.
Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Forum Novum | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sarmizegetusa
Comuna:
Sarmizegetusa
Punct:
Forum Novum
Toponim:
Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Diaconescu Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Piso Ioan responsabil Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Colonia dacică Sarmizegetusa. Forum Novum
În lunile iulie - august 1997 au fost continuate săpăturile în cel de al doilea for al oraşului de către o echipă româno-germană. În afară de semnatarii acestui raport interimar au mai participat Dr. Jürgen Obmann de la Universitatea din Köln şi Dr. Alfred Schäfer de la Universitatea din Berlin.
Au fost deschise şi integral săpate patru carouri de 4 x 4 mp în ...jumătatea estică a pasajului dintre forum vetus şi forum novum şi în porticul din faţa tabernelor din noul for. Totodată a fost continuată dezvelirea curţii lui forum novum până la nivelul dalajului.
Noile cercetări au confirmat secvenţa stratigrafică stabilită în anul anterior: două faze de lemn ale unei clădiri, urmate de perioada de construire a fortului traianic, când zona celui de al doilea for era un teren viran, apoi construirea pe acest loc la sfârşitul domniei lui Traian şi în primii ani ai lui Hadrian a unui macellum, cu tabernae precedate de un portic. Săpăturile în pasajul dintre forum vetus şi forum novum au adus o precizare cronologică importantă. Încăperea din forul traianic, ce va fi ulterior transformată în pasaj, a fost tencuită şi podită abia sub Hadrian, căci în stratul de amenajare în vederea podelei sale a fost descoperit un mic tezaur din monede de bronz ce se încheie cu trei aşi ai lui Hadrian din 124-128 p. Chr.
Săpăturile din anul 1997 au dus şi la completarea planului clădirii de lemn ce a precedat structurile de piatră. A devenit acum evident că ne găsim în faţa unui complex de dimensiuni impozante, al cărui front sudic are o lăţime egală cu cea a forului de lemn (45 m) şi a cărui adâncime depăşeşte 30 m. Complexul avea mai multe curţi interioare şi în cea de a doua fază a fost refăcut după un plan foarte asemănător cu cel iniţial. În stadiul actual al cercetărilor nu putem totuşi preciza funcţionalitatea acestor clădiri.
Din curtea lui forum novum a fost dezvelită o suprafaţă de 15 x 2 mp, fiind astfel identificate numeroase fundaţii ale unor statui ecvestre şi câteva fragmente arhitectonice din soclurile propriu-zise. Dalajul din ultima fază a forului e bine păstrat, dar stratul de dărâmătură a fost sistematic răscolit în ultimele secole de căutătorii de marmură, astfel încât nici un fragment epigrafic nu a putut fi identificat în această campanie.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO