Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mangalia | Judeţ: Constanţa | Punct: Str. Duiliu Zamfirescu nr. 2 | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană timpurie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Descoperire funerară;
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Mangalia
Comuna   or Mangalia
Punct
Str. Duiliu Zamfirescu nr. 2
Sector   
Toponim   Callatis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Ionescu Mihai responsabil Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Radu Laurenţiu Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Cod RAN    60491.11
Raport Cauza cercetării: construire imobil P+1E şi împrejmuire teren
Suprafaţa afectată de proiect: 150 mp
Perioada desfăşurării campaniei: iulie 2015
Au fost cercetate 11 morminte, dintre care se detaşează prin importanţă M 6 mormânt hypogeu, aflat într-o stare de conservare excelentă.
M1 În martorul de S al S1, caroul 1, complex funerar de înhumaţie, delimitat de 4 blochete de calcar pe latura sa de N. Groapa funerară în afara perimetrului construibil, motiv din cauza căruia nu a fost cercetat.
M2 Caroul 2-3, complex funerar hypogeu, cu dromos şi cameră funerară boltită. Dromosul era acoperit cu două dale masive de calcar, are patru trepte din dale de calcar, iar pereţii sunt din zidărie din blochete de calcar nefasonate legate cu mortar de culoare roşie ce are în compoziţie cărămidă sfărâmată, tencuit la interior.
Camera funerară, boltită era delimitată de dromos de două blochete din calcar. Accesul în camera funerară se făcea printr-o uşă de 0,84 x 0,55 m, ce a fost blocată cu o placă de calcar de 0,58 x 0,84 x 0,13 m.
Camera funerară cu boltă în plincintru, cu dimensinile de 2,45 x 1,75 m şi 1,80 m înălţime, a fost realizată din blochete de calcar prinse în mortar, tencuită pe interior. Atât pe peretele de N, cât şi pe cel de S, au fost practicate câte trei lăcaşuri de profil dreptunghiular cu dimensiuni de cca. 0,20 x 0,22 m, adânci de 0,25 m. Cele 6 lăcaşuri se află la 0,85 m faţă de nivelul de înhumaţie. Distanţa dintre lăcaşurile sus amintite este de 0,18 m 1,03 m şi 0,54 m.
Probabil lăcaşurile au fost folosite pentru încastrarea unor grinzi din lemn ce au susţinut o platformă funerară. La cercetarea camerei funerare, printre resturile osteologice grupate în partea de V a camerei funerare, au fost descoperite fragmente de material lemnos de la platforma funerară. În stadiul actual nu putem stabili cu precizie numărul defuncţilor de pe nivelul superior. Pe nivelul inferior, la -3,20 m, au fost cercetate doua schelete orientate E-V cu craniul la Vest, fragmentele osteologice fiind într-o stare avansată de degradare.
A fost recuperat un piron şi trei fragmente ceramice romane târzii.
M3 În caroul 3, la -1,50 m, complex funerar în groapă simplă orientat E-V, acoperit cu patru dale din calcar. La E groapa a fost delimitată de o dală de calcar aşezată vertical. Scheletul, orientatat E-V, cu craniul la V, are o lungime de cca. 1,50 m şi este situat la -2,10 m faţă de actualul nivel de calcar, mâna stângă pe abdomen, mâna dreaptă pe lângă corp. Inventar funerar: un cercel de bronz.
M4 În caroul 3, la -1,45 m, a fost cercetat un complex funerar acoperit cu 5 dale de calcar, cu lungimea de cca. 1,90 m. Scheletul, orientat E-V, situat la -1,90 m, are o lungime de cca. 1,35 m, iar craniul era uşor căzut spre partea de S a mormântului. Braţele se aflau pe abdomen. În zona picioarelor a fost recuperată o monedă de bronz din sec IV p. Chr.
M5 În caroul 4, la -1,40 m,complex funerar în groapa simplă acoperită cu cinci dale din calcar. Dimensiuni: 1,90 x 0,50 m.
Schelet de adult cu braţele pe abdomen craniul căzut peste tors. Fără inventar funerar.
M6 Complex funerar de înhumaţie datat în epocă romană timpurie. Mormântul, orientata E-V avea groapa de acces la E, iar firida, vest, era separată de un mic zid din bochete de calcar legate cu pământ. Dimensiunile zidului: 7 asize pe lungime de 1 m, iar lăţimea era de ca 40 cm adâncimea 1,15 m.
Cameră funerară: adâncime - 2,55 m de la nivelul solului 2,10 x 1,10 m cu forma boltită. Pe nivelul de înhumare s-a crutat o platformă în loess, lată de 30-40 cm, pe toata lungimea camerei funerare de o parte şi de alta a platformei s-au practicat două şanşuri cu adâncimea de 0,15 cm iar lăţimea de 20-30 cm.
Inventar funerar: Materialul osteologic, extrem de distrus arată faptul că defunctul era orientat E-V cu craniul la E. Ca inventar funerar s-au descoperit o serie de 15 plăcuţe din sticlă inirate pe toată lungimea gropii pe ambele laturi, un unguentariu miniatural din sticlă, o monedă de bronz şi un ac de cataramă din bronz. Pe prag a fost decoperit un material friabil de culoare roz şi o mărgică din os.
S2
M7 Caroul 3, -1,35 m, complex funerar în groapa simplă, acoperit cu trei dale din calcar. Partea de E, parţial ditrusă de M8. Din schelet se mai păstrează în poziţie anatomică numai partea superioară, restul fragmentelor osteologice fiind strane în zona pieptului.
M8 Mormânt acoperit cu dale de calcar şi pereţii bordaţi de tegulae şi fragmente litice. Fără materiale osteologice şi inventar funerar.
M9 Caroul 4, mormânt în cista de piatră cu dimensiunile de 2,40 x 1,15 m x 0,90 m. Plăcile din calcar cochlifer au fost legate cu mortar. Cista a fost acoperită cu trei dale masive din calcar cca. 1,85 x 0,70 x 0,15 m, dintre care una, cea de la V, este o stelă funerară cu dimeniuni de 1,70 x 0,70 x 0,15 m, din calcar cretos, ce păstrează o inscripţie funerară în limba greacă.
Accesul în complexul funerar se făcea pe partea de E printr-un dromos săpat în loess de 2 m x 0,70 m, iar cista avea pe partea sa de E, o intrare cu dimensiunile de 0,40 x 0,90 m, blocată cu o placă de calcar.
Materialul osteologic a aparţinut la trei defuncţi din care 2 adulţi şi un copil lângă peretele de N şi era într-o stare avansată de degradare. Fără inventar funerar.
M10 A fost identificat în etapa finală la -0,90 m, mormânt de copil 1 x 0,30 m, în cista din blochete mici de calcar cu plăci mici, subţiri deasupra. Schelet de copil orientată E-V cu craniul la V, cca. 0,50 m, oasele parţial distruse. Fără inventar funerar.
M11 În martorul S1-S2, caroul 1, cista din plăci de calcar, unele refolosite, 1,90 x 0,77 m acoperit cu trei dale de calcar de mari dimensiuni. Mormântul adăpostea scheletele a doi adulţi orientate E-V cu craniile la V, aflate în stare avansată de degradare. Inventar funerar un un unguentariu din sticlă.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu