Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Valea Mărului | Judeţ: Galaţi | Punct: Primărie | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);
Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade
Epoca post-romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
La Tène
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Locuire civilă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Galaţi
Localitate   Valea Mărului
Comuna   Valea Mărului
Punct
Primărie
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexă Dana Muzeul Mixt Tecuci
Cândea Ionel Muzeul Brăilei
Croitoru Costin responsabil Muzeul Brăilei
Pandrea Stănică Muzeul Brăilei
Cod RAN    77484.01
Raport Muzeul Brăilei „Carol I” în colaborare cu Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci a continuat în anul 2015 cercetările de teren întreprinse pe valea Gerului în judeţul Galaţi. Acestea au debutat cu o diagnoză efectuată pe sectorul de pe teritoriul comunei Valea Mărului, efectuată la solicitarea administraţiei locale şi determinată de intenţia autorităţilor de cunoaştere, cât mai temeinică, a patrimoniului arheologic, în vederea elaborări unui proiect mai larg de protejare şi valorificare.
Pe promontoriul din faţa primăriei – punct dominant pe terasa din dreapta Gerului, la circa 130-140 metri vest de pârâu (latitudine: 45°50.324'N; longitudine: 27°41.501'E), au fost identificate fragmente ceramice lucrate la roată din pastă de culoare cenuşie, caracteristice secolului IV p. Chr. şi partea inferioară, piciorul, respectiv o toartă provenind de la amfore greceşti lucrate din pastă nisipoasă roz-gălbuie, bine arsă, cu particule maronii în compoziţie.
După informaţii orale, în zonă au fost descoperite anterior, la construcţia bazei antenei primăriei, amfore întregi; materialul a ajuns după câte se pare în colecţiile fostului Muzeului Mixt Tecuci şi s-ar încadra cronologic în secolele IV-V p. Chr. (cultura Sântana de Mureş) confirmând astfel prezenţa în zonă a unei aşezări din această perioadă.
Ca urmare imediată a diagnozei de teren a fost efectuată o cercetare arheologică preventivă în punctul La Primărie. Suprafaţa investigată este afectată într-o oarecare măsură de acţiunile edilitare ale secolului al XX-lea. La adâncimea de aproximativ – 0,20 m. s-a sesizat în extremitatea sud-estică a platoului zidul de fundaţie al unui imobil (acesta continuă în curtea sediului poliţiei). Totodată, în sectorul nord vestic al platoului, pe o zonă mai ridicată antropic, a existat până spre finele veacului menţionat un imobil modest ca dimensiuni.
Au fost deschise câteva secţiuni în cadrul cărora au fost identificate mai multe materiale arheologice rulate, moderne dar şi medievale târzii, unele dintre acestea afectând complexele din epoca fierului. Cele mai vechi materiale arheologice şi complexe descoperite sunt de la finele epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului (în acestea şi câteva fragmente ceramice cu decor specific culturii Babadag) Aceluiaşi nivel îi aparţine şi depunerea unor resturi ale unui cuptor de redus minereul.
În ceea ce priveşte vestigiile ce aparţin celei de-a doua epoci a fierului, am identificat fragmente ceramice provenind de la amfore greceşti, lucrate din pastă de culoare gălbuie, cu nisip în compoziţie utilizat ca degresant, dovadă a schimbului de produse dintre această comunitate şi lumea sudică. Prezenţa lor este asociată cu ceramica locală caracteritică perioadei getice din secolele V-III a. Chr.: vase grosiere ornamentate cu brâuri alveolate sau cu alveole, prevăzute cu proeminenţe pentru manevrare, dar şi fragmente de străchini, castroane sau ceşti lucrate din pastă fină de culoare cenuşie, lustruită.
Conservarea primară a materialului arheologic recoltat a fost realizată, pe teren, de către conservatorii Cami Istrate, Ioana Istrate şi Vasilică Vernescu de la Muzeul Brăilei „Carol I”.
Rezumat
English Abstract In this short intervention the authors presented the archaeological discoveries from Valea Mărului (Apple's Valley) in Galaţi County. This archaeological field explorations was requested by the local administration as documentation for an future research project that aim the exploitation and protection of archaeological local heritage.
Bibliografie -Costin Croitoru, Varia memoria antiquitatis et medievalis (I). Informaţii arheologice într-un document contemporan, în Studii de Istorie, I, 2012 (eds.: C. Buşe, I. Cândea), pp. 129-137.
-Costin Croitoru, Virgil Doca, Un capăt de buzdugan descoperit la Valea Mărului, judeţul Galaţi, în Acta Musei Tutovensis, XI, 2015, pp. 230-239.
-Stănică Pandrea, Costin Croitoru, O figurină zoomorfă deosebită identificată fortuit la Mândreşti, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, în vol. Miscellanea historica et archaeologica in honorem Vasile Ursachi octogenarii (eds.: C. Croitoru, G. D. Hânceanu), Brăila, 2015, pp. 165-176.
-Costin Croitoru, Stănică Pandrea, Cercetări arheologice de teren pe Valea Gerului, judeţul Galaţi, în Danubius, XXXII, 2015 (sub tipar).
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu