Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Reşca | Comuna: Dobrosloveni | Judeţ: Olt | Punct: Cetate | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Aşezare fortificată;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Olt
Localitate   Reşca
Comuna   Dobrosloveni
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   Romula
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Sztancs Diana Maria Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Cod RAN    126754.01
Raport Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2015

Context. Metodologie. Tipologie
Săpăturile arheologice efectuate în anul 2015 la Reşca (antica Romula) în Fortificaţia Centrală (în continuare, ROM_FC) de către un colectiv sub conducerea conf. univ. dr. Mircea Negru(59) au condus la recuperarea unui lot de artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale (în continuare, IMDA). În această campanie au fost descoperite 10 piese, care se păstrează, provizoriu, în colecţiile Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti. Aducem mulţumiri conf. univ. dr. Mircea Negru pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie piesele pentru studiu.
Materialele de acest gen provenind de la Romula fac obiectul unei analize special, începute în anul 2014(60). În privinţa contextului descoperirii, piesele au fost reperate în afara complexelor, dar în contexte care le asigură datarea. Încadrarea cronologică vizează un interval larg, cuprins între a doua jumătate a sec. al II-lea şi a doua jumătate a sec. al III-lea A.D. – tabelul nr. 1(61).
Structura tipologică a lotului 2015 (N total = 10) include: Unelte: Ace de cusut de os (N = 4); Piese de port/Podoabe: Ace de păr de os (N = 2); Diverse: Jetoane de os (N = 2); Plăcuţe ornamentale de os – Intarsie (N = 2) – tabelul nr. 1, fig. 1-2.
Materiile prime utilizate au fost exclusiv oasele lungi de vită (N = 10).
Pentru reperele metodologice ale analizei a se vedea raportul publicat în anul 2007, seria articolelor şi studiilor noastre recente relative la descoperirile făcute la Histria-Sectorul Basilica extra muros(62).
Fiecare artefact a fost tratat după un protocol standard, cu mai multe paliere şi componente, vizând înregistrarea extensivă/ exhaustivă a datelor (repertoriul şi tabelul nr. 1). Indicativele (exemplu: ROM_FC/2015_1) sunt provizorii. Analiza vizează definirea şi cuantificarea unor aspecte precum: materiile prime; starea de conservare (piese întregi, fragmentare/fragmente); tipologia; morfologia; morfometria; urmele de fabricare; urmele de utilizare; formularea ipotezelor relative la rolul funcţional(63).
Au fost utilizate datele analizei exhaustive sistematice a pieselor în microscopie optică de mică putere (măriri 4x – 40x) şi digitală (x25 – x200); menţionăm şi faptul că s-a iniţiat, cu această ocazie, baza de date diverse şi banca de imagini (imagini macroscopice şi microscopice digitale, cu toate coordonatele necesare), care sunt primele de acest gen pentru un lot de artefacte aparţinând IMDA din situl Romula.
Ace de os
O categorie de piese bine reprezentată în lotul artefactelor IMDA descoperite la Romula în 2015 este aceea a acelor de os (de păr şi de cusut); efectivul lor se cifrează la 6(64). Tipologia acelor de păr şi de cusut de epocă romană este adoptată, în mediul cercetării din România, după standardele internaţionale, fiind aplicată şi de noi în clasificarea pieselor de la Romula(65).
Acele de păr de os descoperite la Romula în campania 2015 sunt în număr de două (N = 2); ele aparţin următoarelor tipuri: ● cu cap convex/piramidal (N = 1); ● cu cap sculptat (N = 1). Acele de cusut sunt în număr de 4 (N = 4), dintre care două păstrează extremitatea proximală şi dispozitivul de fixare a firului.
Sub raport tipologic, acele de os de la Romula analizate cu acest prilej, ca şi acelea descoperite anterior(66) nu ridică probleme speciale şi de aceea nu insistăm asupra acestor aspecte; este vorba de tipuri comune, cu morfologie şi dimensiuni quasi-standardizate, prezente în multe situri din spaţiul actual al României, ca şi în restul Europei, repertorierea şi trimiterile la literatura de specialitate devenind superflue; analogii putem găsi în spaţiul intracarpatic, dar şi în teritoriul dobrogean(67).
Piesele descoperite la Romula, ca şi în alte situri sunt confecţionate, foarte probabil, în ateliere specializate din fragmente de oase lungi de bovine (Bos taurus) prin cioplire, crestare, tăiere cu ferăstrăul, raclaj axial intens cu o lamă metalică (cuţit), fasonare integrală şi finisare totală sau parţială prin polizare (frecare cu o bucată de piele). Urechea acelor de cusut a fost realizată prin dublă perforare şi cioplire/excavare a sectorului dintre perforaţii sau perforare şi tăiere cu ferăstrăul. Putem formula concluzia fabricării acelor de păr într-un atelier local, care funcţiona în zona meşteşugărească a sitului(68).
Alte tipuri
Alături de ace au fost descoperite şi alte piese, precum jetoanele de os, N = 2 – tabelul nr. 1. Ca şi plăseaua de os şi mânerul de corn de cerb descoperite în campania 2013, ele sunt tipuri comune în mediul roman, găsindu-şi analogii în regiunile Daciei romane şi ale Dobrogei(69). Remarcăm marcajul gravat pe revers prin folosirea literelor T şi I. Alte piese, mai rare între descoperirile de epocă romană sunt celel două elemente de intarsie de os (provenind de la o cutie de lemn?), decorate cu cercuri concentrice gravate (N = 2).
Concluzii
Artefactele IMDA recuperate în 2015 la Romula, cu un efectiv şi un repertoriu tipologic relativ restrânse, ilustrând aspecte tehnologice marcate de standardizare, contribuie la dezvoltarea repertoriului de acest gen publicat în mod detaliat după reperele metodologice actuale; prin datele extensive puse la dispoziţie, ele contribuie, în mod specific, la organizarea corpusului descoperirilor în situl menţionat şi a datelor referitoare la activităţile complexe aferente etapei de locuire din sec. al II-lea – al III-lea A.D. în aria acestui binecunoscut oraş al Daciei romane, ca şi la documentarea existenţei probabile a unuia sau mai multor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale.
Repertoriu
ROM_FC/2015_1 • Fig. 1. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S6 Carou 11 -0,50 m. Datare: mijlocul sec. III. • Nr. inv. RF 1402. • Ac de păr de os cu extremitatea proximală modelată prin gravare şi sculptare; întreg; fracturat în vechime la nivelul părţii proximale, sub sectorul decorat; pe ambele suprafeţe de fractură se observă o substanţă compactă, cristalizată, aderentă, în strat subţire, de culoare albastră cu nuanţe diferite; posibil adeziv antic, folosit la repararea piesei fracturate; stare de conservare bună; urme superficiale de coroziune produse de rădăcini; cap decorat format din două sectoare; pe sectorul inferior se observă cinci şanţuri transversale, iar pe cel superior, pe o faţă, patru alveole realizate prin excavare cu vârful cuţitului, iar pe faţa opusă două alveole unite, una dispusă transversal şi alta axial, formând litera T; corp finisat, cu secţiuni ovale şi circulare; modelat prin cioplire cu ajutorul cuţitului, raclaj aplicat cu lama cuţitului şi abraziune; extremitatea distală întreagă, fracturată şi reamenajată prin abraziune; fasonare prin cioplire, raclaj axial aplicat cu lama cuţitului, abraziune; urme de utilizare: tocire, lustru; dimensiuni (mm): L tot 87,80; EP 5,35/4,14; L PP sector superior 12,75; diam 6,39/5,06; lăţ şanţ cca 1,20; ad şanţ cca 1; PM 4,42/4,24; PD 2,97/2,82; ED 1,43/1,39; L PP sector inferior 10,27; diam 5,92/5,10; PM 4,42/3,95; PP 3,32/3,28; ED 1,88/1,74.
ROM_FC/2015_2 • Fig. 1. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S9 Carou 3 -0,92 m 9023 (în arsură). Datare: a doua jumătate a sec. II – prima jumătate a sec. III. • Nr. inv. RF 1550. • Ac de cusut de os; fragmentar – lipseşte ED, fracturată în vechime; stare de conservare bună; depuneri discontinui, compacte de concreţiuni, înlăturate parţial mecanic; culoarea maro deschis uniformă sugerează arderea, probabil accidentală; ac masiv, cu secţiuni circulare la PD/PM şi ovale la PP; PP este aplatizată şi lăţită prin fasonare; EP are formă convexă simetrică (semicirculară); fasonare realizată prin raclaj axial cu lama cuţitului şi abraziune oblică; fără finisare; suprafaţă microfaţetată; perforaţie realizată la partea proximală, plasată central, având extremitatea distală semicirculară, cea proximală convexă asimetrică şi marginile divergente de contur neregulat; pereţii sunt drepţi; a fost realizată prin: perforare, dublă tăiere cu minilama ferăstrăului şi excavarea sectorului din interior; extremităţile şanţurilor de tăiere se conservă la extremitatea proximală a perforaţiei, rezervând între ele un mic sector triunghiular, cu margini concave; urme de utilizare: tocire, lustru superficiale la nivelul corpului şi al părţii proximale; nu se observă la nivelul perforaţiei; dimensiuni (mm): L tot 123,37; L 98,37; EP 7,87/2,36; PP la perf 7,45/4,76; PP sub perf 7,05/6,01; PM 6,67/6,02; PP 4,78/4,63; ED cca 1,8/1,8; perf: L 9,58; diam perf 2,7; lăţ şanţuri tăiere cca 1,5; triunghi cca 1,15/1,35; lăţ perf: ED 2,7; PM 3,10; EP 3,25; dist perf – EP 14.
ROM_FC/2015_3 • Fig. 1. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S8 Carou 8 -0,45 m 8006. Datare: a doua jumătate a sec. III. • Nr. inv. RF 1467. • Ac de cusut de os; fragmentar; lipseşte PP cu cca 2/3 din lungimea perforaţiei, ca şi PD, fracturate în vechime; stare de conservare a suprafeţelor bună; secţiuni ovale asimetrice şi simetrice; PP lăţită şi aplatizată prin fasonare; modelare prin raclaj axial, abraziune; faţete eliminate prin dezvoltarea urmelor de utilizare; perforaţie similară ca morfologie şi mod de realizare cu a piesei ROM_FC/2015_2; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafeţe şi la nivelul perforaţiei; piesa nu a mai fost folosită după fracturare, planurile de fractură nefiind tocite; dimensiuni (mm): L tot 108,41; L 58,81; PP la perf 5/1,99; PP sub perf 4,90/2,83; PM 4,50/2,93; PD 3,57/2,35; ED cca 1/1.
ROM_FC/2015_4 • Fig. 1. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S9 Carou 3 -0,95 m 9013. Datare: a doua jumătate a sec. II – începutul sec. III. • Nr. inv. RF 1548. • Ac de cusut de os; fragmentar; culoarea maro deschis sugerează aplicarea tratamentului termic; se păstrează partea proximal-mezială, fracturată în vechime la nivelul perforaţiei şi reamenajată; lipseşte PP cu cca 2/3 din lungimea perforaţiei; o altă fractură s-a produs recent la partea mezială; stare de conservare a suprafeţelor bună; secţiuni ovale asimetrice şi simetrice; PP lăţită şi aplatizată prin fasonare; modelare prin raclaj axial, abraziune; faţete produse în urma aplicării fasonării; perforaţie similară ca morfologie şi mod de realizare cu a piesei ROM_FC/2015_2; reamenajarea planurilor de fractură ale PP prin abraziune şi faţetare; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafeţe şi la nivelul perforaţiei; piesa a fost folosită după fracturare, planurile de fractură fiind amenajate şi tocite; utilizare probabilă ca perforator; dimensiuni (mm): L tot 99,34; L 41,07; PP la perf 4,97/2,17; PP sub perf 4,75/2,66; PM 3,97/3,40; diam perf 2,10.
ROM_FC/2015_5 • Fig. 1. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S11 11003. Datare: sec. III. • Nr. inv. RF 1619. • Ac de cusut de os; fragmentar; se păstrează PP şi PM (fragment proximal- mezial), cu EP întreagă; fractură produsă în vechime; culoarea maro deschis sugerează aplicarea tratamentului termic; stare de conservare a suprafeţelor bună; secţiuni ovale simetrice; PP lăţită şi aplatizată prin fasonare; EP este convexă simetrică; perforaţie circulară, uşor excentrică, realizată cu sfredelul; modelare prin raclaj axial, abraziune; faţete produse în urma aplicării fasonării; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafeţe şi la nivelul perforaţiei; dimensiuni (mm): L 27,05; PP la perf 4,17/1,23; PP sub perf 3,96/1,90; PM 3,15/2,50; diam perf 2,70; dist perf – EP 1,30.
ROM_FC/2015_6 • Fig. 1. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S4-5 (desf. martor). Datare: a doua jumătate a sec. III. • Nr. inv. RF 1538. • Ac de păr de os cu cap conic; fragmentar; se păstrează PP, cu EP întreagă; fractură produsă în vechime; culoarea maro sugerează aplicarea tratamentului termic; urme de coroziune; stare de conservare a suprafeţelor mediocră; depuneri discontinui de concreţiuni de culoare maro; suprafeţe faţetate; secţiuni poligonale; modelare prin raclaj axial, abraziune; faţete produse în urma aplicării fasonării; urme de utilizare: tocire, lustru slabe; dimensiuni (mm): L 28,35; EP 3,64/3,49; PP 3,78/3,56.
ROM_FC/2015_7 • Fig. 2. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S10 -0,50 m 10003. Datare: sec. III. • Nr. inv. RF 1530. • Jeton de os; piesă întreagă; stare de conservare foarte bună; FS este reprezentată de suprafaţa cavităţii medulare, iar FS de suprafaţa periostală, compacta; spongiosa vizibilă; formă ovală simetrică; amenajat pe un fragment de placă de os plată, obţinut prin tăiere şi abraziune, finisat; forma circulară/ovală a fost obţinută prin abraziune aplicată pe circumferinţă; aceasta are aspect faţetat; FI este lisă; pe ea se observă două litere (T şi I), gravate fin cu vârful cuţitului; pe FS a fost realizat decorul la strung şi care constă în patru şanţuri fine, cu secţiune în V asimetric; în centru se păstrează alveola de formă ovală care a fost amenajată pentru fixarea în dispozitivul strungului; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafeţe şi margini; dimensiuni (mm): diam 22,17/21,17; gros la centru 3,08; dist între şanţuri 1-1,5; ad şanţuri 1; diam alveolă 3,21/2,75; ad alveolă 2.
ROM_FC/2015_8 • Fig. 2. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S11, 11001. Datare: sec. III. • Nr. inv. RF 1903. • Jeton de os; piesă întreagă; stare de conservare foarte bună; FS este reprezentată de suprafaţa periostală (compacta), iar FI de suprafaţa cavităţii medulare; spongiosa vizibilă; formă circulară; amenajat pe un fragment de placă de os plată, obţinut prin tăiere şi abraziune, finisat; forma circulară a fost obţinută prin abraziune aplicată pe circumferinţă; aceasta are aspect faţetat; FI este lisă; pe ea se observă două litere (T şi I), gravate fin cu vârful cuţitului; pe FS a fost realizat decorul la strung şi care constă în trei şanţuri fine, plasate la distanţe inegale, cu secţiune în V asimetric; în centru este rezervat un sector circular pe care se află alveola de formă ovală care a fost amenajată pentru fixarea în dispozitivul strungului; în jurul acestui sector a fost amenajată un şanţ lat, respectiv, o porţiune adâncită, circulară, lată de cca 3,40 mm, cu profil concav asimetric; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafeţe şi margini; dimensiuni (mm): diam 20,73/20,68; gros max 3,68; gros la centru 3,58; dist între şanţuri 1,30-1,50; ad şanţuri 0,5; diam alveolă 0,75; ad alveolă 2; lăţ şanţ central 2,70; ad şanţ central 1; diam sector central 4,36.
ROM_FC/2015_9 • Fig. 2. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S6 Carou 13 -0,30 m Stratul vegetal. Datare: probabil mijlocul sec. III. • Nr. inv. RF 1419. • Plăcuţă ornamentală de os; piesă fragmentară; lipseşte una dintre extremităţi, fracturată recent; stare de conservare mediocră; arsă puternic până la calcinare, culoare alb murdar şi alb albăstrui, deformată, fisurată; formă trapezoidală (trapez isoscel); obţinută prin tăiere, cioplire, raclaj, abraziune; pe margini se păstrează urmele de tăiere şi cioplire, realizate pentru ajustarea formei în vederea încastrării probabile în lemn (intarsie pe cutie de lemn?); FS este decorată cu un cerc dublu gravat, cu alveolă circulară centrală; şanţuri de profil rectangular, executate foarte precis; decorul gravat a fost realizat înainte de ajustarea conturului; posibilă folosire a unui adeziv pentru fixare; urme de utilizare: nu se conservă; dimensiuni (mm): L tot 50,86; L 37,99; lăţ 14,23; gros 3,55; diam cerc exterior 18,68/13,97; diam cerc interior 13,26/11,01; lăţ cercuri 2; ad cercuri 1; dist dintre cercuri 2; diam alveolă 2,85/2,10; ad alveolă 2.
ROM_FC/2015_10 • Fig. 2. • Romula Fortificaţia Centrală Nivel roman S5 Carou 10 -0,61 m. Datare: mijlocul sec. III. • Nr. inv. RF 1401. • Plăcuţă ornamentală de os; piesă întreagă; stare de conservare mediocră; arsă puternic până la calcinare, culoare alb murdar şi alb albăstrui, deformată, fisurată; formă triunghiulară cu baza convexă asimetrică; FS este concavă; obţinută prin tăiere, cioplire, raclaj, abraziune; pe margini se păstrează urmele de tăiere şi cioplire, realizate pentru ajustarea formei în vederea încastrării probabile în lemn (intarsie pe cutie de lemn?); FS este decorată cu un cerc dublu gravat, cu alveolă circulară centrală; parametri identici cu ai decorului piesei ROM_FC/2015_9, indicând faptul că aceste două piese făceau parte, foarte probabil, din decorul aceluiaşi obiect; şanţuri de profil rectangular, executate foarte precis; decorul gravat a fost realizat înainte de ajustarea conturului; posibilă folosire a unui adeziv pentru fixare; urme de utilizare: nu se conservă; dimensiuni (mm): L tot 36,18; lăţ max 18,39; gros max 3,87.
Rezumat Abrevieri:
Ad. – Adâncimea; Diam – diametrul; Dist – Distanţa; ED – Extremitatea distală; EP – Extremitatea proximală; Ext – Exterior; Gros – Grosimea; IMDA – Industria materiilor dure animale; Înălţ – Înălţimea; Int – Interior; L – Lungimea; L tot – Lungimea totală; Lăţ
– Lăţimea; Max – Maxim; N – Număr; N tot – Număr total; Nr. inv.
– Număr de inventar; PD – Partea distală; Perf – Perforaţie; PM – Partea mezială; PP – Partea proximală; RF – Romula-Fortificaţie = ROM_FC – Romula-Fortificaţia Centrală; S – Secţiunea.
English Abstract Reşca (Romula). Osseous materials industry discovered in the 2015 archaeological campaign. The paper presents the results of the analysis of data regarding an assemblage composed of 10 artefacts recovered during the 2015 archaeological excavations in the sectors Romula-Central Fortress/Citadel – ROM_FC of the Roman city Romula (Reşca, Olt County, Romania). The pieces are stored within the collections of Olt County Museum of Slatina.
This type of artefacts coming from Romula is now systematically studied (from 2014) using an extended methodology. Regarding the context of discovery, most of the pieces were recovered outside of complexes, but in archaeological complexes which allow their dating from the second half of the 2nd to the middle of the 3rd centuries AD – see the table no. 1.
The methodology of research includes the analysis of various parameters such as: data relative to the context of their discovery, type, state of conservation, raw material, dimensions, manufacture, traces of use. Each artefact was studied according to this standard protocol comprising various components which allow the extensive/ exhaustive registration of data (the catalogue and table no. 1). The codes of pieces were established taking into account the sector (example: ROM_FC/2015_1) and they are temporarily.
The analysis of the artefacts used a series of optical means of study (optic microscope, zoom x10 – x40; digital microscope, zoo m x 10 – x 400); complete sets of photos (microscopic, inclusive) at various scales were taken.
The 10 objects were discovered entire or fragmentary: tools such as bone needles (4); accessories for coiffure, such as bone hairpins (2); tokens (2); engraved bone small plaques for wooden objects (box?). The most numerous pieces of the assemblage are the bone needles (4). All artefacts have been made probably in local workshops from fragments of cattle long bones.
The osseous materials artefacts discovered in 2015 at Romula are published in detail, according to the present methodology. They illustrate an assemblage which is relative limited from a typological point of view. By the extensive data provided, they contribute to the organisation of the catalogue of discoveries from the above mentioned site and of the data regarding the complex activities which were characteristic for the 2nd and the 3rd centuries AD within this well-known town of the Roman Dacia. They illustrate the existence of one or several workshops where osseous materials artefacts were manufactured. [Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs].
Bibliografie BELDIMAN C. 2007 – Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu, Asociaţia Română de Arheologie, Studii de Preistorie – Supplementum 2, Bucureşti, 2007.

BELDIMAN C. 2013 – Around Black Sea in Antiquity: Metalworking and skeletal technologies reflected by ancient bone and antler anvils discovered in Romania, Republic of Moldova and Ukraine, in A. F. Biagini, C. Hlihor, A. Carteny (eds.), Challenges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, Proceedings of the International Conference on EU and Black Sea Regions, First Edition, EUBSR, May 3rd-5th, 2012, Bucharest, Romania, Giovanni Mineo Editore, Bagheria, 2012 (2013), p. 202-210;

http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012- vol1.pdf (22.02.2014).

BELDIMAN et alii 2007 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., Artefacte din materii dure animale descoperite la Istria-Sectorul Basilica extra muros, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, Giurgiu, 10, 2007, p. 181-190.

BELDIMAN et alii 2010 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., BĂDESCU AL., Ace de os descoperite la Histria- Sectorul Basilica extra muros, în V. Rusu-Bolindeţ, T. Sălăgean, R. Varga (ed.), Studia archaeologica et historica in honorem Magistri Dorin Alicu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2010, p. 126-153.

BELDIMAN et alii 2012 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., BUZEA D. L., Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Catalog/Prehistoric osseous materials artefacts discovered at Păuleni-Ciuc, Harghita County. Catalogue/Állatok, technológiá és állati eredetű nyersanyagból készült tárgyak Csikpálfavi (Hargita Megye) lelőhelyról. Katalógus, Sf. Gheorghe, 2012.

BELDIMAN et alii 2015 – BELDIMAN C., NEGRU M., SZTANCS D.- M., Artefacte din materii dure animale descoperite recent la Romula, comunicare la Sesiunea ştiinţifică „Romula – 50 de ani de la primele cercetări arheologice sistematice”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

BELDIMAN, SZTANCS 2014 – BELDIMAN C., SZTANCS D.-M., Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2013, în CCAR
2013, Bucureşti, 2014, p. 45-47.

CIUGUDEAN D. 1997 – Obiectele din os, corn şi fildeş de la Apulum, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis V, Alba Iulia, 1997.

ELEFTERESCU D. 2008 – Obiecte din os de la Durostorum. I., Pontica, 41, 2008, p. 219-297.

NEGRU M. 2011 – Romula – capitala Daciei Malvensis. Cercetările arheologice din perioada 2003-2011, 3 p.; http://www2.spiruharet.ro/ facultati/ relatii-bucuresti/ cercetare/ 2c25f879c24da828ba15ce4516 c219c7.pdf (accesat 28.02.2014).

NEGRU M. 2012 – Hotărani com. Fărcaşele, jud. Olt [Romula]. Punct: Trecerea CFR, în CCAR 2011, Bucureşti, 2012, p. 222-223.

NEGRU M. 2013 – Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct: Dispensarul uman, Şcoala generală, proprietatea Cîrstea Nicuşor, în CCAR 2012, Bucureşti, 2013, p. 176-177.

NEGRU M. 2014 – Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, în CCAR 2013, Bucureşti, 2014, p. 43-45.

NEGRU M. 2015 – Cercetările arheologice de la Romula, comunicare la Sesiunea ştiinţifică „Romula – 50 de ani de la primele cercetări arheologice sistematice”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

NEGRU M. 2016 – Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula]. Punct Cetate, în CCAR 2015, Bucureşti, 2016 (sub tipar).

POPILIAN GH. 1976 – Un quartier artisanal à Romula, Dacia, N.S.,
20, 1976, p. 221-250.

SUCEVEANU AL. 1982 – Histria VI. Les Thermes romaines, Bucureşti, 1982.

SZTANCS D.-M. 2011 – Industria materiilor dure animale în neo-eneoliticul din Transilvania. Repertoriu, tipologie, studiu paleotehnologic, date privind paleoeconomia. Baze de date, teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2011.
Note Bibliografice 59. Negru 2011; Negru 2012; Negru 2013; Negru 2014; Negru 2015 – cu bibliografia.
60. Pentru datele privind descoperirile IMDA anterioare la Romula cf. Popilian 1976; Negru 2012; Beldiman, Sztancs 2014; Beldiman et alii 2015.
61. Negru 2014; Negru 2015; Negru 2016 – raport de cercetare în prezentul volum.
62. Beldiman et alii 2007; Beldiman et alii 2010; Beldiman 2013 – cu bibliografia.
63. Beldiman 2007; Sztancs 2011; Beldiman et alii 2012, p. 79.
64. Beldiman et alii 2007; Beldiman et alii 2010; Beldiman 2013 – cu bibliografia.
65. Beldiman et alii 2010; Ciugudean 1997 – cu bibliografia.
66. Beldiman, Sztancs 2014; Beldiman et alii 2015.
67. Beldiman et alii 2010; Ciugudean 1997; Suceveanu 1982, p. 123-124, pl. 22, 1 B-C, 3; Elefterescu 2008 – cu bibliografia.
68. Popilian 1976.
69. Cf. Beldiman, Sztancs 2014; mânere de corn de cerb: Apulum – Ciugudean 1997, p. 175, pl. XXV/7-8; p. 187, pl. XXXVII/4; plăci de os sau de corn de cerb: Apulum – Ciugudean 1997, p. 178-179, pl. XXVIII/8; XXIX/1-2; Du- rostorum – Elefterescu 2008, p. 296, pl. XIII/276-277; jetoane de os: Apulum– Ciugudean 1997, p. 181, pl. XXXI/2, 4-5, 7-13,15; lucrarea citată cuprinde analogii din alte situri, precum şi bibliografia aferentă.
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu