Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mangalia | Judeţ: Constanţa | Punct: Str. Ion Budai Deleanu nr.13 | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Descoperire funerară;
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Mangalia
Comuna   or. Mangalia
Punct
Str. Ion Budai Deleanu nr.13
Sector   
Toponim   Callatis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Ionescu Mihai responsabil Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Radu Laurenţiu Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Cod RAN    60491.11
Raport Cauza cercetării: construire imobil D+P+E
Suprafaţa cercetată (mp): 100 mp.
Data începerii cercetării: iulie 2015

A fost trasată o secţiune 12,5 x 3 m orientată N-S după care s-a săpat în suprafaţa cercetarea a fost efectuată pe întreg perimetru construibil 12,5 x 7,4 m.
M1 - Mormânt cu dromos lucrat din blochete de calcar fasonate şi prinse în mortar roşiatic ce are în componenţă var, nisip de mare şi cărămidă sfărâmata. Parţial, tencuiala a fost zugrăvită cu o culoare roşu-cărămizie, culoare întâlnită şi la complexele funerare hypogee cercetate anterior. Coridorul de acces lung de aproximativ 2 m (1,98 m) şi larg de 0,80 m făcea legătura prin 3 trepte săpate in pamant cu o camera funerara de 1.50 x1,80 m (parţial distrusa). Atât dromosul, cât şi camera funerară au fost acoperite cu dale masive din calcar aflate la cca – 1 m adâncime. Complexul funerar este orientat est-vest cu intrarea la est şi este, ţinând cont de contextul spaţial în care se situeaza (aprox 70m SV de mormântul cu psalmi), unul din monumentele reprezentative care atestă prezenţa creştinismului in cetatea callatiana.
M2 -2,00 m Mormânt de înhumaţie în groapa simplă acoperit cu plăci de calcar semifasonate; schelet de adult orientat E-V cu craniul la V, cu braţul drept flexat pe claviculă. Braţul stâng, întins pe langa corp. În zona picioarelor un fund de unguentariu/lacrimariu din sticlă.
M3 -1,80 m Mormânt de înhumaţie în cista de piatră realizată din plăci de calcar semifasonate legate pe latura de S şi de N cu mortar de culoare roşie a cărui descriere a fost făcută la M1, acoperită cu 3 dale din calcar. Au fost cercetate patru schelete de adulţi orientate E-V cu craniul spre V cu braţele pe abdomen. Defuncţii au fost înhumaţi în două etape: cel de la S în prima fază, celelalte trei în faza a doua. Dimensiunile Cistei: 1,85 x 1,10 m. Fără inventar funerar, în afara unor fragmente de lemn carbonizat. Putem avansa ipoteza că suntem în faţa unui cavou de familie.
M4 -2,10 m? - Mormânt de înhumaţie în groapă simplă acoperită cu trei dale din calcar semifasonate cu scheletul, de adult, a fost orientată E-V cu craniul la vest. Dimensiunile gropii: 2,10 x 0,70 x 0,40 m.
M5 - 2,10 m - Mormânt în groapă simplă, acoperită cu patru dale din calcar de mici dimensiuni. Scheletul, fără craniu a fost orientat E-V cu partea superioara a sa spre V. Bratul drept pe langa corp, sprijinite pe femur, iar cel stâng pe bazin. Inventar funerar: un inel simplu de bronz pe degetele mâinii drepte. Motivele înhumării defunctului fără craniu pot fi multiple, excludem însă o reînhumare sau tăierea gropii mormântului M5 de groapa unui alt mormânt.
M6 - 1,90 m - Mormânt de înhumaţie în groapa simplă acoperită cu trei dale din calcar. Braţul drept este pe lângă corp, iar braţul stâng pe abdomen. Fără inventar funerar. Lungimea scheletului: 1,40 m.
Tipologia complexelor funerare cercetate este cunoscută şi din cercetările anterioare, fiind vorba de un mormânt hypogeu acoperit cu dale din calcar, un mormânt în cista din piatră şi alte patru în groapă simplă acoperită cu dale din calcar.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu