.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2015
Anul:
2015
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade:
Epoca romană târzie;
Epoca post-romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare fortificată;
Cetate;
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Turnul 10
Toponim:
(L)Ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Aaniţei George Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Iacob Mihaela responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Manea Elena-Brândușa Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mânzăteanu Natalia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mătrescu Eliza-Alexandra Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Plăcintă Tiberiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Rusu Cosmin Cătălin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tocariuc Claudiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Vorobcalo Andrei Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2015 s-au derulat în perioada iulie– septembrie. Finanţarea a fost asigurată de Asociaţia Ibida Tulcea, Oldega Operator S.R.L. Bucuresti, Besmax Pharma Distribution S.R.L. Bucuresti, Ecomarket Agrotrade S.R.L. Cluj-Napoca şi Gianni Alexandrescu din Iaşi.
Cercetările sistematice au continuat în sectoarele Curtina G – Turnul 8, Turnul 10 (de fapt, la structurile intramurane din aprop...ierea turnului), Curtina D, în aşezarea romană târzie din punctul Fântâna Seacă şi în cea de epocă elenistică din punctul Donca. La acestea se adaugă o supraveghere arheologică, prilejuită de lucrările pentru introducerea sistemului de canalizare în localitatea Slava Rusă. În teritoriul (L)Ibidei au fost realizate mai multe periegheze, în special pe cursul superior al râului Slava.
În primăvara anului 2015 au fost realizate cercetări geomagnetice pe o suprafaţă în interiorul cetăţii romano-bizantine (în colţul de NV al acesteia), pe două la N de incintă (în dreptul turnurilor 10-12, respectiv 8) şi pe două în perimetrul necropolei (la V de incintă). În suprafaţa intramurană au putut fi conturate mai multe edificii şi străzi(88). În acelaşi timp a fost realizată şi o nouă ridicare topografică a sitului, inclusiv asupra unor zone din intavilan, situate pe proprietăţi private.

Campania din 2015 a avut ca obiective demontarea martorilor dintre secţiunile S3 şi S4, S4 şi S6 şi stabilirea unor corespondenţe cronologice ale pavajelor descoperite în anii precedenţi. Clădirea mărginită de pavajul cu portic cunoaşte o compartimentare pe direcţia NE-SV, paralelă cu zidul din dreptul pavajului. Monedele descoperite atât în interiorul martorilor, cât şi pe străzile care limitează clădirea, oferă următoarea situaţie cronologică. Clădirea a fost mărginită pe latura de NV şi pe cea de NE de două străzi în secolul al IV-lea, care au funcţionat şi în secolul al V-lea. Pe latura de NV,în secolul al VI-lea, s-a ridicat un portic, iar între portic şi clădire, o stradelă. Strada de pe latura de NE a fost refăcută şi ea în secolul al VI-lea. După dimensiunile şi materialele descoperite, precum şi după porticul ridicat în faţa edificiului, dar şi după poziţionarea lui în proximitatea turnului 10, preseupunem că este vorba despre o clădire importantă, fără îndoilă, dar destinată unor activităţi de depozitare şi/ sau comerciale (o dovadă o constituie şi chiupurile pentru cereale descoperite în colţul de SE al clădirii). Mai târziu, în secolul al XIV- lea, aşa cum o arată materialul ceramic, zidurile edificiului sunt deteriorate prin amenajarea unor locuinţe din chirpici.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO