.
Râşnov | Judeţ: Braşov | Punct: Cumidava - Grădişte, Erdenburg | Anul: 2016
Anul:
2016
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Braşov
Localitate:
Râşnov
Comuna:
Râşnov
Punct:
Cumidava - Grădişte, Erdenburg
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Coşuleţ Stelian Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Dumbrăveanu Traian Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Dumitrescu Ion Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
Miller Jeremy ArchaeoTek, Canada
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu responsabil Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Cod RAN:
Raport:

Aşezarea civilă
În perioada 3 – 30 iunie, echipa voluntarilor canadieni condusă de J. Miller, sub coordonarea lui S. Coşuleţ, a executat, în afara castrului, pe direcţia NE, un număr de 70 mici sondaje cu dimensiunile de 0,5 x 0,50 m şi adâncimea de 0,50 – 0,70 m. La cca 70 de m de turnul de colţ din praetentura sinistra s-a descoperit imediat sub pământul arabil un zid de piatră roman, gros de 0,70 m. Lâ...ngă acesta a fost găsit un denar subaerat, emis de Severus Alexander. Clădirea căreia îi aparţine respectivul zid nu se aliniază la drumul care continuă via praetoria a castrului. Deci, aceasta era dispusă lângă un drum secundar, ceea ce implică faptul că aşezarea civilă dezvoltată pe lângă castrul Cumidava, s-a extins pe o suprafaţă considerabilă, la E şi N de acesta.
Castrul
Campania finanţată de Consiliul Judeţean Braşov a continuat cercetările începute în 2006 în zona barăcilor din praetentura sinistra a castrului Cumidava (89) iar voluntarii canadieni au extins sectorul deschis de ei în praetentura dextra.
Praetentura dextra
Echipa canadiană a lăţit cu 1 metru cele două suprafeţe de 6 x 4 m începute în anul precedent. În profilul din spatele temeliei zidului de incintă este vizibil un şanţ vechi care a mers de-a lungul zidului şi care a fost lăsat, probabil, deschis, permiţând localnicilor să scoată piatra din temelie.
Via sagularis a fazei de piatră, alcătuită din pietriş mic, apare la distanţă de 7 m de zidul de incintă. La 13,80 m de groapa de demantelare a temeliei zidului a fost descoperit un pavaj de ţigle depuse pe un pat de pietre mai mari care intră în martorul dintre cele două suprafeţe, ceea ce înseamnă că, de fapt, acesta începe la o distanţă ceva mai mică faţă de incintă. Din dâmătura aparţinând fazei a doua a structurilor castrului a fost recuperat un denar emis de Iulia Mammaea.
Praetentura sinistra
În această campanie, echipa românească a continuat investigarea celor două barăci cu pereţii de lemn şi contubernii duble situate între clădirea lungă cu un singur şir de camere şi via sagularis din prima fază constructivă a castrului.
A fost încheiată săparea suprafeţei S-19. Şi în această suprafaţă, la 0,40 m de profilul lung dinspre via praetoria a apărut groapa de implantare a peretelui din faţă al primei barăci cu contubernii duble, lat de 0,30 m; iar la 1,90 m în exterior un mic şanţ (rigolă?), ambele identificate şi în suprafeţele cercetate anterior.
Pentru stabilirea planului exact al părţii centrale a barăcii plasate lângă via sagularis aparţinând primei faze a castrului şi a raportului dintre această baracă, agger – ul şi via sagularis a celei de-a doua faze constructive, au fost deschise două noi suprafeţe marcate S-37 şi S-46 şi s-au demontat martorii dintre suprafeţele S-26 şi S-36, respectiv S-35 şi S-36. La începutul suprafeţei S-37 a fost lăsat un martor de 1,70 m pentru a nu se resăpa secţiunea făcută de N. Gudea, dispusă perpendicular pe zidul de incintă, deci şi pe suprafaţa noastră. Restul suprafeţei a fost cercetat până la adâncimea medie de -1,25 m. În partea a doua a suprafeţei a apărut un şanţ lat de 1,35 m, orientat oblic faţă de zidul de incintă, sanţ ce aparţine unor săpături arheologice vechi nepublicate.
Demontarea celor doi martori a permis precizarea dimensiunilor camerei din faţă a contuberniului identificat în campania anterioară în S-36; de 2,50 x 4 m, ca şi a unei intrări inguste de numai 0,90 m. Camera din faţă a următorului contuberniu, surprinsă în S-37, are lungimea de numai 3,70 m. Deci, această baracă are contubernii cu camere de dimensiuni diferite atât între ele, cât fi faţă de cele ale celorlalte două clădiri cercetate pană acum, deşi sistemul de construcţie, lăţimea şi adâncimea şanţurilor de implantare ale pereţilor sunt identice. La 1,50 m în faţa barăcii a apărut o groapă de par dreptunghiulară cu dimensiunile de 0,30 x 0,35 m, aparţinând, probabil, unui portic. Imediat lângă groapa de par, la 1,70 m în exterior faţă de peretele barăcii, a fost surprinsă rigola drumului secundar dintre barăci, lată de 0,40 m şi adâncă de 0,30 m, umplută cu pietriş alunecat din structura drumului.
Suprafaţa S-46 nu a putut fi cercetată decât până la adâncimea medie de 0,90 m, unde se termină straturile de depuneri de deasupra agger – ului şi via – ei sagularis ale castrului cu zid de incintă de piatră.
O mică echipă canadiană a terminat săparea suprafeţei S 11, începută cu 3 ani în urmă. În această suprafaţă, sub via principalis a fazei a doua de construcţie a apărut şanţul de implantare a peretelui de lemn al construcţiei lungi din prima fază. Grinda care delimita intrarea în camera degajată în această suprafaţă se adânceşte până la -0,70 m sub nivelul de călcare al fazei respective.
Deşi şi în această campanie forţa de muncă a fost redusă, materialul arheologic descoperit în praetentura sinistra de către echipa românească este bogat şi variat. Printre obiectele recuperate, în afară de numeroasele fragmente ceramice comune, se remarcă: 1 fragment de vas cenuşiu cu figuri în relief de tipul terra sigillata, o buterolă de sabie din os, 1 prinzător de teacă din bronz, o aplică rotundă de centiron decorată, 1 vîrf de suliţă de mari dimensiuni, 3 vîrfuri de bolţuri, o sulă de corn cu vărful confecţionat dintro săgeată reutilizată, o spatulă medicală de bronz, o linguriţă de os, 6 denari, un denar subaerat, 2 monede ilizibile şi un pandantiv de os decorat cu cercuri punctate datat în secolul IV p. Chr.
În campania din 2017 se va continua cercetarea praetentura-ei sinistra prin finalizarea suprafeţelor deschise, demontarea martorilor şi deschiderea unor noi suprafeţe în zona barăcii de lângă via sagularis.

English Abstract:

In this season of excavations the Canadian team dug 70 trial pits of 0.50 x 0.50 m outside the fort in NE direction. At c. 70 m from the corner tower of the praetentura sinistra was uncovered the foundation of a Roman wall and close to it a suberate denarius minted by Severus Alexander. Thus it was identified the first buliding of the civilian settlement at Cumidava extended on a considerable area NE of the auxiliary fort.
The Canadian team, also, continued the excavations started in 2015 in the praetentura dextra. Both areas opened in the previous year near the defensive wall were enlarged by 1 m, but the excavation of those areas was not completed. Among the contexts belonging to the second building period of the fort, stands out one pavement made of tiles.
The Romanian team continued the research in praetentura sinistra. In this year were dug two new areas of 6 x 4 m, separated by 1 m wide balks: S-37 and S-46. Besides the excavation of the area S-19 was finished and also were dug the balks between the areas S-36, S-35 and S-26. The excavations uncovered two contubernia each of two rooms belonging to the wooden barrack of the first period fort, located along the via sagularis. These contubernia are different in size to each other and to the rooms of the other two excavated buildings of the first period fort.
In this season of excavations were discovered beside a lot of fragments of coarse pottery, a fragment of a grey terra sigillata type bowl, a bone scabbard chape, a bronze scabbard slide, a big spear head, three bolt heads, a decorated circular bronze belt mount, an awl with a horn handle and a head made of a pyramidal arrowhead, a bronze spatula, four bone pins, a bone spoon, seven denarii, one suberate denarius, two illegible coins and a bone pendant decorated with ring and dot motifs, dated in the 4th. century AD.

Note Bibliografice:

89. CCA 2007, pag. 291 – 292; CCA 2008, pag. 256 – 257, pl. 56; CCA 2009, pag. 185 – 186; CCA 2011, pag. 109 – 111; CCA 2012, pag. 116 – 117; CCA 2014, pag. 113 – 114, CCA 2015, pag. 62 – 63, CCA 2016, pag. 68 – 69.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO