Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Istria | Judeţ: Constanţa | Anul: 2016

Anul   2016
Epoca
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade
Epoca romană târzie
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Istria
Comuna   Istria
Punct
Sector   Sectorul Acropolă Centru-Sud
Toponim   Histria
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bottez Valentin Victor Universitatea București
Iliescu Iulia Universitatea București
Liţu Alexandra Universitatea București
Ţârlea Alexandra Universitatea București
Cod RAN    62039.01
Raport În perioada 1 iulie-31 august 2016 echipa Universităţii din Bucureşti a desfăşurat a patra campanie de cercetări pe sectorul Acropolă Centru-Sud (ACS) de pe Şantierul Arheologic Histria (jud. C-ţa), în cadrul unui proiect iniţial de cercetare de 4 ani (2013-2016) aprobat de Rectoratul Universităţii din Bucureşti în 2013. Pe lângă echipa fixă, în acest an au participat la săpături 6 studenţi, 5 masteranzi şi 1 doctorand al Facultăţii de Istorie. De asemenea, domnii dr. Virgil Apostol (CS III IAB), dr. Alexandru Bădescu (muzeograf I A la MNIR) şi dr. Aurel Vâlcu (C.Ş. III la IAB) au continuat studiul arhitectonic şi prelucrarea materialului ceramic, respectiv numismatic, din campaniile 2013-2016. A început şi prelucrarea materialului osteologic, analiza arheozoologică fiind asigurată de dr. Valentin Radu (MNIR).
Obiectivele campaniei 2016
În campania 2016, ultimul an din proiectul iniţial de cercetare al UB, ne-am concentrat pe delimitarea completă a insulei de locuire romane târzii. În acest scop am deschis şapte noi casete denumite convenţional de la C027 la C033 (4×4m cu martor de 1m între ele, Fig. 1), în sudul sectorului pentru a identifica latura S a insulei de locuire şi intersecţia ei cu latura de V a aceleiaşi insule.
Toate cotele au fost luate cu nivela optică în funcţie de punctul 0 al sectorului, având coordonatele STEREO70 = 799964.3467,345599.9315.
Stratigrafie
Din punct de vedere stratigrafic se confirmă stratigrafia generală a sectorului, anume stratul vegetal/de depunere modernă, sub care se află un strat de dărâmătură de culoare gri (momentul de abandon final al ultimei faze de locuire) şi unul de culoare galbenă cu multe lentile de arsură (momentul distrugerii ultimei faze de locuire), ce suprapun ultimele niveluri de călcare (podele de lut galben, pavaje de cărămidă/piatră).
Structuri constructive (Fig. 1)
În nucleul de nord al insulei (C029) am identificat ceea ce pare a fi extremitatea V a limitei sudice (Z019), ceea ce ne va permite în anii viitori să ne concentrăm pe finalizare cercetărilor în această parte a insulei. În aceeaşi casetă am identificat şi o intrare blocată (ceea ce confirmă cele două faze de funcţionare atestate şi în alte părţi ale insulei); un detaliu important este însă că trotuarul/bordura T005, dezvelit doar parţial in zona intrării blocate, a fost adăugat în a doua fază de funcţionare.
La demontarea martorilor dintre C007-C020 şi C002-C020 am observat că Z011, identificat încă din 2014 pe o suprafaţă scurtă, leagă latura V a insulei de Z006, iar intrarea dintre Z005 şi Z002 este umplută. Aceste descoperiri indică faptul că, în a doua fază de funcţionare a insulei de locuire, spaţiul acoperit în mare de C001 şi C007 a fost separat de restul clădirii; demantelarea laturii V a insulei în C007 (şi suprapunerea lui de către o podea de lut galben) indică faptul că acest nou spaţiu era deschis la ST02.
Nu am reuşit să descoperim latura S a nucleului de sud, deoarece acesta continua către zidul de incintă ceea ce infirmă prezenţa unei străzi, presupusă în anii trecuţi. În acest moment putem spune doar că se prefigurează cinci noi încăperi, pe care le vom cerceta în anii viitori. De asemenea, ST02 continuă către Basilica Pârvan, cu care vom face probabil joncţiunea în campania din 2017.
Materiale
Pe lângă obişnuita cantitate impresionantă de material ceramic şi osteologic, în această campanie au fost identificate 55 monede, care au fost predate spre analiză şi conservare la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti. Am descoperit şi o serie de fragmente arhitectonice interesante, între care un fragment de fronton (Fig. 2) de mici diensiuni, decorat cu bucranii şi ghirlande (datat preliminar la începutul perioadei romane). Cele mai spectaculoase descoperiri ale campaniei au fost două inscripţii fragmentare elenistice, un (probabil) decret onorific şi o dedicaţie către Poseidon Helikonios.
Obiective 2017
În campania 2017 intenţionăm să urmărim strada ST02 până la joncţiunea cu strada d (Sector Basilica Pârvan) şi să finalizăm săpătura iniţială (casete şi martori) a nucleului nordic al insulei de locuire roman-târzie.
Rezumat
English Abstract In 2016 we excavated seven new square trenches and a series of baulks. We managed to delimt the N nucleus of the Late Roman insula, and establish new details of its second functioning phase. Among the discovered material, we highlight the discovery of 55 coins, as well as that of two Hellenistic inscriptions (a honorary decree? and a dedication to Poseidon Helikonios)
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
Histria-Centru-Sud
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2016. Raportul nr. 36, Istria.<br /> Sectorul Histria-Centru-Sud.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2016/036-Istria-CT-Punct-Cetatea-Histria-3-sectoare/Histria-Centru-Sud/fig-1.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2016. Raportul nr. 36, Istria.<br /> Sectorul Histria-Centru-Sud.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2016/036-Istria-CT-Punct-Cetatea-Histria-3-sectoare/Histria-Centru-Sud/fig-2.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu