Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Tarcov | Comuna: Pârscov | Judeţ: Buzău | Punct: Piatra cu lilieci | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Latene
Perioade
La Tène
Categorie
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Buzău
Localitate   Tarcov
Comuna   Pârscov
Punct
Piatra cu lilieci
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Costache Daniel Muzeul Judeţean Buzău
Matei Sebastian Muzeul Brăilei
Sârbu Valeriu Muzeul Brăilei
Cod RAN    48646.01
Raport În campania din 2017 am urmărit mai multe obiective: extinderea săpăturilor pe Terasa 2 şi 3 pentru a identifica şi cerceta noi complexe, epuizarea secţiunii S16 de pe Terasa 2 şi a complexului 49 – locuinţă, situată pe Platou, prin extinderea săpăturii.
Pe Terasa 2 au fost trasate 3 noi secţiuni, respectiv secţiunile S18, S19 şi S20, toate trei cu dimensiunile de 6 x 2 m, secţiuni ce plecau din apropierea marginii Terasei 1 şi mergeau în pantă spre Terasa 2. Doar S18 si S19 au fost epuizate, rezultatele fiind destul de modeste (3 complexe în S18 şi unul în S19). În capătul dinspre sud al S18 şi S19 s-a putut observa în toate profilele o intervenţie antropică care a avut ca rezultat orizontalizarea locului pentru al face propice locuirii. In această zonă au fost descoperite si cele mai numeroase fragmente ceramice, unele chiar de la vase parţial întregibile.
Pe Terasa 3 au fost trasate alte două secţiuni:
Secţiunea S21 – cu lungimea de 34 x 2 m, traversează de la nord la sud o parte din Terasa 3. Ea începe din marginea Terasei 2 şi merge în pantă până spre mijlocul Terasei 3. Întrucât în partea din pantă se aflau vestigiile fortificaţiei, ceea ce presupunea cercetarea şi excavarea unei mari cantităţi de pietre, am preferat să începem săpătura de la metru 20 spre capătul secţiunii, zona fiind plată şi propice locuirii. În urma cercetării s-a observat că cea mai mare parte a secţiunii este ocupată de stânca nativă iar in rest de o argilă gălbuie care a apărut la cotele de - 0,30/0,35 m. În cei 28 m2 excavaţi nu a fost identificat strat de cultură şi s-au descoperit doar 4 fragmente ceramice.
Secţiunea S23 – secţiune cu dimensiunile de 4 x 2 m, trasată la cca 5 m vest de S21. După îndepărtarea stratului vegetal gros de 15-20 cm a apărut un strat consistent de cultură care a mers în profunzime pana la 0,70 m. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, dar si un complex adâncit şi o amenajare de pietre. Secţiunea nu a fost epuizată, astfel că date privind cele două complexe vom obţine în campania următoare. Aşadar, putem constata că locuirea pe Terasa 3 nu este răspândită pe toata suprafaţa, preferându-se, din cate s-a putut observa, zonele unde lipseşte stânca nativă.
Pe platou a fost trasată o nou secţiune în imediata apropiere de S13 cu scopul de a cerceta partea dinspre vest a locuinţei – complex 49 şi a gropii – complex 66. Secţiunea S22 a fost trasată oarecum perpendicular pe Secţiunea S13 păstrându-se un martor de 50 cm între ele. Lungimea acesteia de 4,80 x 2 m a fost limitată de prezenţa unui arbore. La adâncimea de 0,45 m a fost atinsă umplutura complexului 49, locuinţă uşor adâncită. Din inventarul acesteia notăm descoperirea unei oglinzi şi a unei fibule puternic profilate din bronz, precum şi un cuţit din fier. La – 0,52/0,57 m a fost dezvelită şi vatra locuinţei de formă rectangulară cu laturile de un metru şi uşor supraînălţată. Vatra – complex 77 – este puternic afectată de rădăcinile arborilor, păstrându-se din ea aproximativ 60%. Atât vatra cât si locuinţa nu au fost cercetate integral, vestigiile acestora fiind conservate pentru campania din 2018.
În această campanie au fost cercetate 14 complexe dintre care 12 noi. Dintre acestea 11 sunt gropi menajere, restul reprezentând o locuinţă uşor adâncită, o vatră in situ şi o aglomerare de fragmente ceramice.
În continuare vom descrie pe scurt cele mai reprezentative gropi cercetate în campania din 2017:
Complex 68 (secţiunea S16) – groapă tronconică săpată de la cota de – 0,70 m până la -1,35 m faţă de nivelul actual de călcare. Diametrul gurii este de 1,00 m iar diametrul maxim in zona bazei este de 1,40 m. Umplutura este brună în partea superioară, şi cenuşie, foarte afânată, în partea inferioară. Conţine numeroase fragmente ceramice de factură dacică, oase şi pietre.
Complex 69 (secţiunea S16) – groapa tronconică observată la - 0,53 m, fundul fiind atins la cota de 1,48 m. Diametrul gurii este de 0,60 m iar diametrul maxim spre bază este de 0,90 m. Umplutură este cenuşiu-roşcată cu mult pigment de lipitură arsă. Conţine fragmente ceramice dacice dar şi de epoca bronzului.
Complex 70 (Secţiunea S16) – groapă de formă cilindrică observată la - 0,54 m cu baza la – 1,30 m şi diametrul de 0,90 m. Umplutura este brun compactă amestecată cu pământ gălbui şi cu pigment roşcat de lipitură arsă. Conţine foarte multe fragmente de crustă de vatră, unele cu dimensiuni ce depăşesc 10 cm. Apar şi cioburi dacice şi câteva oase.
Complex 73 (Secţiunea 18) – groapă tronconică observată la cota de - 0,56 m cu baza la -1,40 m. Are diametrul gurii de 1,10 m şi diametrul maxim spre bază de 1,40 m. Umplutura este preponderent brună în amestec cu pământ cenuşiu şi galben. Conţine mult pigment de cărbune, numeroase oase de animale şi cioburi.
Complex 76 (Secţiunea S16) – groapă tronconică cu diametrul gurii de 1,00 m şi al bazei de 1,40 m. Pe profilul de est al secţiunii se observă că a fost săpată de la cota de aproximativ - 0,55 m până la adâncimea de -1,65 m faţă de nivelul actual de călcare. Umplutura este cenuşie, afânată cu numeroase fragmente ceramice, oase şi pietre.
Piesele arheologice descoperite în această campanie nu sunt numeroase dar expresive. Amintim aici descoperirea în complexul 49-locuinţă a 4 piese: un călcător din lut, o lamă de cuţit din fier, o oglindă din bronz şi o fibulă întreagă de tipul puternic profilată. O fibulă similară a fost descoperită în campaniile anterioare în complexul 4 – locuinţă. Mai notăm aici descoperirea şi a altor piese din metal cum ar fi: trei împungătoare, un vârf de săgeată, o scoabă şi fragmente dintr-un tub, toate din fier. Din lut avem numeroase fusaiole, din tuf vulcanic 2 râşniţe fragmentare (o meta şi un catillus) şi 4 piese din corn în diverse stadii de prelucrare.
În campania din anul viitor ne propunem cercetarea integrală a locuinţei complex 49 şi a gropii 66 de pe Platou, epuizarea secţiunii 20 de pe Terasa 1 şi a secţiunilor 21 şi 23 de pe Terasa 3. De asemenea ne propunem trasarea de noi secţiuni pe Platou şi Terasa 3, precum şi efectuarea de mici sondaje pe terasele situate la vest de sit unde au fost descoperite fragmente ceramice dacice la suprafaţa solului.
Rezumat
English Abstract In the 2017 campaign we pursued several objectives¬: the expanding of the excavations on Terrace 2 and 3 for the purpose of identifying and investigating new complexes, the completion of the research of trench S.16 from Terrace 2 and dwelling-complex 49, located on the Plateau.
As a result, 6 new trenches were opened as follows: 3 trenches, respectively S.18, S.19 and S.20, (all three with the dimensions of 6x2 m), which were drawn from the near by edge of Terrace no. 1 and downhill towards Terrace 2, two trenches on Terrace 3 - S.21 (34x2 m) and S.23 (4x2 m), respectively trench S.22 (4,80x2 m) located on the Plateau and opened with the purpose of continuing the research of dwelling-complex 49.
In this campaign we investigated 14 complexes, from which 12 of them were new. Of these, 11 were pits, the rest representing a partially deepened dwelling, an in situ hearth and an agglomeration of ceramic fragments. All complexes were dated into the second half of the 1st century A.D.
In the next year's campaign we intend to complete the research of dwelling-complex 49, S.20 from Terrace 2, S.21 and S.23 from Terrace 3.
Bibliografie G. Trohani, R. Andreescu, Cercetările arheologice din punctul „Piatra cu Lilieci” din satul Târcov, comuna Pârscov, judeţul Buzău, Cercetări Arheologice, IX, 1992, p. 46-51, pl. 1-18;
Sebastian Matei, Daniel Costache, Daniel Garvăn, Cercetările arheologice de la Tîrcov – Piatra cu Lilieci, jud. Buzău. Campania 2014, în Mousaios XX, 2015, p. 221-228;
Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Quelques observations sur des centres fortifies geto-daces dans la Valachie central – nordique, în Fortified sites from the 1st millennium BC în Central and South-Eastern Europe, Chişinău, 2015, p. 101 – 120;
Sebastian Matei - Elements for a Chronological Framework of the Dacian Fortress from Târcov, Buzău County, în volumul Iron Age Chronology in the Carpatian Basin, Cluj Napoca, 2016, p. 389-394.
Cronica Cercetărilor Arheologice (CCA) 2008, p. 308-309; CCA 2009, Valachica, 21-22, 2008-2009, p. 216 – 217; CCA 2010, p. 187- 189, CCA 2011, p. 142-144; CCA 2012, p. 144-145; CCA 2013, p. 129-130;.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu