.
Alba Iulia | Punct: Castrul roman Apulum | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru;
Cetate
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
Castrul roman Apulum
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Rusu Adrian Andrei responsabil Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

A. "Zona palatului Apor"; pe latura de nord a castrului roman şi cetăţii medievale. Cercetări; 1992. Au fost cercetate: faza de pământ şi zidul castrului roman şi locuinţe medievale din sec.XII-XIII, XIV-XVI, cu inventar divers şi foarte bogat.

B. "Partoş". Săpăturile arheologice au fost în planul de lucru începând din 1983, dar abia în 1990 am început prin a căuta incinta pe latura de sud a oraşulu...i; s-a secţionat un vallum de caespites şi fossa primei faze de existenţă a oraşului de drept roman - municipium Aurelium. Dat fiind că într-o fază ulterioară aria oraşului s-a extins şi peste fortificaţia timpurie, urmează să se facă sondaje mai spre sud, pentru a găsi zidul fazei lărgite. În 1991 s-a făcut un sondaj la vest de cardo maximus stabilindu-se stratigrafia în zona centrală şi evoluţia reţelei stradale. În 1992, am efectuat un sondaj în colţul de sud-est al oraşului, în aria lărgită a incintei şi în zona în care am presupus că se află un amfiteatru, inclus de asemenea într-o fază ulterioară a zonei cuprinse între zidurile oraşului. În 1993 cercetările s-au desfăşurat între rambleul căii ferate şi întreprinderea OIF, singurul spaţiu unde am avut posibilitatea să facem cercetări. Secţiunea deschisă a pus în evidenţă o structură care ar putea aparţine presupusului amfiteatru. Anterior acestei construcţii, în această zonă se afla necropola - deci zona era extra muros. În presupusa arenă, într-o fază târzie, datată în sec.VII-IX p.Chr., s-a construit un bordei. Este de subliniat că toate cercetările noastre, cu excepţia sondajului din 1990, au fost determinate de spaţiul în care se puteau efectuau săpături. De asemenea a trebuit să ţinem cont de restituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi de lipsa fondurilor necesare pentru plata pretinsă de proprietari ca despăgubiri. Din 1994 în absenţa reglementării regimului de protecţia sitului şi a eludării prevederile legii 18, privind crearea rezervaţiei arheologice de interes naţional ca domeniul public, am fost nevoiţi să întrerupem cercetările.

Bibliografie:

V. Moga, Apulum, 27-30, 1990-1993, p.209-222; A. A. Rusu, EphemNap, 4, 1994, p.340-351; 5, 1995; idem, Ziridava, 19, 1994.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO