.
Sărata Monteoru | Comuna: Merei | Judeţ: Buzău | Punct: Poiana Scoruşului | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Epoca bronzului
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Buzău
Localitate:
Sărata Monteoru
Comuna:
Merei
Punct:
Poiana Scoruşului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Zaharia Eugenia I. responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetările de la Sărata Monteoru s-au continuat în punctul Poiana Scoruşului şi anume:
1. Pe latura de E a supr. P7E/1996 s-a lărgit pentru dezvelirea zidului de pietre, incinta sacră a unor instalaţii de cult funerar din epoca bronzului. La adâncimea de 2,10 - 2,20 m, în faţa zidului, în partea de S-E a lui, s-au desfăcut multe pietre în suprafaţă de 4,60 x 2,00 m, care ar putea proveni de la o refacere ...a zidului.
2. Pe latura de N a supr. P 7/1996 s-au atins marginile (dinspre N) a două pavaje din pietre mărunte de sub nivelul rugului nu s-au demontat.
Pe aceaşi latură de N a săpăturii s-a lucrat parţial o groapă rituală, notată R/1997, rezervându-se malurile pentru secţiunile N-S şi E-V.
3. S-a continuat lucrul şi în caseta P91/1996, situată la S-E de zidul de piatră, ajungându-se la - 2,40 m, unde este nivelul superior al unei "Construcţii" din bolovani de râu, dezvelită, dar necercetată în 1954.
4. S-au făcut observaţii importante privind zidul de piatră şi depunerile de nivelare.
Toate depunerile conţin cenuşă, cărbune, pământ ars, bucăţele de lipitură de vatră, ceramică, oase de animal. Nimic în situ.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO