.
Tutana | Comuna: Băiculeşti | Judeţ: Argeş | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Localizare pe hartă:
Județ:
Argeş
Localitate:
Tutana
Comuna:
Băiculeşti
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cristocea Spiridon responsabil Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Cod RAN:
Raport:

Mănăstire, sec. XVI.

A. Biserica Tutana 1, construită la sf.sec. XIV-înc.sec. XV, a fost un edificiu de plan triconc, compus din altar, naos, pronaos şi un pridvor pe trei laturi, cu lungimea în exterior de 15,50 m şi lăţimea în axul absidelor de 8,75 m. În interiorul bisericii s-au descoperit 6 morminte. Se remarcă M4, care a aparţinut unui adult de cca.45-50 de ani, datat în 2/2sec.XV-1/2sec.XVI. ...Inventarul funerar cuprindea, printre altele, un inel de aur (G=22,42g., titlul=900%), decorat cu motive florale şi geometrice.

B. Biserica Tutana 2, construită în 1582 de către domnitorul Mihnea Turcitul, este un edificiu de plan triconc, compus din altar, naos, pronaos şi un pridvor adăugat. Sub talpa fundaţiei, ca şi în jurul ei, au fost fixaţi piloţi din lemn, iar în 1838-1840, pentru consolidarea clădirii, a fost construită o centură masivă din cărămidă care încingea biserica ridicată în 1582. În dreptul absidei de nord, unde umiditatea era cea mai mare, centura avea un sistem de aerisire-ventilaţie, constituit din canale de cărămidă care comunicau între ele

C. Turnul clopotniţă de pe latura de est. Cercetarea s-a axat asupra pivniţei, aflată în această zonă, care aparţinea unei clădiri de formă dreptunghiulară, orientată est-vest cu dimensiunile de 8,30 m x 5,80 m (la interior). Pereţii pivniţei, groşi de aprox.0,65 m, au fost făcuţi din bolovani de râu de mărime mijlocie, iar în unele porţiuni şi din cărămidă. Materialele arheologice, în special fragmente de cahle şi fragmente ceramice sgrafitate, datează clădirea la sf. sec. XV - înc. sec. XVI. Partea de est a clădirii se află în afara zidului de incintă, care a fost construit împreună cu turnul-clopotniţă, între anii 1774-1777.
Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul judeţean Argeş - Piteşti.
Cercetări sistematice; 1987, 1990;

Bibliografie:

S. Cristocea, Păstorul ortodox, Episcopia Argeşului, Muscelului şi Teleormanului, SN, an I, 1, 1994, p.97-101.


S. Cristocea, C. Oprescu, RMM, 1988, 2, p.45-58.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO