.
Tărpiu | Comuna: Dumitra | Judeţ: Bistriţa-Năsăud | Punct: Biserica Evanghelică | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Tărpiu
Comuna:
Dumitra
Punct:
Biserica Evanghelică
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Rădulescu Gabriela responsabil Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
Cod RAN:
Raport:

Au continuat cercetările la biserica fostă evanghelică din localitatea Tărpiu. Monumentul se află în restaurare şi în aceste condiţii, la solicitarea proiectantului, săpăturile întreprinse în campania anului trecut s-au concentrat în zona turnului aflat pe latura nordică a incintei. Secţiunea şi casetele realizate cu acest prilej au contribuit la stabilirea nivelelor de călcare, proiectul de restaurare urmând s...ă prezinte şi propunerile de regularizare a terenului în exteriorul monumentului. Au fost de asemenea, identificate o serie de elemente ce au aparţinut fazelor mai vechi ale sistemului de fortificaţii pe latura de nord a incintei, în zona turnului actual. Secţiunea trasată perpendicular pe zidul de nord al bisericii, în dreptul portalului Renaştere a traversat zona de sub boltă a turnului actual. În zona dinspre nord a suprafeţei dezvelite, sub boltă, s-a identificat un şanţ de demantelare al unei fundaţii a cărei bază s-a conservat "în situ" având încastraţi doi tiranţi de lemn. Este orientată E-V. A fost identificată de asemenea şi o altă fundaţie anterioară, în spaţiul de sub bolta turnului actual, o zidărie de factură deosebită, piatra de talie de dimensiuni mai mari. În plan ea are trei laturi, una dispusă E-V, iar celelalte două N-S. Acestea din urmă nu s-au conservat pe lungimi egale. Cele trei laturi ale ei se înscriu în spaţiul de sub bolta actualului turn, în zona nordică a acestuia. Latura nordică, orientată E-V este adosată fundaţiei menţionate cu tiranţi de lemn, spre N, fiind evident ulterioară acesteia. Un alt element al sistemului de fortificaţii anterior turnului actual, cercetat în campania anului 1994 este o construcţie din colţul sud-estic al acestuia. Ea este tăiată de incinta actuală (din a cărei elevaţie se conservă o porţiune pe latura nordică) şi de turnul actual. Fazele anterioare ale sistemului de fortificaţii identificate în urma cercetărilor întreprinse în zona turnului actual se corelează desigur cu faze anterioare ale bisericii actuale, faze care s-au pus în evidenţă prin investigaţiile din interiorul acesteia. Este de menţionat de asemenea, că s-a cercetat şi relaţia între incinta menţionată şi turnul actual.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO