.
Polovragi | Judeţ: Gorj | Punct: Mănăstirea Polovragi | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Județ:
Gorj
Localitate:
Polovragi
Comuna:
Polovragi
Punct:
Mănăstirea Polovragi
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Marinoiu Vasile responsabil Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Cod RAN:
Raport:

Mănăstirea Polovragi cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Polovragi datează de la începutul sec. XVI (1505) şi refăcută din temelii în timpul domniei lui Matei Basarab, de logofătul Danciu Pârâianu din Mileşti în anii 1647¬1648. A fost zugrăvită în frescă în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1698-1705), de o echipă de zugravi din şcoala de la Hurezi, în frunte cu Istrate, Constantinos ş.a. ...Chiliile au fost refăcute parţial în 1854 şi 1982. Se mai păstrează pivniţa şi chiliile originare de pe latura vestică, precum şi o parte din zidul de incintă. Mănăstirea a fost metoh al mănăstirii Hurezi, în grija căreia a dat-o Constantin Brâncoveanu după ce a răscumpărat- o de la Muntele Athos căreia îi fusese închinată la 1648. În anul 2007, ca urmare a începerii restaurării picturii în biserica mare, s-a amenajat un paraclis pe latura de N a chiliilor, în fostul depozit centralizat de obiecte de patrimoniu. Tot în acest an s-a luat iniţiativa racordării acestui paraclis şi bisericii mari la încălzirea centrală, prin instalarea unei centrale pe lemne. În vederea realizării acesteia s-a trasat o secţiune, pentru îngroparea unor conducte, între paraclis şi biserică. Secţiunea are dimensiunile de 16 x 0,60 m şi o ad. de 0,85 m. În mijlocul acestei secţiuni, la ad. de 0,40 şi 0,50 m, s-au descoperit două trasee de conducte de aducţiune a apei, realizate din tuburi de ceramică, având trei dimensiuni: primul - L 34 cm, dmare 15 cm şi dmic 13 cm, al doilea - L 30 cm, dmare 13 cm, dmic 8,5 cm, iar cel de-al treilea, care este fragmentar, are L de 38 cm, dmare 14 cm şi dmic 10 cm. S-au mai descoperit fragmente ceramice de farfurii smălţuite şi nesmălţuite, oale, străchini etc. Toate datează de la sfârşitul sec. XVIII şi din prima jumătate a sec. XIX. S-a trasat şi o altă secţiune în jurul bisericii pentru montarea unui paratrăsnet, având dimensiunile de 30 x 0,60 m şi ad. de 0,80 m. Şi aici s-au descoperit fragmente de vase ceramice.

Bibliografie:

Alexandru Ştefulescu, Goijul istoric şi pitoresc, 1906, p. 141¬156.


Alexandru Ştefulescu, Mănăstirea Polovragi, 1906, p.158.
Paul de Alep, Călătoriile...
Ştefan Andreescu, Data zidirii Polovragilor, MO 15, 1963, 11-12, p. 922-925.
Ştefan Andreescu, Ctitorii de la Polovragi, MO, 1964, 3-4, p. 231-235.
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I Tara Românească, vol.2, Craiova, 1970, p.507-508.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO