.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Anul: 2015
Anul:
2015
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII);Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade:
Epoca romană timpurie;
Epoca romană târzie;
Epoca bizantină;
Epoca medievală târzie
Categorie:
Civil;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Amenajare/construcţie
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Sector:
Supraveghere arheologică pentru canalizare
Toponim:
(L)Ibida
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Costea Sorin Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2015 s-au derulat în perioada iulie– septembrie. Finanţarea a fost asigurată de Asociaţia Ibida Tulcea, Oldega Operator S.R.L. Bucuresti, Besmax Pharma Distribution S.R.L. Bucuresti, Ecomarket Agrotrade S.R.L. Cluj-Napoca şi Gianni Alexandrescu din Iaşi.
Cercetările sistematice au continuat în sectoarele Curtina G – Turnul 8, Turnul 10 (de fapt, la structurile intramurane din aprop...ierea turnului), Curtina D, în aşezarea romană târzie din punctul Fântâna Seacă şi în cea de epocă elenistică din punctul Donca. La acestea se adaugă o supraveghere arheologică, prilejuită de lucrările pentru introducerea sistemului de canalizare în localitatea Slava Rusă. În teritoriul (L)Ibidei au fost realizate mai multe periegheze, în special pe cursul superior al râului Slava.
În primăvara anului 2015 au fost realizate cercetări geomagnetice pe o suprafaţă în interiorul cetăţii romano-bizantine (în colţul de NV al acesteia), pe două la N de incintă (în dreptul turnurilor 10-12, respectiv 8) şi pe două în perimetrul necropolei (la V de incintă). În suprafaţa intramurană au putut fi conturate mai multe edificii şi străzi(88). În acelaşi timp a fost realizată şi o nouă ridicare topografică a sitului, inclusiv asupra unor zone din intavilan, situate pe proprietăţi private.

Proiectul investiţional iniţial a fost modificat, astfel încât lucrările să nu afecteze cetatea romano-bizantină.
1. În faţa proprietăţii situate la S de intersecţia dintre Strada Mare şi Strada Bisericii (coordonate 44º50’885’’ / 28º36’236’’) a fost identificată o groapă menajeră cu diametrul de cca. 2 m. Aceasta a purut fi observată de la adâncimea de 0,1 m şi avea fundul la 1 m. Complexul conţinea numeroase materiale datate la mijlocul sec. II p. Chr. (vase-borcan getice, ulcioare amforoidale, vedelă comună, o fusaiolă, ţigle şi olane).
2. La intersecţia drumului judeţean cu Strada Mare, în faţa magazinului „Enola” (coordonate 44º51’185’’ / 28º36’010’’), la adâncimea de 0,80-1 m, au fost descoperite foarte multe fragmente ceramice romane timpurii (de la amfore pontice, ulcioare amforoidale, veselă de băut şi de bucătărie locală şi vase getice lucrate la mână). Nu au fost observate urmele unui complex.
3. Pe Strada Mare, la nr. 482 (coordonate 44º50’760’’ /28º36’423’’), au fost descoperite câteva fragmente de vase-borcan medio-bizantine (sec. XI-XII) şi unul de la un ulcior medieval târziu (sec. XVII-XVIII).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO