.
Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu Galben | Anul: 2016
Anul:
2016
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Paleolitic superior
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire sezonieră
Județ:
Botoşani
Localitate:
Mitoc
Comuna:
Mitoc
Punct:
Malu Galben
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bodi George Institutul de Arheologie Iaşi
Bruninx Antoine Université de Liège, Belgique
Chirica Vasile responsabil Institutul de Arheologie Iaşi
Cox Sioned University of Cambridge, UK
Haesaerts Paul Royale Belgian Institute of Natural Sciences Brussels, Belgium
Libois Timothée Université de Liège, Belgique
Moreau Luc University of Cambridge, UK
Nastasiu Valeria
Nigst Philip University of Cambridge, UK
Noiret Pierre Université de Liège, Belgique
Pazan Kyra Michigan University, USA
Touzé Olivier Université de Liège, Belgique
Vornicu Diana Măriuca Institutul de Arheologie Iaşi
Cod RAN:
Raport:

În cadrul Acordului de cooperare cu Universitatea din Liège, cu Universitatea din Cambridge şi cu Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din Bruxelles, în ultimii 4 ani au continuat cercetările interdisciplinare la Mitoc-Malu Galben.
În ultimii patru ani au fost efectuate sondaje de mici dimensiuni în mai multe careuri:
2013: un atelier gravettian de cioplire (Gravettian II), datat la 26.500 – 25.5...00 BP. Au fost continuate sondajele în careurile N3, N2, N1 - P. Noiret, fig. 4 şi fig. 5.
Au fost descoperite 1940 piese litice, înregistrtate în 3 D, 14 fragmente de oase, 21 fragmente de cărbune, 3 fragmente de ocru, alte 108 piese microlitice fiind înregistrate prin tamisaj.
2014: cercetările au continuat în nivele aurignaciene: Aurignacien I: careurile K – I, 10, I, 11, H, 11, A, 11, la adâncimi cuprinse între 9,13 şi 9,68 m, în unitatea sedimentară 11 a, stabilită de P. Haesaerts (fig. 2 şi fig. 7). Au fost descoperite 1604 piese litice, în asociere cu alte 68 piese din silex, 3 fragmente de oase, 2 fragmente de cărbune, 1 fragment de cochilie.
2015: cercetările au fost efectuate în careurile K, 10 şi I, 2-4, pentru o mai bună identificare a concentraţiilor aparţinţnd Aurignacianului II şi Aurignacianului III, locuiri aparţinând unităţilor sedimentare 10 b, 10a, 9 b şi 9 a. În careul I, 2 (unitatea sedimentară 9 a, fig. 9, ansamblul Aurignacian III a fost bine documentat prin 1173 piese litice, 3 fragmente de pietre de calcar, 9 resturi faunistice, 38 fragmente de cărbune, 1 fragment de ocru, în asociere cu alte 49 piese litice recoltate prin tamisaj.
2016: cercetările au fost direcţionate în nivele aurignaciene de locuire potrivit datelor oferite de P. Noiret, în vederea cercetărilor interdisciplinare:
(1) Careurile A-B/1-2: 16 eşantioane (numerotate A1 la A16) în unităţile sedimentare 10 şi 11.
- careurile H-A/6: 9 eşantioane (numerotate B1 la B9), în unităţile sedimentare 11 şi 12.
(2) Săpături în ansamblurile «Aurignacien I» în marginea de sud-vest al frontului de săpătură (1). Au fost realizate două secţiuni pentru prelevarea eşantioanelor necesare analizelor de paleomagnetism. În acest sens, în careurile K-I/11, au fost descoperite mai multe piese de silex, situate deasupra unei concentrări de câteva sute de artefacte, aparţinând Ansamblului «Aurignacian I».
(3) Stabilirea şi săparea unei casete, în perimetrul careului M 3 (lângă peretele de nord), fiind degajate în cadrul unităţilor sedimentare 8 et 9; câteva piese litice izolate au fost identificate în unitatea sedimentară 8b, apoi în unitatea sedimentară 9b, corespunzătoare Ansamblului «Aurignacien III». Au fost efectuate şi săpături de mai mică amploare în careurile M/3-4 et L3. Au fost identificate câteva zeci de piese în unitatea sedimentară 9b, ca şi mici fragmente de cărbune de lemn şi două fragmente de oase mari în unitatea sedimentară 10 b, în cadrul Ansamblului «Aurignacian II».
(4) Au fost recoltate eşantioane pentru micro-morfologie:
- pe peretele de nord, în unitatea sedimentară 9b, aparţinînd Ansamblului «Aurignacian III», eşantioane numerotate SM16-2.
- pe peretele de nord, în unitatea sedimentară 11b, în Ansamblul «Aurignacian I», eşantioane numerotate SM16-1 et SM16-3.
Precizăm faptul că nu ni s-au trimis încă rezultatele acestor analize, pentru a le introduce în acest Raport de cercetare arheologică interdisciplinară.
În ceea ce priveşte determinările faunistice, în perioada de timp precizată, resturile faunistice au fost încadrate după cum urmează:
- Gravettian III, 6a: Equus ferus
- Aurignacian III, 9b: Equus ferus (mandibulă, dinţi, etc.)
- Aurignacian I, 11a: Equus ferus (mandibulă), microfaună (vertebre toracice).
- Resturile faunistice din campania 2016 au fost predate Facultăţii de Biologie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, pentru determinări.

O altă dimensiune a cercetărilor din anii 2015 şi 2016 este realizarea propunerilor noastre pentru criteriile FOND şi TEZAUR. În acest sens, în colaborare cu colegul Bogdan Minea am realizat 400 de dosare la categoria FOND, pe care le-am înaintat Direcţiei judeţene pentru Cultură Iaşi, pentru a fi trimise la Ministerul Culturii, în vederea acceptării propunerilor noastre. Precizăm că avem alte peste 30 de dosare pentru categoria TEZAUR.
Începând din septembrie 2015, noi am reluat investigaţiile privind tipologia materialelor litice de la Mitoc-Malu Galben. În felul acesta, am identificat un mare număr de piese litice, pe care le-am introdus în cale două categorii tipologice, Fond şi Tezaur. În paralel, deoarece pregătin o nouă ediţie a Monografiei Aurignacianul şi Gravettianul de la Mitoc-Malu Galben, am operat o anumită selecţie a materialelor în vederea integrării acestora în cuprinsul noii ediţii.
Prin reluarea cercetărilor tehnico-tipologice din întregul material litic de la Mitoc- Malu Galben, din săpăturile efectuate între anii 1978 – 2016, am identificat serii tipologice noi, care au o importanţă deosebită în analiza tehnico-tipologică a inventarului litic de la Mitoc-Malu Galben, cum ar fi piesele carenate sau acelea de tip à crete (descoperite în cadrul tehnocomplexelor gravettiene). În felul acesta avem deja baza documentară în vederea unui studiu privind supravieţuiri tehnologice şi tipologice aurignaciene în cadrul tehnocom-plexelor de la Mitoc-Malu Galben, mai întâi sub forma unei comunicări ştiinţifice, pe care o vom prezenta în cadrul Colocviului internaţional, care are ca temă Les Aurignaciens. Leur création matérielle et spirituelle, Iaşi, mai 2017, şi care va fi integrată în volumul de studii pe care îl vom tipări în vara-toamna acest ui an.
În ultimii ani, noi am publicat îndeosebi materiale litice aurignaciene, inedite de la Mitoc-Malu Galben, pe care le-am organizat, spre publicare, pe nivele arheologice aurignaciene Aurignacian I inferior şi Aurignacian I, urmând ca în 2017 să publicăm seriile tipologice, de asemenea inedite, din Aurignacianul şi Gravettianul din această mare staţiune paleolitică.
În luna iulia a anilor 2015 şi 2016, colega Măriuca Vornicu a efectuat noi cercetări pe versanţii teraselor înalte, de la nord de Mitoc, pentru recoltarea de eşantioane de silex, aflate în depozitele acestor terase, în vederea stabilirii, cu mai multă certitudine, a încadrărilor crono-geologice a silexului zis de Prut: Buglovian sau/şi Cretacic.
În anul 2016 au fost publicate sau sunt predate la tipar următoarele studii:
Vasile Chirica, Diana-Măriuca Vornicu, The Palaeolithic Discoveries from Mitoc
Malu Galben (Romania). The Aurignacian I and I inferior layers, în Arheologia Moldovei, XXXVIII, p. 201-224;
Vasile Chirica, Bogdan Minea, Locuirile aurignaciene de la Mitoc - Malu Galben. Creaţia materială şi spirituală a comunităţilor umane, în Memoria Zantiquitatis, Piatra Neamţ (sub tipar);
V. Chirica, La présence des pièces carénés dans les technocomplexes du Paléolithique supérieur, in V. Chirica, Cr. Ichim (eds.), Les Gravettiens. Leur création matérielle et spirituelle, 2016, p. 169-256.
V. Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi, 2016. Viaţă şi moarte în Paleoliticul superior, Epipaleoliticul şi Mezoliticul Europei. Spiritualitatea înmormântărilor, BAI, XXVI, ed. a II-a, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 352 p., ISBN: 978-606-537-332-7.
Philip Nigst, New Excavations at Mitoc-Malu Galben, in Archaeology at Cambridge, 2013-2014, p. 36-37.
Philip Nigst, Reserch pn the Uppae Palaeolithic in Romania: Excavations at Mitoc-Malu Galben, in Archaeology at Cambridge, 2014-2015, p. 40.
Menţionăm şi organizarea Colocviului internaţional cu tema Les Gravettiens. Leur création matérielle et spirituelle, ianuarie, 2016, al cărui volum de studii a fost tipărit la Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, în vara anului 2016.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO