.
Bucureşti | Punct: Dealul Ciurel | Anul: 2016
Anul:
2016
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Latene;Epoca migraţiilor (sec. IV-VI);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca migraţiilor;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
La Tène
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti
Comuna:
mun. Bucureşti
Punct:
Dealul Ciurel
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dimache Mădălina Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Negru Mircea responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Petcu Răzvan Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Schuster Cristian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Văcălie Radu Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Primele informaţii despre acest sit au fost furnizate în anul 1922 de Constantin Nicolăescu Plopşor (159), completate apoi în anul 1929 de Dinu V. Rosetti. (nota 160)
În aceeaşi zonă, cercetări arheologice preventive au avut loc în anii 1958-1959, 1961-1962, 1994, 1997 şi 2008 (nota 161). De-a lungul timpului au fost identificate şi cercetate urme de locuire din epoca bronzului (cultura G...lina), prima epocă a fierului, secolele VI-VIII, IX-XI şi XVIII-XIX.
În perioada octombrie-decembrie 2016 au avut loc săpături arheologice preventive în partea de sud-est a sitului arheologic. Scopul săpăturilor arheologice a fost investigarea zonei precizate mai sus, pentru identificarea de noi complexe arheologice.
Obiectivul specific al acestor săpături arheologice a fost descoperirea de noi complexe şi materiale arheologice din epoca bronzului, prima epocă a fierului, secolele VI-VIII şi XVIII-XIX.
Proiectul de săpături arheologice preventive a constat în practicarea de secţiuni orientate aproximativ est-vest, perpendiculare pe terasa râului Dâmboviţa, spre str. Virtuţii.
Implementarea proiectului. În campania din anul 2016 au fost practicate un număr de 2 secţiuni (S3/2016 şi S4/2016). Acestea au avut lăţimea de 4,00 m, lungimea de 106 m şi martori între ele cu grosimea de 1,00 m. Cercetările nu au fost finalizate, urmând a fi continuate în campania anului 2017.
Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice preventive
În cursul săpăturilor arheologice preventive au fost identificate un număr de 53 de complexe arheologice. În stadiul actual al cercetării, acestea pot fi încadrate cronologic în epoca bronzului, prima epocă a fierului, secolele VI-VIII, XVIII-XIX şi secolul XX
Epoca bronzului. Din această perioadă datează o serie de fragmente de vase ceramice din pastă grosieră ce pot fi atribuite culturii Glina, pe baza analogiilor cu materiale din campaniile precedente din acest sit şi alte situri arheologice din aceeaşi arie culturală. (nota 162)
Prima epocă a fierului este reprezentată printr-o locuinţă în curs de cercetare, respectiv o serie de gropi (Cpl 1, 35, 52). În interiorul acestora şi în stratul de cultură au fost descoperite fragmente de vase ceramice modelate cu mâna din pastă grosieră, decorate cu brâuri alveolate. Materialele arheologice descoperite pot fi atribuite perioadei târzii a primei epoci a fierului.
Aşezarea din secolele VI-VIII. În cadrul acestei aşezări au fost identificate mai multe de locuinţe dintre care au fost parţial cercetate Cpl 2 şi 3.
Locuinţele descoperite erau adâncite în nivelul de locuire din perioada respectivă şi aveau o formă aproximativ rectangulară. În cazul Cpl 2, o locuinţă aflată în curs de cercetare, au fost două faze de folosire, marcate prin diferenţe de plan, respectiv prezenţa a două cuptoare de bucătărie.
Într-unul din colţurile lor era un cuptor de bucătărie cu pereţii în formă de potcoavă în plan, realizat prin scobire într-un bloc de lut cruţat. În cadrul Cpl 2, în jurul cuptorului au fost descoperite fragmente de congreţiuni calcaroase, cu urme de ardere secundară, în timp ce în cazul cuptorului din interiorul Cpl 3 au fost descoperite fragmente de vălătuci din lut ars.
Materialul recoltat în cadrul acestor complexe consta în fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau la roată şi vălătuci din lut ars.
Complexele din această aşezare identificate în campania din anul 2016 pot fi datate în limitele secolelor VI-VIII, pe baza materialelor arheologice descoperite. O cronologie mai restrânsă urmează a se stabili după finalizarea cercetărilor în curs de derulare şi analizarea întregului material arheologic ce va fi descoperit.
Aşezarea din epoca modernă
În cadrul secţiunii S3 au fost recoltate fragmente de vase din ceramică fină de culoare roşie, acoperite uneori cu smalţ de culoare olive, verzuie sau maron, decorate cu motive geometrice (linii orizontale sau în val), specifice secolelor XVIII-XIX.
Aşezarea din epoca contemporană. La mijlocul secolului al XX-lea în această zonă a sitului arheologic au fost ridicate o serie de construcţii evidenţiate cartografic ca fiind ale Cooperative Agricole de Producţie (CAP) Ciurel, ale căror fundaţii au fost surprinse în ambele secţiuni. În afară de acestea, au mai fost identificate numeroase gropi mici pătrate, cu latura de 0,78-0,95 m, fără materiale arheologice. Acestea erau aşezate în rânduri şi par a fi gropi pentru o plantaţie de pomi.
Consideraţii preliminare
În cursul săpăturilor arheologice preventive din anul 2016 au fost descoperite complexe şi materiale arheologice din aşezările încadrate în epoca bronzului, prima epocă a fierului, secolele VI-VIII şi XVIII-XIX. Aceste săpături arheologice preventive urmează a continua şi în perioada următoare, când vor fi finalizate unele din complexe arheologice în curs de cercetare, respectiv vor fi identificate şi cercetate altele în cursul viitoarelor cercetări arheologice preventive.

English Abstract:

The archaeologica site of Bucharest-Ciurel is palced in the western part of the town, on the southern bank of Dambovita River. It was discovered in the Inter-Wars period. First excavations started in the sixth decade of the 20th century. For a time this city gave one of the name of Ipote;ti-Ciurel-Cândeşti Culture of 5th-7th centuries AD in the North of the Lower Danube Region.
In the 2016, there were carried out preventive archaeological excavations, in the south-eastern part of the site. There were oppened two large trench of 4 m wide and 106 m long. Inside of them, there were discovered some archaeological structures and materials of Bronze Age, Earlier Iron Age, 6th-8th centuries AD, and 18th-19 centuries.
Most relevant discoveries are two dwellings (Cpl 2, Cpl 3) of 6th-8th centuries AD. The collected materials are in processing. Most of them are fragments of pottery vessels, from the above indicated period.
The archaeological excavations will continue in the near future and more scientific information and materials will be available after they will be finished.

Bibliografie:

Morintz 1958 - S. Morintz, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, V, 1958, p. 631-636.


Morintz 1959 - S. Morintz, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1959, p. 764-771.
Morintz 1961 - S. Morintz, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, Materiale şi cercetări arheologice, VII, Bucureşti, 1961, p. 658-663.
Morintz 1962 - S. Morintz, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, VIII, 1962, p. 761-766.
Negru 1995 - M. Negru, Bucuresti-Ciurel, Cronica arheologică a României, Cluj-Napoca, 1995, p. 15.
Negru 1997 - M. Negru, Bucureşti-Ciurel, Cronica arheologică a României, Bucuresti, 1997, p. 8-9. Negru, Schuster, Morintz, Bădescu, Oţa 2009 – M. Negru, C. Schuster, A. Morintz, A. Bădescu, L. Oţa, Bucureşti – Punct Ciurel în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2009, p. 275-277
Nicolăescu 1922 - C. S. Nicolăescu, Urme de noi aşezări preistorice în preajma Bucureştilor, Cronica Numismatică şi Arheologică, II, 1922, p. 54.
Rosetti 1929 - D. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştilor, Cronica Numismatică şi Arheologică, no. 89-94, 1929, p. 7.
Schuster, Negru 1998 - C. Schuster, M. Negru, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Bucuresti-Ciurel, Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 12, 1998, p. 6-11.
Schuster, Negru 2013 – C. Schuster, M. Negru, Bucuresti-Ciurel. Asezarea de tip Glina, Cercetari Arheologice in Bucuresti, Cat. E., IX/2013, 0258-140X, p. 42-54.

Note Bibliografice:

159) Nicolăescu 1922, p. 54.


160)Rosetti 1929, p. 7.
161) Morintz 1958; Morintz 1959; Morintz 1961; Morintz 1962; Negru 1995; Negru 1998; Negru, Schuster, Bădescu, Morintz, Oţa 2009.
162) Schuster, Negru 2013; Schuster, Negru, 1998.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO