.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. VII-XIII)
Perioade:
Epoca bizantină
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Descoperire funerară
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Cetate
Sector:
Aşezarea Civilă Est - Turnul de Colţ - Intramuros. Raport preliminar asupra materialului scheletic medio bizantin.
Toponim:
Noviodunum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Vasile Gabriel
Cod RAN:
Raport:

Material şi metode Au fost analizate resturile scheletice a trei indivizi descoperiţi la Noviodunum-Isaccea Turnul de Colţ: un copil, un adolescent şi un individ adult. A fost stabilit numărul minim de indivizi (NMI), atât prin împerecherea, cât şi pe baza diferenţelor morfo-metrice constatate între diferite elementele scheletice. În vederea aprecierii stării de conservare, am utilizat recomandările pro...puse de Brickley şi McKinley -nota 2. Starea de reprezentare a fost stabilită în concordanţă cu modelul lui Buikstra şi Ubelaker - nota 3. Sexul a fost determinat doar în cadrul indivizilor adolescenţi şi adulţi, pe baza caracteristicilor discriminante întâlnite în special la nivelul bazinului şi craniului. Pentru aceasta am utilizat recomandările pentru diagnoza sexului propuse în cadrul Workshop-ului antropologilor europeni -nota 4. Vârsta la deces în cazul copiilor a fost estimată pe baza secvenţei de formare şi erupţie a dinţilor în conformitate cu studiul lui Ubelaker -nota 5, precum şi cu ajutorul ecuaţiilor de regresie fundamentate pe lungimile maxime ale diafizelor oaselor lungi, urmând lucrarea lui Facchini şi Veschi -nota 6. În cazul adolescenţilor vârsta a fost estimată pe baza gradului de fuziune al epifizelor la diafize, conform schemei lui Ubelaker -nota 7. Rezultate 1. Noviodunum-Isaccea, 2017, TC 4, □8, M1 NMI=1, individ mediocru conservat (grad 3), aproximativ complet, de sex masculin, cu o vârstă la deces estimată la 13,0-14,0 ani (adolescent). Din punct de vedere patologic remarcăm prezenţa unor boli dentare (carii bucale la M2 stâng şi M1 drept; carii ocluzale la M2 stâng; carii care au afectat în întregime coroana M1 stâng; tartru dentar la nivelul P2-M1 stângi). Amintim şi prezenţa unor caractere epigenetice: două foramene zigomatico-faciale stângi, două foramene mentale drepte şi un proces supracondiloid humeral drept. 2. Noviodunum-Isaccea, 2017, TC 4, □8, M2 NMI=1, individ bine conservat (grad 2), aproximativ complet, cu o vârstă la deces estimată la 5 ani ± 16,0 luni (copil, infans I). La nivelul plafonului orbitar, bilateral, au fost observate exprimări ale cribrei orbitalia. 3. Noviodunum-Isaccea, 2017, TC 4, □7, profil vestic, mormânt deranjat NMI=1, individ precar conservat (grad 4), slab reprezentat, de vârstă adultă. Sub aspect patologic, au fost identificate manifestări osteoartrozice la nivelul extremităţii tibiale drepte.

Bibliografie:

Brickley, M., McKinley, J.I. (eds.), 2004, Guidelines to the standards for recording human remains, IFA Paper, No. 7, British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology, Southampton, 62 p.


Buikstra, J.E., Ubelaker, D.H. (eds.), 1994, Standards for data collection from human skeletal remains, Arkansas Archaeological Survey Research, Series No. 44, Fayetteville, Arkansas, 272 p.
Facchini, F., Veschi, S., 2004, Age determination on long bones in a skeletal subadults sample (b-12 years), Coll Antropol, vol. 28, issue 1, p. 89-98.
Ferembach, D., Schwidetsky, I., Stloukal, M., 1980, Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons, Workshop of European Anthropologists, Journal of Human Evolution, vol. 9, issue 7, p. 517-549.
Ubelaker, D.H., 1980, Human skeletal remains-excavation, analysis, interpretation, Manuals on archaeology, 2nd edition, Washington, D.C., 115 p.

Note Bibliografice:

2)Brickley, McKinley 2004: 15-17.


3)Buikstra, Ubelaker 1994: 7.
4)Ferembach, Schwidetsky, Stloukal 1980: 517-527.
Ubelaker 1980: 46-47, tab. 5.
Facchini, Veschi 2004: 93.
Ubelaker 1980: 53, tab. 6.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO