.
Alba Iulia | Comuna: Alba-Iulia | Judeţ: Alba | Punct: Apulum - Palatul guvernatorului | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I î.Hr. – I d.Hr.);Epoca medievală târzie (sec. XIV-XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană timpurie;
Epoca medievală;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt timpuriu
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba-Iulia
Punct:
Apulum - Palatul guvernatorului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Şuteu Călin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Din punctul de vedere al cercetării arheologice, documentarea fotografică dispune de câteva particularităţi notabile, date în primul rând de caracterul inerent distructiv al operaţiunilor implicate. O documentare precisă, cum este cea oferită de metoda fotogrammetrică, este în final obţinută prin concursul mai multor operaţiuni, precum topografia arheologică digitală, fotografia arheologică clasică (aeriană şi ...de la nivelul solului) şi rectificarea geo-spaţială asistată de computer. Rezultatul este un produs hibrid, ce permite suprapunerea topografică a unor desene şi planuri de situaţie pe un fundal fotografic referenţiat (sau un model texturat al suprafeţei), ce pot fi importate apoi în diverse soluţii moderne de cartare şi vizualizare precum tehnologiile GIS, pentru o analiză mai aprofundată, corespunzătoare temei de cercetare. Pe lângă această operaţiune de georeferenţiere a fotografiilor se mai poate realiza, tot cu aportul metodelor fotogrammetrice digitale, şi o documentare tri-dimensională a suprafeţelor cercetate şi a contextului lor imediat. Realizarea acestor modele ale suprafeţei pe tot parcursul cercetării, la intervale regulate sau în momente cheie ale cercetării (cum ar fi excavarea unui context sau a unui strat cultural) este un deziderat important al cercetărilor arheologice moderne, oferind în prezent una din cele mai precise documentări ştiinţifice posibile.
Ȋn cazul sitului complex Apulum - Palatul guvernatorului - documentaţia fotogrammetrică s-a realizat şi ȋn acest an folosind atȃt imagini culese cu ajutorul unei drone (DJI® Phantom 1), cȃt şi documentarea de proximitate, de la nivelul solului (HDSLR Nikon®). Pentru procesare s-a folosit soluţia software Agisoft Photoscan®, rezultând un număr impresionant de puncte tri-dimensionale cu informaţie de culoare, 2.5 x 106, prin procesarea modelului solid pe baza acestor puncte rezultȃnd un număr de 133 x 103 de faţete (faces). Prin efectuarea operaţiunilor specifice de georeferenţiere a acestui nor de puncte (dense point cloud) au fost exportate principalele produse fotogrammetrice, un model digital al elevaţiei (DEM) şi proiecţii ortografice de plan şi profil. Prin integrarea acestora în soluţia GIS Global Mapper® au putut fi combinate astfel toate datele georeferenţiate disponibile, ȋn special ridicarea topografică a sitului şi a complexelor arheologice. Combinarea produselor fotogrammetrice rezultate din campaniile 2016 şi 2017, precum şi a celor ce vor urma, vor oferi, la finalul cercetării, o documentare modernă şi complexă, ȋn deplină concordanţă cu standardele actuale din domeniu.

English Abstract:

A complete photogrammetric survey was carried out also this year within the site, focusing mainly on the excavation area. The source images were collected using a DJI Phantom 1 drone equipped with a customized digital camera and from ground level using a high resolution Nikon DSLR. The photogrammetric products included georeferenced orthophotomosaics and digital elevation models (DEM). All the results were integrated with the topographical survey using a GIS platform. All of the data is fully compatible with previous documentations and will provide an almost complete photogrammetric record at the end of this research.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO