.
Sânnicolau Mare | Judeţ: Timiş | Punct: Selişte | Anul: 1997
Anul:
1997
Epoca:
Dacii liberi;Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Timiş
Localitate:
Sânnicolau Mare
Comuna:
or. Sânnicolau Mare
Punct:
Selişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bejan Adrian responsabil Universitatea de Vest, Timişoara
Grec Marius şcoala Generală Nr. 2 Sânnicolau Mare
Iambor Petre Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

I. S-a lucrat doar cu studenţi ai Facultăţii de Litere - Filosofie şi Istorie, secţia Istorie, care şi-au efectuat aici practica arheologică (de specialitate), condiţionând astfel durata campaniilor arheologice anuale, perioada (luna iulie) şi zona de cercetare respectiv marginile platoului - pentru a evita distrugerea recoltei.
La marginea unei parcele agricole aflată la 110 m distanţă vest de latura esti...că a platoului ''Selişte'' s-au deschis două secţiuni S1 = 30 x 1,5 m; S2 = 14 x 2 m şi trei casete adiacente C1 = 3 x 2 m; C2 = 2 x 1,5 m şi C3 = 5 x 1,5 m. Au rezultat următoarele complexe de locuire:
1) Locuinţă bordei sec. XI - XII orientată est-vest. Porneşte de sub stratul feudal. Are formă patrulateră, cu colţuri rotunjite, cu pereţii uşor oblici, rezultând o uşoară micşorare a dimensiunilor spre fund. Dimensiuni: la gaură 2,50 x 2,80 m; la fund 2,15 x 2,30 m. Pe latura vestică, la adâncimea de 2,10 m se găsea vatra dreptunghiulară (1 x 0,50 m) rotunjită la colţuri, aşezată pe un strat de pietre şi fragmente de chirpici. Din jurul vetrei şi de pe fundul locuinţei s-au recuperat fragmente ceramice din sec. XI - XII.
2) Bordei, aceeaşi perioadă (sec. XI - XII), orientat nord-sud, având un cuptor în colţul nord-vestic. S-au degajat pereţii circulari ai cuptorului şi vatra. Pereţii aveau grosime de 8 - 10 cm. În secţiune pereţii erau concavi lăţindu-se la bază şi îngustându-se în partea superioară. Vatra, circulară avea un diametru de 1,40 m şi se găsea la 1,60 m adâncime. Cuptorul a fost scobit în colţul nord-estic al locuinţei. Locuinţa are dimensiunile 4,20 - 2,20 m adâncindu-se până la 2 m faţă de nivelul actual. Sub podeaua locuinţei în jumătatea sudică a sa, se afla o groapă de provizii puţin concavă în secţiune, circular ovală cu axele 1,60 x 1,70 m, coborând până la adâncimea de 2,65 m (0,65 m sub podeaua locuinţei). Ceramica fragmentară datează complexul.
3) Groapă de provizii sec. III - IV. De formă concavă (butoi), cu diametrul la gură şi fund de aproximativ 1,80 m, diametrul maxim (pe centrul înălţimii) 2,10 m. Pe fundul gropii, în zona sudică se află un craniu de animal (câine?) foarte distrus şi fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată. În extremitatea opusă un maxilar de animal mare. Din umplutura gropii au rezultat două bucăţi fragmentate de mozaic roman în formă de pişcot. Adâncimea gropii -2,80 - 3 m de la nivelul de călcare actual, aproximativ 1 m adâncimea propriuzisă.
4). Şanţ cu fund albiat, adânc de 0,20 m, traversând oblic S1, având adiacent pe latura vestică a secţiunii o groapă ovală de stâlp cu diametrul de 0,50 - 0,60 m şi adâncă cu 15 - 20 cm mai mult decât şanţul. Din umplutură, fragmente ceramice mărunte cenuşii, la roată, din sec. III - IV.
5). Două locuinţe din feudalismul dezvoltat (sec. XVII - XVIII), din care, una mare, patrulateră, cu dimensiunile 4,80 x 3,50 m. Ele au distrus complexele mai vechi din zonă. Spre sfârşitul campaniei de cercetare sub locuinţa mare au apărut urmele a două gropi din sec. XI - XII, timpul limitat nemaipermiţând cercetarea lor integrală.
II. a) După trei campanii de cercetare se poate constata că platoul ''Selişte'', de mari dimensiuni, a cunoscut zonal mai multe perioade de locuire, unele suprapunându-se parţial şi întinzându-se din preistorie şi până în feudalism. Zona cercetării în cele trei campanii de săpături cuprinde aşezări din primul mileniu p. Chr. şi din feudalism (timpuriu şi dezvoltat) începând să se delimiteze zona de maximă locuire feudală de restul platoului; cercetările viitoare urmând să permită repartizarea geografică şi cronologică a urmelor de locuire din punctul ''Selişte''.
b) Împreună cu localnicul Kalciov Constantin (absolvent al Facultăţii de Istorie de la Sofia - Bulgaria) s-au efectuat periegheze în zona Sânnicolaul Mare - Dudeştii Vechi. Obiectivele depistate au fost integrate repertoriului arheologic al zonei, cuprinzând 81 de puncte arheologice descoperite în peste zece ani de cercetări de teren, de către susnumitul Kolciov Constantin, repertoriu ce urmează a fi publicat.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO