Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hunedoara | Punct: Grădina Castelului-Platou | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Epoca bronzului;
Latene
Perioade
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Hunedoara
Comuna   
Punct
Grădina Castelului-Platou
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Constantin Roman Cristian Muzeul "Castelul Corvineştilor", Hunedoara
Diaconescu Dragoş Muzeul "Castelul Corvineştilor", Hunedoara
Luca Sabin Adrian responsabil Muzeual Naţional Brukenthal Sibiu
Purece Silviu Istrate Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei
Cod RAN    86829.01
Raport Campania anului 2007 a urmărit în prima etapă cercetarea tuturor martorilor stratigrafici neepuizaţi în campania precedentă şi pe de altă parte cercetarea integrală a secţiunilor SX şi SXI, în ideea surprinderii unor noi complexe pe laturile de S, respectiv E ale sitului.

Cultura Coţofeni
Cpl.72 - reprezintă o depunere a unui vas ceramic de dimensiuni medii, identificat în martorul dintre suprafeţele 11 şi
16, peste un nivel subţire de pământ, ce acoperea stânca nativă.

Epoca dacică
Cpl.71 - cana-urnă şi inventarul defunctului au fost depuse într-o cuvetă naturală, peste un nivel subţire de pământ. În umplutura cuvetei au fost descoperite fragmente de cărbune de lemn. Depunerea a fost acoperită de un nivel de culoare negru- cenuşie, ce avea în compoziţie fragmente mici de dolomită sfărâmată. Inventarul acestui defunct era compus dintr-un vârf de lance (dulie lungă, tronconică, parte activă în forma frunzei de salcie, nervură mediană), un pumnal curb cu teacă, cataramă de formă dreptunghiulară şi o pafta. Urna are o formă bitronconică, lucrată la roată, din pastă fină, arsă inoxidant, de culoare cenuşie. Datare: 150-51 a.Chr.
Campania acestui an (SXI) a relevat faptul că panta estică a sitului Grădina Castelului-Platou are o stratigrafie firavă, celelalte zone săpate, prin descoperirea unor loturi ceramice, monede, artefacte metalice, întărind observaţiile stratigrafice din campaniile anilor anteriori.
Locul de depozitare al materialelor arheologice: MCC Hunedoara.
Rezumat
English Abstract In this archaeological campaign were discovered two complexes belonging to Coţofeni culture and to the Dacian Period (a cremation tomb with his own inventory). At the same time, the entire witness profile between the sections was excavated.
Bibliografie S. A: Luca et alli, CCA 2003, p.143-144, pl. 64; CCA 2004, p.142-144, pl. 29;
V. Sîrbu et alli, CCA 2005, p.178-179 ; CCA 2006, p. 176-177;
V. Sîrbu, S. A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu,
2006, Dacian settlement and children necropolis of Hunedoara. An un+
ique discovery in the Dacian World. Archaeological approach, pp. 187-207, în ActaTS5.1 2005 (S.A. Luca, V. Sîrbu (ed.), Proceedings of the 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, Sibiu, 17-17 October 2005;
V. Sîrbu, S. A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu, N. Cerişer 2007, Vestigiile dacice de la Hunedoara, în BB 12, 195, 196.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu