Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: str. Labirint, nr. 3 | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană târzie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Descoperire funerară;
Mormânt
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   mun. Constanţa
Punct
str. Labirint, nr. 3
Sector   
Toponim   Tomis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Chera Constantin responsabil Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mitroi Octavian Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60428.16 60428.02
Raport Cercetările arheologice care fac obiectul acestui raport au fost desfăşurate cu ocazia unor lucrări de construcţie pentru beneficiari particulari, pe parcursul anului 2015. Cele trei perimetre cercetate sunt situate în zona Gării CFR Constanţa, în care, cu diferite ocazii, în ultima jumătate de secol, au fost realizate numeroase descoperiri arheologice, mai ales cu caracter funerar, zona fiind amplasată în partea de V a ariei necropolare a oraşului antic Tomis.

Str. Labirint, nr. 3 – În martie 2015, a fost desfăşurată supravegherea arheologică a lucrărilor de excavare a gropii de fundaţie pentru un nou imobil. Săpătura, realizată cu mijloace mecanizate, a fost oprită la cota de – 2,30 m prevăzută în proiect. În centrul suprafeţei excavate, s-a conturat un mormânt de inhumaţie. Complexul funerar fusese săpat în loess şi aparţine tipului cu cameră de acces şi firidă longitudinală, pentru un singur defunct, cu sicriu. S-a remarcat o declivitate pronunţată a nivelului firidei, fapt pentru care scheletul avea o poziţie accentuat oblică, între nivelul de zacere al craniului şi cel al calcaneelor fiind o diferenţă de 0,80 m. Firida era situată la NE de camera de acces, care a fost distrusă complet cu ocazia excavării mecanizate a gropii de fundaţie. Defunctul era depus în decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp, orientat SV (capul) – NE. Inventarul funerar, depus la picioarele defunctului, era alcătuit dintr-un opaiţ şi o căniţă globulară caracteristice sec. II – III p. Chr.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie Mihai Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa, 1967.
C. Chera – Mărgineanu, V. Lungu, Noi descoperiri din necropolele tomitane, Pontica 17 (1984), p. 109 – 130.
C. Chera, V. Lungu, Un complex funerar inedit de la Tomis, Pontica 18 (1985), p. 203 – 214.
Virgil Lungu, Constantin Chera, Contribuţii la cunoaşterea complexelor funerare de incineraţie cu ,,rug – busta” de epocă elenistică şi romană de la Tomis, Pontica 19 (1986), p. 89 – 114.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu