.
Alba Iulia | Punct: str. Munteniei, nr. 15-17 | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană timpurie;
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt timpuriu
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
str. Munteniei, nr. 15-17
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ştefan Călin Dan responsabil Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Cod RAN:
Raport:

Explorarea geofizică a sitului arheologic din str. Munteniei nr. 15-17 din Alba Iulia, începută în anul 2016, a fost continuată şi în campania din anul 2017. Folosind experienţa câştigată în etapa anterioară, în acest an explorarea geofizică a fost realizată exclusiv prin metode electrice, respectiv măsurarea rezistivităţii solului prin metoda tomografiei de rezistivitate electrică. Achiziţia datelor electromet...rice a fost realizată în interiorul a trei suprafeţe (panouri), denumite ERT1, ERT2 şi ERT3 (pl. 1), amplasate la nord şi la vest de zona aflată în curs de cercetare prin săpături arheologice (secţiunile SXVII/01, SXIX/14, SXX/16). În suprafaţa (panoul) ERT 1, amplasată la nord, au fost executate măsurători de-a lungul a 10 profile electrometrice. Fiecare dintre aceste profile a fost compus din 30 de electrozi activi separaţi la 0.75 m pe axa de măsură. În suprafaţa (panoul) ERT 2, amplasată la vest de SXX/16, au fost executate măsurători de-a lungul a 6 profile electrometrice. Fiecare dintre aceste profile a fost compus din 30 de electrozi activi separaţi la 0.75 m pe axa de măsură. În suprafaţa (panoul) ERT 3, amplasată între SXVIII/07 şi SXIX/14, au fost executate măsurători de-a lungul a 3 profile electrometrice. Fiecare dintre aceste profile a fost compus din 30 de electrozi activi separaţi la 1 m pe axa de măsură. Electrozii activi au fost comandaţi printr-un dispozitiv automat de comutare care a fost programat pentru achiziţia datelor electrometrice în configuraţie dipol-dipol. Măsurarea şi înregistrarea datelor a fost realizată cu ajutorul unui electrometru Lippmann. În total, de-a lungul celor 19 profile, au fost măsurate şi înregistrate un număr de 5878 seturi de date. Prelucrarea tridimensională a acestor seturi de date a fost realizată prin tehnica modelării directe şi inverse (inversie tomografică). În acest fel a rezultat o imagine tridimensională a distribuţiei valorilor de rezistivitate în subsol, care extinde, practic, către nord şi către vest, informaţiile înregistrate în cursul săpăturilor arheologice. Analiza distribuţiei valorilor de rezistivitate electrică din subsol, în zona investigată geofizic (pl. 2-4), ne permite identificarea unor zone compacte, caracterizate prin valori de rezistivitate mari, în general peste 100 ohm.m, şi care pot fi explicate, având în vedere natura sitului arheologic cercetat, prin existenţa în subsol a lucrărilor de zidărie şi a elementelor structurale asociate. La adâncimi mai mari de 1.2 m observăm o proliferare a zonelor conductive (nuanţe de albastru şi bleu). Acestea pot să corespundă suprafeţelor cuprinse între ziduri. Câteva circumstanţe au diminuat eficienţa investigaţiilor geofizice. În primul rând, suprafeţele restrânse disponibile şi lungimile reduse pentru montarea profilelor au limitat adâncimea de penetrare la aprox. 2.30 m. Aceste suprafeţe restrânse au adăugat o constrângere suplimentară în legătură cu relaţia dintre profilele de măsură şi pereţii suprafeţelor cercetate arheologic (SXVIII/01, SXIX/14 şi SXX/16). Astfel, pentru a acoperi complet zona de lucru, au fost montate profile chiar pe marginea zonelor excavate arheologic, dar această arhitectură a adăugat erori suplimentare la modelul de distribuţie a valorilor de rezistivitate în subsol şi, în consecinţă, la interpretarea arheologică a modelului geofizic. În sfârşit, starea terenului nu a fost optimă din punct de vedere al conţinutului de fluide din subsol, investigaţiile geofizice fiind derulate la mijlocul sezonului ploios. Problemele descrise de mai sus au redus, mai ales prin diminuarea adâncimii de penetrare, potenţialul rezultatelor geofizice obţinute de a contribui la o mai bună caracterizare a nivelului roman din situl arheologic studiat. Cu toate acestea, tehnicile şi instrumentele geofizice utilizate, specifice subdomeniului investigaţiilor electrometrice, au permis depăşirea celor mai serioase obstacole ce caracterizează explorarea geofizică prin alte metode (magnetometrie, georadar) pentru siturile din mediu urban: deşeurile metalice de la suprafaţă şi din subsol şi perturbaţiile industriale. Din acest punct de vedere, alegerea metodei electrometrice (în mod particular a tomografiei de rezistivitate electrică) s-a dovedit a fi o opţiune corectă care va fi continuată şi în campaniile viitoare.

English Abstract:

The geophysical study conducted in 2017, at the archaeological site of Munteniei Street, no. 15-17, Alba Iulia, Alba County was carried out as the three-dimensional geophysical investigation of a working area of 280 m2. The geophysical method used for the detection and characterization of archaeological structures located underground was electrical resistivity tomography. The maximum theoretical depth of investigation was 2.3 m.
At the current stage of processing and interpretation of available instrumental data, we can state that the resulted depth slices, up to 1.5 m, provide a reliable underground electrical model resembling the distribution of the remains of archaeological structures.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO