Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: Str. Oborului, nr. 47 D | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca greacă şi elenistică
Perioade
Epoca elenistică
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Descoperire funerară;
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   mun. Constanţa
Punct
Str. Oborului, nr. 47 D
Sector   
Toponim   Tomis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Chera Constantin responsabil Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mitroi Octavian Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60428.16
Raport Cercetările arheologice care fac obiectul acestui raport au fost desfăşurate cu ocazia unor lucrări de construcţie pentru beneficiari particulari, pe parcursul anului 2015. Cele trei perimetre cercetate sunt situate în zona Gării CFR Constanţa, în care, cu diferite ocazii, în ultima jumătate de secol, au fost realizate numeroase descoperiri arheologice, mai ales cu caracter funerar, zona fiind amplasată în partea de V a ariei necropolare a oraşului antic Tomis.

Str. Oborului, nr. 47 D – Cu ocazia lucrărilor investiţiei ,,Construire imobil D + P + 4 E - locuinţe colective”, în noiembrie 2015 a fost desfăşurată cercetarea arheologică preventivă a terenului în suprafaţă de 1.005 mp de la adresa menţionată. Înaintea intervenţiei personalului de specialitate, de-a lungul laturii de S a terenului fusese săpat un şanţ cu lăţimea de 1,50 m şi adâncimea de 1,50 m în vederea construirii unui zid de sprijin, care a distrus în cea mai mare parte mormântul M 6. Cu ocazia pregătirii terenului pentru săpătură şi a decapării mecanizate a stratului superior până la o cotă medie de - 0,50 m, s-a constatat faptul că perimetrul fusese puternic afectat de intervenţii contemporane (fundaţii şi beciuri ale clădirilor preexistente, ca şi gropi şi şanţuri umplute cu moloz şi alte materiale). Ţinând cont de toate aceste bulversări şi discontinuităţi ale stratigrafiei terenului, am luat decizia săpării în suprafaţă a întregului perimetru. Decaparea cu mijloace mecanizate a fost oprită în stratul de pământ vegetal vechi, de culoare brun-cenuşie, care suprapunea direct loess-ul. Restul acestui sol a fost îndepărtat manual, loess-ul fiind apoi răzuit în vederea conturării complexelor arheologice. Au fost identificate astfel 9 complexe arheologice, 8 dintre acestea fiind morminte care datează din epoca elenistică. Majoritatea acestora (4) sunt morminte de incineraţie, trei sunt morminte-cenotaf iar unul, de copil, este de inhumaţie. Două dintre mormintele de incineraţie, M 4 şi M 7, prezentau, în locul şanţului de tiraj, o groapă de formă rectangulară, aproape pătrată şi puţin adâncită faţă de nivelul platformei de ardere. În mormântul de inhumaţie M 3, rămăşiţele umane, aflate într-o stare precară de conservare, fuseseră parţial acoperite cu fragmente de amfore. În acelaşi mormânt au apărut o brăţară de bronz cu capetele lăţite, găsită pe antebraţul drept al defunctei, patru mărgele din pastă de sticlă în zona gâtului şi o monedă de bronz emisă la Tomis, cu efigia lui Zeus pe avers şi protomele cailor Dioscurilor pe revers. O monedă de acelaşi tip a fost găsită şi în mormântul-cenotaf M 5 care a avut un inventar bogat (bol cu decor în relief, amforetă, ,,farfurie de peşte”, cană cu corp ovoidal, farfurie cu buza contrasă, cană cu cioc lateral, opaiţ cu decor în relief). Din inventarele funerare ale celorlalte morminte provin opaiţe ,,delfiniforme”, unguentarii, un lagynos, un lekythos şi o aplică vestimentară ceramică de formă discoidală concav-convexă, cu globule în relief.
Al nouălea complex arheologic descoperit, G 1, este o groapă de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi fund denivelat pe care o datăm preliminar, pe baza materialului ceramic descoperit în umplutura ei, în epoca romană.
În pământul vegetal antic au apărut fragmente ceramice provenind de la vase de diverse tipuri datând din epoca elenistică: amfore (inclusiv torţi ştampilate), kantharos, ,,farfurie de peşte”, boluri la care se adaugă şi câteva fragmente ceramice provenind din vase getice lucrate manual.
Având în vedere distanţa apreciabilă dintre amplasamentul acestor complexe funerare elenistice şi limitele oraşului Tomis din epocă, situate în zona actualei Pieţe Ovidiu, este posibil ca mormintele descoperite să fi aparţinut necropolei unei aşezări din teritoriul rural al Tomisului, aflate în apropiere, şi nu propriu-zis necropolei acestui oraş.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie Mihai Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa, 1967.
C. Chera – Mărgineanu, V. Lungu, Noi descoperiri din necropolele tomitane, Pontica 17 (1984), p. 109 – 130.
C. Chera, V. Lungu, Un complex funerar inedit de la Tomis, Pontica 18 (1985), p. 203 – 214.
Virgil Lungu, Constantin Chera, Contribuţii la cunoaşterea complexelor funerare de incineraţie cu ,,rug – busta” de epocă elenistică şi romană de la Tomis, Pontica 19 (1986), p. 89 – 114.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu