.
Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Punct: Villa suburbana | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Olt
Localitate:
Reşca
Comuna:
Dobrosloveni
Punct:
Villa suburbana
Toponim:
Romula
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bălteanu Dan Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
Negru Mircea Muzeul Municipiului Bucureşti
Popilian Gheorghe responsabil Institutul de Cercetări Socio-Umane ``C.S. Nicolăescu-Plopșor``
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile s-au localizat în zona extra muros la marginea drumului roman opusă sectorului villa suburbana şi au avut ca obiectiv continuarea cercetării grupului de clădiri descoperite aici în campaniile anterioare. Au fost trasate următoarele secţiuni: S1, S2, S3, S4 şi două casete C1 şi C1A. Stratigrafie 1. Nivel preistoric. În secţiunile deschise a apărut un nivel cu grosimea cuprinsă între 0,15 - 0,40 m d...in care au fost recoltate fragmente ceramice extrem de rare databile în epoca Latene. 2. Nivelul I roman. Apare pe toată suprafaţa cercetată şi are grosimi care variază între 0,10 - 0,40 m. Acestui nivel îi aparţin trei cuptoare de olar dintre care cuptorul nr. 1 de tipul cu pilon central şi cuptorul nr. 2 de tipul cu perete median. Acest prim nivel se înscrie în limitele cronologice ale secolului al II-lea p. Chr., datare stabilită pe baza monedelor care îi aparţin. 3. Nivelul II roman. Are grosimi cuprinse între 0,20 - 0,40 m. În acest nivel au fost descoperite două clădiri, cercetate doar parţial. Clădirea nr. 1. Are lungimea de 11 m şi este compusă din trei încăperi cu lungimile de: 2,40m, 2,40 m şi 4,00 m. Clădirea nr. 2. Are lungimea de circa 11,5 m şi a fost compartimentată în două încăperi cu lungimile de 4,10 şi respectiv de 5,00 m. În interiorul încăperii de nord-vest a acestei clădiri au fost descoperite două morminte. Mormântul nr. 1, de inhumaţie în sarcofag din cărămidă cu boltă cu dimensiunile de 2,70 x 1,60 x 1,50 m. Pereţii interiori ai cutiei au fost lutuiţi şi ulterior arşi, urme de arsură aflându-se şi pe fundul cutiei. Ca datare a mormântului se poate propune jumătatea secolului al III-lea p. Chr., pe baza celor trei monede descoperite în interior, dintre care cea mai recentă este de la Philippus I, emisă la Viminacium în 244 p. Chr. Mormântul nr. 2. Incineraţie în mormânt zidit din cărămizi (dimensiuni 2,10 x 0,40 / 0,50 m). Pereţii interiori au fost lutuiţi şi arşi. Cercetarea acestui complex (clădirea nr. 2) nu a putut fi finalizată, deci pentru moment putem propune, cu titlul de ipoteză, că această construcţie a avut o destinaţie funerară. Întregul nivel II se datează după epoca Severilor. 4. Nivelul feudal (secolul al XIV-lea). Suprapune nivelul II şi lui îi aparţin două locuinţe. În concluzie, putem considera că în zona cercetată în campania 1997, în epoca romană a funcţionat un atelier ceramic (al şaptelea descoperit până acum la Romula) compus din cel puţin trei cuptoare pentru ars oale, databile în secolul al II-lea p. Chr. Ulterior, în prima jumătate a secolului următor, atelierul a fost dezafectat, iar la jumătatea secolului al III-lea necropola de nord a Romulei s-a extins spre oraş, suprapunând atelierul de olari.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO