.
Zalău | Judeţ: Sălaj | Punct: „Str. Lupului, nr. 43” (Dealul Lupului/Michelin) | Anul: 2016
Anul:
2016
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt;La Tène timpuriu;Epoca romană târzie (sec. II-IV);Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII)
Perioade:
La Tène timpuriu;
Eneolitic;
Epoca romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului timpuriu;
Hallstatt
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Aşezare fortificată;
Castru;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Sălaj
Localitate:
Zalău
Comuna:
Zalău
Punct:
„Str. Lupului, nr. 43” (Dealul Lupului/Michelin)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Băcueţ-Crişan Dan responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Băcueţ-Crişan Sanda Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Deac Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN:
Raport:

Cadrul geografic. Istoricul cercetărilor
Municipiul Zalău este amplasat în bazinul hidrografic al râului cu acelaşi nume, la contactul dintre depresiunea Zalăului cu munţii Meseş. Punctul “Dealul Lupului” este situat pe o terasă înaltă, la ieşirea din localitate spre Satu Mare pe partea stângă a E 81, malul stâng al văii Zalăului, în apropierea confluenţei acesteia cu valea M...iţii. Cunoscut din anii 80 pentru descoperirile neolitice, situl a beneficiat de prima cercetare preventivă în anul 2003 cu ocazia construcţiei noii fabrici Michelin, fiind identificate 62 de complexe arheologice aparţinând perioadei neo-eneolitice, epocii bronzului, Hallstatt, Latene dacic, epoca romană şi evul mediu timpuriu. Ca tip de complex au fost cercetate părţi din 2 castre de marş romane, o parte a unei fortificaţii neolitice, locuinţe, gropi precum şi 6 morminte de incineraţie barbare. În anul 2005 în apropierea zonei locuite au fost identificate 3 necropole de incineraţie datate în neolitic, Latene (celţi) şi evul mediu timpuriu. În anul 2013 a fost realizată o campanie de supraveghere în zona de protecţie a sitului dar nu au fost identificate vestigii arheologice. În anul 2015 s-au efectuat alte cercetări arheologice preventive soldate cu identificarea unor complexe arheologice (locuinţe, anexe gospodăreşti, gropi menajere) databile în epoca romană, slavi timpurii (sec. VI-VII). Cea mai interesantă descoperire este complexul C. 2/2015 care datorită caracteristicilor sale (lungime, profil, inventar arheologic) indică funcţionalitatea sa ca şanţ defensiv roman. Orientarea acestui şanţ, poziţia sa pe teren în raport cu rezultatele cercetărilor din 2003, 2005 şi 2015 ne determină să presupunem că acesta face parte dintr-un alt castru roman de marş (Castrul 3), diferit de Castrul 1 şi Castrul 2 identificate aici în cercetările anterioare (2003).
Modul de derulare a săpăturii arheologice
Pentru descoperirea eventualelor urme arheologice au fost realizate mecanizat secţiuni de verificare urmate de deschiderea unei largi unităţi de cercetare în urma identificării complexelor arheologice. Au fost trasate 8 unităţi de cercetare arheologică preventivă care au constat în 7 secţiuni (S. 1-S. 7/2016) şi o suprafaţă (S. 8/2016). Investigarea arheologică s-a făcut pornind din partea superioară a terasei spre baza acesteia. Unităţile de cercetare arheologică preventivă aveau următoarele dimensiuni:
• Secţiunea S. 1/2016. Dimensiuni: 10, 50 m x 1, 20 m.
• Secţiunea S. 2/2016. Dimensiuni: 11 m x 1, 20 m.
• Secţiunea S. 3/2016. Dimensiuni: 12 m x 1, 20 m.
• Secţiunea S. 4/2016. Dimensiuni: 52 m x 1, 20 m.
• Secţiunea S. 5/2016. Dimensiuni: 45 m x 1, 20 m.
• Secţiunea S. 6/2016. Dimensiuni: 47 m x 1, 20 m.
• Secţiunea S. 7/2016. Dimensiuni: 15 m x 1, 20 m.
• Suprafaţa S. 8/2016. Dimensiuni: 80 m x 16 m.
Din punct de vedere stratigrafic a fost constatată următoarea succesiune stratigrafică în toate unităţile de cercetare arheologică preventivă:

- humus cenuşiu-deschis (0,00 - 0, 40 m).
- lut maroniu, steril d. p. d. v. Arheologic.
Rezultatele cercetărilor. Concluzii
Toate complexele arheologice identificate au fost cercetate prin excavare manuală. Vestigii arheologice au fost identificate doar în unitatea de cercetare arheologică preventivă S. 8/2016, numărul total de complexe arheologice fiind de 25, înregistrate ca C. 1-C. 25/2016 (1 locuinţă, 2 anexe gospodăreşti, 11 gropi menajere, 7 gropi de stâlpi, 3 morminte de incineraţie, 1 şanţ defensiv). Complexele arheologice au fost conturate în sterilul arheologic (lut maroniu) la adâncimea de 0, 40 m sub forma unor pete de culoare cenuşie sau negricioasă.
Inventarul arheologic descoperit atribuie aceste vestigii următoarelor epoci istorice: La Tène D1 (8 complexe arheologice), epoca romană (17 complexe arheologice). În complexele arheologice databile în La Tène D1 (8 complexe arheologice: 1 locuinţă, 2 anexe gospodăreşti, 5 gropi menajere) au fost recoltate fragmente ceramice de culoare cărămizie, brun-cărămizie, cenuşie sau negricioasă lucrate cu mâna sau la roata rapidă. Complexele arheologice databile în epoca romană (17 complexe) sunt şi ele de mai multe tipuri: 1 şanţ defensiv, 6 gropi menajere, 7 gropi de stâlp şi 3 morminte de incineraţie. În şanţul defensiv, gropile menajere şi în cele de stâlpi au fost descoperite puţine fragmente ceramice. Cele 3 mormintele de incineraţie din epoca romană (războinici germanici) conţineau: urna funerară (1 întregibilă, celelalte fiind în stare fragmentară datorită deranjării/distrugerii din vechime) împreună cu artefacte din fier (suliţe, umbo, foarfeci, aplică de curea). Cercetările efectuate la Zalău “Dealul Lupului/Michelin” în anii 80, apoi în 2003, 2005, 2013, 2015 şi 2016 au evidenţiat urme de locuire din mai multe etape istorice, reliefând o zonă bogată din punct de vedere arheologic.

English Abstract:

The rescue excavations made in 2016 in the site from Zalău “Dealul Lupului/Michelin” led to the discovery of 25 archaeological features: 1 dwelling, 2 households, 11 pits, 7 post holes, 3 cremation graves, 1 defensive ditch. The archaeological inventory found attribute these vestiges following historical periods: Latène D1 (8 archeological features: 1 dwelling, 2 households, 5 pits) and Roman Imperial times (17 features: 1 defensive ditch, 6 pits, 7 post holes, 3 cremation graves).

Bibliografie:

Al. V. Matei şi colab., Şantierul arheologic Zalău „Dealul Lupului”, în CCA. Campania 2003, Cluj Napoca, 2004, p. 375-378.


D. Băcueţ-Crişan, S. Băcueţ-Crişan, Şantierul arheologic Zalău “Dealul Lupului/Aeroport”, în CCA. Campania 2005, Constanţa, 2006, p. 400-401.
Al. V Matei, H. Pop, Castre romane de marş descoperite la Zalău „ Dealul Lupului”, jud. Sălaj, în E. S. Teodor, O. Ţentea (Editori), Dacia Augusti Provincia. Crearea Provinciei, Bucureşti, 2006, p. 171-180.
D. Băcueţ-Crişan, S. Băcueţ-Crişan, I. Bejinariu, V. D. Culic, D. A. Deac, H. Pop, Şantierul arheologic Zalău “Dealul Lupului/Michelin”, în CCA. Campania 2015, Târgu Jiu, 2016, p. 214-215.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO