Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate (Pontonul Vechi) | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);
Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII);
Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală;
La Tène
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare fortificată;
Fortificaţii
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Isaccea
Comuna   Isaccea
Punct
Cetate (Pontonul Vechi)
Sector   Turnul de Colţ
Toponim   Noviodunum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Radu Laurenţiu Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Cod RAN    159696.05
Raport Cercetările arheologice desfăşurate în colţul de sud-est al fortificaţiei noviodunense au permis evidenţierea unui turn de colţ cu laturile evazate şi fronton semicircular, realizat la începutul epocii romano-bizantine, în construcţia căruia au fost înglobate structuri anterioare aparţinând zidului de incintă şi a unui turn, posibil de formă rectangulară. Turnul a funcţionat doar în epoca romano- bizantină, ulterior refacerea bizantină a incintei urmează un traseu diferit. Nivelele arheologice au fost perforate de gropi de bordeie din secolele XI-XIII şi de morminte ulterioare, iar în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, aici a funcţionat o carieră de piatră.
Campania anului 2015 s-a axat în principal pe continuarea studiului materialului ceramic în vederea realizării unei baze de date exhaustive a ceramicii descoperite la Noviodunum. Ceramica recoltată în cursul campaniilor de cercetare arheologică, efectuate începând cu anul 2002, a fost aranjată pe ani şi campanii.
Aceasta este foarte diversă, cuprinzând ceramică getică, romană, romano-bizantină, şi medio-bizantină din secolele XI-XIII şi din epoca otomană, aflat în general în stare fragmentară.
Ceramica getică este reprezentată de un pahar fragmentar, ceramica romană prin diverse fragmente de vase şi material amforic, dintre care se distinge terra sigillata.
Ceramica romană târzie cuprinde o mare proporţie de material amforic, în special amfore tip LR2. Ceramica de sec. XI- XIV cuprinde, în marea majoritate, vase-borcan şi material amforic, şi, în proporţie redusă, ceramică smălţuită. Ceramica otomană este reprezentată pe lângă alte artefacte, de pipe din lut din care s-au descoperit mai multe fragmente. În acest stadiu al cercetării, se poate concluziona că situl Noviodunum se încadrează în seria fortificaţiilor nord-dobrogene prin trăsăturile comune ale ceramicii.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie Baumann 2008 – Despre începuturile vieţii romane la Noviodunum, Peuce S.N. 6, 2008, p. 186-206.
Baumann 2010 – Noviodunum. Şantier arheologic 1995-2009, Tulcea.
Beldiman, Stănică, Sztancs 2015 – Isaccea – Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2014, Peuce S.N. 13, p. 107- 136.
Honcu 2014 – Şt. Honcu, Kitchenware, în G. Nuţu, S. Stanc, D. Paraschiv (eds.), Niculiţel – A roman rural settlement in north-east Moesia Inferior. Archaeological & Archaeozoological research, Parthenon Verlag, Kaiserlautern und Mehlingen, 2014, p. 88-102 (text); p. 243-245 (ilustraţie).
Negru 2003 – M. Negru, The Native Pottery of Roman Dacia, BAR International Series 1097, Oxford.
Olcese 1993 – Gl. Olcese, Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeologica e Acheometrica sui mateiale dell’ area del Carandi, Firenze.
Suceveanu 2000 – Al. Suceveanu, Histria X. La céramique romaine des Ier-IIIe siècles ap. J.-C., Bucarest.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu