.
Râncăciov | Comuna: Călineşti | Judeţ: Argeş | Anul: 1983 - 1992
Anul:
1983 - 1992
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Județ:
Argeş
Localitate:
Râncăciov
Comuna:
Călineşti
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cristocea Spiridon Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Maschio Romeo Muzeul Județean Argeș, Piteşti
Cod RAN:
Raport:

Mănăstire; sec. XV - XIX. Cercetări sistematice; 1990; În toamna anului 1990, au fost efectuate cercetări arheologice în interiorul bisericii mănăstirii Râncăciov, descoperindu-se, cu această ocazie, fundaţiile a două lăcaşuri anterioare. Prima biserică (Râncăciov 1), existentă pe vremea domniei lui Vlad Călugărul, a fost un edificiu de lemn, pe soclu de cărămidă, de plan dreptunghiular, compartimentat în al...tar (absida decroşată, cu 5 laturi), naos şi pronaos absidat, cu lungimea în ineterior de 12,91 m. Cel de al doilea lăcaş religios (Râncăciov 2), construit în 1647-1648 de căpitanul de păhărnicei Arsenie Şoimul împreună cu soţia sa Ana, din cărămidă, a fost o construcţie de plan tronconic, compartimentată, în altar, naos şi pronaos, având în interior lungimea de 15,85 m şi lăţimea de 8 m, în axul absidelor. Biserica Râncăciov 3, existentă astăzi, este un edificiu de plan triconc, compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor deschis, având în interior, lungimea de 18,40 m, iar lăţimea, în axul absidelor, de 13,45 m. Materialele se află la Muzeul judeţean Argeş - Piteşti.

Bibliografie:

S. Cristocea, R. Maschio, RMI, 62-63, 1993, 1-2; 1994, 1-2, Bucureşti, p.174-180.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO