Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mangalia | Judeţ: Constanţa | Punct: Str. Oituz nr. 79 A | Anul: 2015

Anul   2015
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Descoperire funerară;
Necropolă;
Necropolă plană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Mangalia
Comuna   or. Mangalia
Punct
Str. Oituz nr. 79 A
Sector   
Toponim   Callatis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Ionescu Mihai responsabil Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Radu Laurenţiu Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Cod RAN    60491.11
Raport Suprafaţa afectată de proiect: 286,92 mp
Cauza cercetării: construire imobil D+P+2E
Perioada de desfăşurare a campaniei: mai 2015
Descriere tehnică: s-a efectuat cercetarea arheologică pe trei secţiuni orientate N-S ,S1 = 16 x 3 mm, S2 = 16 x 3 m, S3 = 16 x 3 m
Descrierea planimetrica
Sectiunea S1:
Dimensiuni 16 x 3 m, orientată N-S, la limita de E a perimetrului construibil.
Notările se vor face în sistem metric cu referinţa 0 la S.
Carourile 1-2, la -0,30 m, a fost identificat un traseu de zid din blochete de calcare nefasonate legate cu pământ, cu grosimea de ca 0,35 m. Zidul are orientare SE-NV. Nu au fost descoperite elemente care să conducă la o datare exactă a zidului.
În caroul 1, pe latura de N a zidului, a fost cercetată o amenajare antică (groapă de depunere rituală sau complex funerar) de unde au fost recuperate o serie de materiale arheologice: opaiţe fragmetare, monede de bronz constantiniene, fragmente ceramice et caetera. Toate acestea au fost descoperite în context arheologic, nivel de loess cu cenuşă.
În caroul 3, -1,40 m, a fost cercetat, în peretele de est al secţiunii, M1, mormânt de înhumatie de copil, în cista din plăci de calcar acoperit cu patru plăci de calcar, orientat E-V.
Dimensiunile cistei: 1,05 x 0,65 m, pereţii acesteia, trei plăci de calcar pe latura de N şi două pe latura de S. Fără inventar funerar. Scheletul orientat E-V cu craniul la V, braţul stâng pe lângă corp, cel drept pe bazin.
Secţiunea S2, la 2 m V de S1. 16 x 3 m.
În caroul 2, la -1,40 m a fost cercetat M2, mormânt în cista de calcar acoperit cu 3 dale de calcar, orientat E-V. Cista are dimensiunile: 0,40 x 1 m, cu peretele de E lipsă, iar pereţii laterali sunt constituiţi din câte 2 dale de calcar: 0,40 x 0,60 m x 0,08 m. Scheletul de copil, cu aceeaşi orientare ca M1, fără inventar funerar. Mâna stângă pe bazin iar restul scheletului se află într-o stare avansată de degradare.
În caroul 4, la -1,60 m, a fost cercetat un mormânt de înhumatie de copil, M3, în groapa simplă, orientată E-V, cu dimensiunile 1,10 m x 0,30 m; are braţul drept îndoit pe bazin şi bratul stâng întins pe lângă corp. Inventar: mărgele din sticlă de mici dimensiuni, un obiect de bronz, probabil un clopoţel fragmentar şi un fragment de obiect din fier lângă braţul drept.
În caroul 3, a fost cercetat M4, mormânt în cista de piatră, 1,80 x 1,10 m, plăcile având grosimea de 0,20 m. Pereţii longitudinali, formaţi din câte 2 dale: 1,20 x 0,75 m. Peretele nordic prezintă o asiză de regularizare formată din blochete de calcar prinse în mortar cu var, cărămidă sfărâmată şi nisip de mare. Plăcile de capac sunt, de asemenea, prinse în mortar. Scheletele a doi adulţi şi un copil au fost într-o stare avansată de degradare, orientarea E-V cu craniile la V. Inventar funerar: o fibulă de bronz aurit cu capetele în formă de ceapă, cataramă de bronz, capăt de curea bronz şi o monedă de bronz.
În caroul 4, a fost cercetat M5, la -1,30 m, mormânt de copil cu aceeaşi orientare, cista mică din piatră, 0,80 x 0,60 m x 0,10 m. Scheletul de copil într-o stare avansată de degradare cu inventar: mărgele de mici dimensiuni din sticlă albastră împrejurul gâtului.
Sectiunea S3, la vest de S2.
În caroul 1, a fost cercetat M6, la -1,15 m, mormânt de înhumaţie în groapa simplă, acoperită cu dale. Scheletul de adult orientat V-E cu craniul la V, fără inventar funerar.
Tot în caroul 1, la -1,10 m a fost identificat M7, acoperit cu 3 dale de calcar 1,10 x 0,60 m.
În aceeaşi secţiune, în carourile 1-2, a fost cercetat un complex funerar, M8, în cista de piatră formată din plăci de calcar. Cavoul prezintă la Est o intrare ce a fost blocată cu o placă de calcar de 0,55 x 075 x 0,10 m. Pereţii laterali unt construiţi din câte trei plăci de calcar 0,60 - 0,80 m şi este acoperit de patru plăci de calcar groase de cca. 0,10 m. Intrarea în mormânt este bordată pe ambele laturi de pilaştri dintre care cel de pe latura de S 0,18 x 0,23 m este din marmură fasonată. Scheletele a trei defuncţi, doi adulţi şi un copil, orientate E-V cu craniile la V, au fost într-o stare avansată de degradare. Inventar funerar: o monedă de bronz de mici dimensiuni. Monumentul funerar a aparţinut unui lot care era delimitat de un zid din blochete de calcar, gros de cca. 0,35 m ce a fost cercetat pe latura de E, pe o lungime de 1,70 m.
M9 a fost cercetat în caroul 3 la -1,10 m, profilul de V, este un mormânt în groapa simplă acoperită cu trei dale din calcar. Groapa are dimensiunile de 0,95 x 0,30 m, iar scheletul de copil era orientat E-V cu craniul la V, braţul stâng pe bazin, iar braţul drept întins pe lângă corp. Groapa este delimitată la V de o dală de calcar aşezată vertical. Fără inventar funerar.
M10, a fost cercetat în caroul 3, este un complex funerar în cista, 1,90 x 1,30 m, la -1,10 m. Cista a fost construitp din fragmente arhitectonice care au aparţinut unui edificiu elenistic: friza dorică sincopată şi caseton. Dimensiunile frizelor ce au fost folosite ca şi capac: 1,31 x 0,72 x 0,20 m. Cutia din piatră adăposteşte trei schelete dintre care două de adult şi unul de copil cu orientare E-V şi craniile la V.
M11 a fot cercetat în caroul 4 la -1,10 m. Este vorba de un mormânt de copii în groapa simplă, 1 x 0,35 m, orientat E-V. Pe laturile sale de E si V mormântul a fost delimitat de câte o placă de calcar. Scheletele celor doi copii au aceeaşi orientare, E-V, şi sunt în stare avansată de degradare. Fără inventar funerar funerar.
M12? În extremitatea de N a secţiunii, în carourile 5-6, a fost cercetată, la -0,90 m, o amenajare de blocuri masive da calcar cu urme de mortar. Dimensiunile: 2,70 x 1,20 m. Nu putem specifica cu exactitate funcţionalitatea acestei amenajări.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu