Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: Str. Oborului, nr. 35 – 37 | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană târzie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Descoperire funerară;
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   mun. Constanţa
Punct
Str. Oborului, nr. 35 – 37
Sector   
Toponim   Tomis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Chera Constantin responsabil Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mitroi Octavian Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60428.16
Raport Cercetările arheologice care fac obiectul acestui raport au fost desfăşurate cu ocazia unor lucrări de construcţie pentru beneficiari particulari, pe parcursul anului 2015. Cele trei perimetre cercetate sunt situate în zona Gării CFR Constanţa, în care, cu diferite ocazii, în ultima jumătate de secol, au fost realizate numeroase descoperiri arheologice, mai ales cu caracter funerar, zona fiind amplasată în partea de V a ariei necropolare a oraşului antic Tomis.

Str. Oborului, nr. 35 – 37 – Cercetările desfăşurate pe terenul de la această adresă, prilejuite de construirea unui imobil D + P + 3 – 4 E – locuinţe colective şi împrejmuire teren, au avut loc în septembrie 2015. În pofida încheierii unui contract de cercetare arheologică preventivă între MINA Constanţa şi beneficiar, perimetrul de 1.500 mp al lucrării a fost puternic afectat înaintea intervenţiei personalului de specialitate în urma excavării cu mijloace mecanizate a peste 50 % din suprafaţă până la adâncimi de 2,80 – 4,20 m. Restul terenului, reprezentând, practic, jumătatea de E a acestuia, dinspre Str. Oborului, fusese, în general, decapat mecanizat până la loess, săpătura pătrunzând parţial şi în acest sol. În aceste condiţii, am procedat la răzuirea manuală a loess-ului pe întreaga suprafaţă de E, în vederea conturării complexelor arheologice. Au fost descoperite 13 morminte care datează din epoca romană. Cu o singură excepţie (M 9, de incineraţie cu rug-busta), complexele funerare sunt de inhumaţie, de diferite tipuri (în groapă simplă, cu cameră de acces şi firidă longitudinală sau laterală, în groapă cu trepte). Mormintele M 11 şi M 13 nu au putut fi cercetate, ele depăşind limitele proprietăţii, situaţie valabilă şi pentru M 1, căruia nu i s-a putut decât degaja camera de acces. Inventarul funerar indică datarea complexelor sepulcrale în sec. II – III p. Chr. şi include vase de sticlă (prezente în majoritatea mormintelor), opaiţe de diferite tipuri, căniţe globulare, un strigiliu, o brăţară de bronz cu capetele lăţite, o linguriţă de bronz de uz cosmetic. În două morminte au fost găsite şiraguri de mărgele la gâtul defuncţilor, unul dintre acestea fiind alcătuit din mărgele din material organic, posibil lemn, conservat în urma reacţiei chimice a sârmei de bronz pe care erau înşirate.
În perimetrul cercetat, au mai fost descoperite două complexe arheologice, C 1 şi C 2. Aceste complexe se prezintă sub forma unor excavaţii de mari dimensiuni (C 2 avea adâncimea de 3,70 m şi lăţimea la conturare de cca 8,50 m) în a căror umplutură am descoperit ceramică pe care, în stadiul actual al prelucrării materialului arheologic, o datăm, larg, în epoca romană. Complexul C 1 a putut fi cercetat mai bine, acesta fiind surprins în perimetrul lucrărilor pe o lungime de 62 m şi având lăţimi de 3,40 – 5,00 m şi orientarea NV - SE. Cu titlu de ipoteză, interpretăm aceste două complexe drept delimitări ale unor parcele funerare, cea mai apropiată analogie fiind în necropola romană de la Poiana, parţial cercetată cu ocazia construirii noii variante ocolitoare a municipiului Constanţa (autostrada A 4). (1)
Rezumat
English Abstract
Bibliografie Mihai Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa, 1967.
C. Chera – Mărgineanu, V. Lungu, Noi descoperiri din necropolele tomitane, Pontica 17 (1984), p. 109 – 130.
C. Chera, V. Lungu, Un complex funerar inedit de la Tomis, Pontica 18 (1985), p. 203 – 214.
Virgil Lungu, Constantin Chera, Contribuţii la cunoaşterea complexelor funerare de incineraţie cu ,,rug – busta” de epocă elenistică şi romană de la Tomis, Pontica 19 (1986), p. 89 – 114.
Note Bibliografice 1. Descoperiri inedite.
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu