.
Turda | Comuna: Mihai Bravu | Judeţ: Tulcea | Anul: 2015
Anul:
2015
Epoca:
Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală târzie;
Epoca elenistică
Categorie:
Civil;
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare civilă;
Amenajare/construcţie
Județ:
Tulcea
Localitate:
Turda
Comuna:
Mihai Bravu
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iacob Mihaela Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mocanu Marian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Panait Valentin Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stan Diana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Raport:

În anii 2013-2014 au fost realizate cercetări de teren pe teritoriul comunei Mihai Bravu pentru realizarea studiului istoric pentru Planul de urbanism general, fiind identificate 293 situri arheologice.
Situri incluse în LMI / RAN
1. Cod LMI – TL-I-s-B-05841 / Cod RAN – 160840.04; 164008.07.
La 750 m – 1,4 km N de localitatea Mihai Bravu, în punctul „La moară” se găsesc mai multe aşezări suprapus...e din perioade diferite: eneolitic, prima epocă a fierului, epoca romană şi cea medievală timpurie, la care se adaugă o movilă funerară, probabil de epoca bronzului.
În anul 1987 s-au realizat săpături preventive prilejuite de instalarea gazoductului Isaccea – Negru Vodă. Au fost identificate şi cercetate parţial „două aşezări” din perioada medievală timpurie (sec. IX-X). În aşezarea numită convenţional „nr. 1” „s-au dezvelit câteva bordeie cu un inventar destul de sărac”. În aşezarea „nr. 2”, situată la limita de SV a promontoriului, au fost dezvelite mai multe locuinţe (atât bordeie cât şi locuinţe de suprafaţă), cuptoare şi gropi menajere cu inventar bogat, constând în vase ceramice. Considerăm că cele două nuclee de locuire cercetate fac parte din aceeaşi aşezare.
În anul 2000, cu prilejul instalării unui nou gazoduct, au fost trasate două secţiuni (cu o suprafaţă totală de 260 mp), fiind cercetate câteva gropi cu materiale de epocă medievală timpurie, romană şi eneolitică (cultura Gumelniţa).
2. Cod LMI – TL-I-s-B-05842 / Cod RAN – 160840.05.
La cca. 1,4 – 2 km N de localitatea Mihai Bravu, în continuarea sitului descris mai sus, în urma cercetărilor de suprafaţă, au fost identificate materiale arheologice din prima epocă a fierului (cultura Babadag) şi din epoca romană, deci în această zonă sunt două aşezări suprapuse.
3. Cod LMI – TL-I-m-B-05840.02 / Cod RAN – 160840.03.
La 1 km V de localitatea Mihai Bravu şi la 3 km de Turda, în dreapta râului Taiţa (la cca. 800 m S de cursul actual al acestuia, în apropierea albiei majore) şi a şoselei Turda – Mihai Bravu, în punctul „Taşlâc” se găseşte o fortificaţie de tip quadriburgium.
Quadriburgium-ul de la Mihai Bravu a fost menţionat pentru prima dată de către K. Šcorpil în 1917, acesta propunând un plan pătrat, cu turnuri rotunjite la colţuri.
În 1987 fortificaţia a fost săpată integral de către A. Opaiţ, însă rezultatele cercetării au rămas inedite. Conform unui plan al acestuia, quadriburgium-ul are formă dreptunghiulară, cu laturile de 40 x 34 m pe exterior, grosimea zidurilor de 3 m şi turnuri în formă de evantai la colţuri. Pe baza descoperirilor monetare rezultă că fortificaţia a fost construită în sec. IV şi a funcţionat până în anii 375/378. În urma săpăturilor a rezultat o cantitate redusă de ceramică (în special amfore LR 2 şi amfore masive pentru peşte, de factură pontică) sau de alte artefacte. În zidul de incintă au fost descoperite mai multe inscripţii funerare de epocă romană timpurie; unele au fost luate de localnici în anii ’90. Alte patru, scoase din incintă şi abandonate, au fost recuperate de noi la sfârşitul anului 2013.
4. Cod LMI – TL-I-m-B-05840.03 / Cod RAN – 160840.03.
În punctul „Taşlâc”, la V de localitatea Mihai Bravu, de la cca. 200 m până la 1,2 km (până la marginea unei ravene), în dreapta şoselei Turda – Mihai Bravu, până la 1 km spre S, se găseşte o aşezare rurală de epocă romană.
Primele cercetări, cu caracter de salvare, au fost realizate la sfârşitul anilor ’80, însă acestea au rămas inedite. Printre descoperiri, menţionăm câteva piese ceramice de epocă romană timpurie (în special amfore Dressel 24) şi o inscripţie ce aminteşte un Vicus Bad...
În anul 2000 au fost realizate noi cercetări, pe viitorul traseu al conductei de gaz metan, prilej cu care au fost descoperite două morminte de perioadă medievală târzie sau modernă şi o groapă cu materiale din prima epocă a fierului, precum şi numeroase fragmente ceramice de epocă romană şi medievală timpurie, în afara unor contexte.
După anul 2000 în zonă au fost descoperite două diplome militare.
5. Cod LMI – TL-I-m-B-05840.04 / Cod RAN – 160840.03.
În perimetrul aşezării rurale de epocă romană din punctul „Taşlâc”, în ani 1999-2000, cu prilejul unor cercetări de suprafaţă, în zona viitorului traseu al ultimei conducte de gaz metan a fost observat un aliniament de tumuli puternic aplatizaţi, dispuşi pe direcţia N – S. Alte structuri, ce pot fi, de asemenea, movile funerare se observă pe ortofotoplan. În prezent, în teren, movilele nu se mai observă.
În toamna anului 2000 a fost cercetată una dintre movile (situată la cca. 600 m SV de Drumul Comunal 229 Mihai Bravu – Turda şi cca. 700 – 800 m V de localitatea Mihai Bravu), fiind identificate trei morminte ce se încadrează în epoca bronzului, deşi în LMI şi RAN, la codurile de mai sus este menţionată o necropolă tumulară şi plană de epocă romană (sec. II-IV p. Chr.).
6. Cod LMI – TL-I-m-B-05840.01 / Cod RAN – 160840.03.
Situl (aşezare) suprapune jumătatea de E a aşezării rurale din punctul „Taşlâc”. În anul 2000 au fost realizate cercetări de salvare, prilej cu care au fost descoperite două morminte de perioadă medievală târzie sau modernă şi o groapă cu materiale din prima epocă a fierului, precum şi mumeroase fragmente ceramice de epocă romană şi medievală timpurie, în afara unor contexte.
7. Cod LMI – TL-I-s-B-05954 (TL-I-m-B-05954.01 şi TL-I-m-B-05954.02) / Cod RAN – 160868.02.
La NV de localitatea Turda, pe malul drept al râului, pe ambele părţi ale DJ Turda – Nicolae Bălcescu, se află o aşezare de epocă romană (cod LMI TL-I-m-B-05954.01). În urma cercetărilor de suprafaţă au fost recoltate numeroase fragmente ceramice datate din sec. II până în sec. IV p. Chr. (de la vase de bucătărie, de băut şi de la amfore, în special Zeest 84-85 şi LR 2), la care se adaugă un fragment de la un vas-borcan medieval timpuriu şi o bucată de zgură de sticlă. În LMI este menţionată şi o necropolă de epocă romană (cod TL-I-m-B-05954.02).
8. Cod LMI – TL-I-s-B-05953 / Cod RAN – 160868.01.
La limita de SE a localităţii Turda, în dreapta şoselei Nicolae Bălcescu – Turda a fost identificat un cimitir musulman, de epocă medievală târzie şi modernă.
9. Cod LMI – TL-I-s-B-05838 / Cod RAN – 160840.06.
La cca. 2 km V de limita de SV a localităţii Mihai Bravu şi la cca. 2,5 km SSV de şoseaua Turda – Mihai Bravu, la V de dealul Balar Bair, în punctul „Movila Bisericuţa”, se găseşte un turn de observaţie. Pentru construcţia fortificaţiei (din piatră şi mortar) a fost amenajată mai întâi o movilă din pământ. În lipsa unor cercetări, planul turnului nu poate fi reconstituit; probabil acesta este dreptunghiular. Astfel de structuri sunt specifice perioadei romane târzii. Turris-ul de la Mihai Bravu trebuie legat de drumul roman care traversa provincia Scythia prin centru, pornind de la Noviodunum şi ajungând la Constantinopolis, prin (L)Ibida, Tropaeum Traiani, Zaldapa, Markianopolis.

Situri neincluse în LMI / RAN:

1. În primăvara anului 2015 a fost identificată o aşezare de perioadă elenistică, prin cercetări de suprafaţă, pe malul stâng al unui afluent al Taiţei, la cca. 3,2 km NE de localitatea Turda, la limita teritoriului administrativ al comunei Mihai Bravu. Au fost recoltate numeroase fragmente ceramice, majoritatea de amfore (în special de Thassos, datate în sec. IV-III a. Chr.).
3. La cca. 120-150 m NV de localitatea Turda, de o parte şi de alta a râului Taliţa (a unui pod contemporan) au fost identificate porţiuni ale unui drum realizat din dale mari de piatră. După sistemul constructiv, acesta poate fi de epocă romană.
4. La limita de SE a localităţii Turda, în zona gropii de gunoi, la cca. 100-120 m V de limita cimitirului turcesc (situl MB 32) a fost identificat un cuptor circular (varniţă) din perioada medievală târzie sau modernă. Acesta are diametrul de cca. 2,5 m şi se păstrează pe o înălţime de cca. 3,5 m.
5. La 500 m – 1 km SE de localitatea Turda, în stânga şoselei Turda – Mihai Bravu, la cca. 300 m de cursul râului (în dreapta acestuia), pe un mic promontoriu, au fost descoperite fragmente ceramice elenistice şi romane, ceea ce demonstrează existenţa unor aşezări din perioadele respective.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO