.
Timişoara | Punct: Cetatea Timişoarei | Anul: 2015
Anul:
2015
Epoca:
Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade:
Epoca medievală;
Epoca medievală târzie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate;
Necropolă plană
Județ:
Timiş
Localitate:
Timişoara
Comuna:
mun. Timişoara
Punct:
Cetatea Timişoarei
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drașovean Florin responsabil Muzeul Banatului, Timişoara
Suciu Cosmin Ioan Muzeul Banatului, Timişoara
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată în centrul oraşului, în cartierul Cetate, în partea de est a cetăţii medievale a Timişoarei. În anul 2006 şi 2013-2014 au fost derulate cercetări preventive pe strada 9 Mai şi pe toată suprafaţa pieţei Sf. Gheorghe, care au condus la descoperirea mai multor complexe arheologice şi au precizat stratigrafia zonei.
Scopul cercetărilor arheologice preventive a... casetelor afectate de lucrările reabilitare a pieţei Sf. Gheorghe a fost identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice din acest loc, pentru salvarea informaţiilor de ordin istoric şi arheologic şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional. În paralel s-a urmărit şi precizarea elementelor de habitat şi a orizonturilor cultural-cronologice cărora acestea le aparţin. Au fost excavate două casete C1 şi C2, în locul unde au fost introduşi doi stâlpi pentru iluminatul public.
Au fost cercetare zidurile bisericii iezuite (sec. XVIII), ale geamiei (sec. XVI), precum şi complexele aferente celor trei niveluri pre-otomane (ante 1552) şi a două niveluri din perioada otomană (1552-1716).
Caseta 1 este este situată în partea de nord-vest a pieţei.
În caseta C1 au fost descoperite trei faze păstrate (din cele şase constatate în anul 2006) ale evoluţiei tramei stradale din acea zonă. Toate străzile erau podite cu bârne de stejar fasonate, dispuse pe un aliniament dublu de bârne dispuse longitudinal. După cum a putut fi observat în săpăturile anterioare, lăţimea străzilor era de cca. 2,3 m. Aceste străzi fac parte din trama stradală descoperită în 2006, fapt ce ne permite o racordare situaţiei stratigrafice din Piaţa Sf. Gheorghe cu cea de pe strada 9 Mai, aflată în partea de nord al acesteia. Astfel, strada VI de pe strada 9 Mai este aceeaşi cu strada III din Piaţa Sf. Gheorghe, strada V corespunde străzii II, iar strada IV are corespondent strada I.
Caseta 2 este situată în colţul de NE al Pieţei Sf Gheorghe, la limita cu strada Proclamaţia de la Timişoara. Colţul de sud-vest al bisericii iezuite a fost surprins pe partea sudică a casetei. Nu sunt detalii constructive diferite faţă de ceea ce s-a constatat în suprafaţa mare cercetată în 2013-2014. Biserica avea un şanţ de fundaţie lat de cca. 0,5 m care tăia o structură zidită mai veche situată situată sub zidul de nord. Zidul nu a fost demontat.
Zidul contemporan cu Geamia Sultanului Învingător, (sec. XVI) a fost cercetat integral pe suprafaţa casetei. Are o lăţime de circa 0,65 m, fiind compus din materiale heterogene, de la piatră ecarisată, elemente arhitectonice gotice şi cărămidă subţire. Zidul nu mai era funcţional în momentul construirii bisericii iezuite (sec. XVIII), după cum o arată faptul că şanţul de fundaţie al bisericii taie o porţiune a zidului. Zidul din perioada otomană a fost fundat pe o structură lemnoasă, bătută în pământ, peste care au fost aşezate resturi de olane şi cărămizi sparte legate cu mortar.
Sub zidul otoman contemporan geamiei a fost descoperit un strat de lut gri–gălbui cu incluziuni de cărbune, cu o grosime de între 0,5 şi 10 cm. Sub acest strat este un nivel de cărămizi aranjate orizontal, legate cu mortar, care protejează o conductă ceramică, care a mai fost cercetat şi în 2014, şi numit Apeductul 1. Lăţimea maximă pe care a fost surprins este de 70 cm., în partea sudică fiind tăiat de şanţul de fundaţie al bisericii iezuite.
Structura arsă 1 a apărut la 0,7 m sub baza Apeductului. Între nivelul Apeductului şi cel al structurii avem mai multe niveluri de depuneri care indică amenajări ale zonei. Structura era semiadâncită, cu o groapă de 0,3 cm şi cu stâlpi de susţinere bătuţi în exteriorul acesteia pe latura de nord. Structura este alcătuită din chirpici, lut roşiatic şi cărbune. Structura a fost afectată de un incendiu puternic care a dus la prăbuşirea acesteia.
Sub nivelul de lut galben de sub Structura Arsă 1, la baza stratului de cultură, a fost identificată o zonă în care au fost depuse mai multe fragmente ale unor coarne de cerb. Două fragmente au urme de tăiere iar un fragment are urme de prelucrare.
Materialele rezultate şi documentaţia sunt depuse la Muzeul Banatului Timişoara.

English Abstract:

Preventive Archaeological research was carried out in the city center, in the east of the medieval city of Timisoara.Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată în centrul oraşului, în cartierul Cetate, în partea de est a cetăţii medievale a Timişoarei.
Jesuit church walls were research (sec. XVIII), the mosque (sec. XVI) and complexes for the three pre-Ottoman levels (before 1552) and two levels from the Ottoman period (1552-1716).

Bibliografie:

-F. Draşovean, C. Feneşan, A. Flutur, A. Szentmiklosi, G. El Susi, Szuzana Kopeczny, Hedy M-Kiss, R. Şeptilici, N. Dinu: Timişoara în amurgul Evului Mediu –rezultatele cercetărilor preventive din Centrul istoric, Bibliotheca Historica Et Aechaeologica Banatica XLIII, Timişoara 2007.


-F. Draşovean, A. Flutur, D.E. Tănase, S. Tincu, Raport de cercetare arheologică preventivă-Timişoara-Piaţa Sfântu Gheorghe, 2014.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO