Pleistocene fauna from the sampling realized by amateur speleologists or archaeologists. A macroscopic lens of volcanic ash has been discovered in the stratigraphic profile due to the eruption of a Carpathian chain, Ciomadu massif, most probable one of the massive eruptions from MIS 3, around 40-45 ka (chronological analysis on the proximal deposits which are to be created). The next research will establish the relationship between this chronological marker, namely the local environmental changes caused by this event, and the Paleolithic habitation identified through the previous research

Bibliografie:

Jungbert, B., 1979, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transivania (II), în Acta MN, XVI, Cluj-Napoca, p. 408.


Mottl, M., 1950, Ösemlös- ösrégészeti viszgálatok Északerdély barlangjaiban, A Magyar Kiralyi (Állami) Földtani Intézet Évi Jelentése,1943, II, p. 469-470.
Orghidan, Tr., Dumitrescu, M., 1963, Complexul carstic din Cheile Vârghişului, în Lucrările Institutului de speologie „Emil Racoviţă”, tom I-II, 1962-1963, Editura Academiei, p. 122-124.
Păunescu, Al. Paleoliticul şi mezoliticul din spaţiul transilvan, Editura Agir, Bucureşti, 2001, p. 398.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO