.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Aşezare civilă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Cetate
Toponim:
Noviodunum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, în parteneriat cu Primăria oraşului Isaccea, Asociaţia Culturală ”Tomis” şi Asociaţia Pro Noviodunum a organizat duminică, 24 septembrie 2017 un Picnic la Cetatea Noviodunum (Pl. 12-14). Evenimentul a avut scopul de a dezvolta conexiuni şi a întări legătura între colectivul de cercetare al Şantierului arheologic Cetatea Noviodunum, comunitate şi autorităţile locale. ... Picnic la Cetatea Noviodunum reprezintă o abordare alternativă şi neconvenţională de promovare a patrimoniului cultural local dobrogean, contribuind totodată la îmbunătăţirea accesului şi a participării comunităţii locale la cunoaşterea patrimoniului arheologic. Spaţiul verde din incinta Bazei arheologice Cetatea Noviodunum a fost pregătit pentru activităţile nonformale şi interactive. # Zonă de relaxare şi cel mai mare Picnic din Isaccea; # Zona pentru copii; #Zona de distracţie şi sport. La acest eveniment au participat prieteni, prieteni ai prietenilor noştri şi oameni care au înţeles care este scopul activităţilor pe care le desfăşuram la Cetatea Noviodunum. Astfel, am dorit să sensibilizam comunitatea locala, să înţeleagă ce înseamnă Patrimoniul ... Proiectul adresează deopotrivă nevoia de a desfăşura activităţi educaţionale, cât şi de a organiza evenimente culturale în spaţii alternative, pentru a atrage un nou public, care să înţeleagă ce reprezintă patrimonial cultural, protejarea acestuia şi beneficiile pentru comunitatea locală. Totodată, acest demers reprezintă şi un semnal de alarmă în ceea ce priveşte lipsa infrastructurii cultural locale şi a spaţiilor destinate organizării unor astfel de evenimente. Baza arheologică a Şantierului Arheologic Cetatea Noviodunum, poate găzdui evenimente activităţi educative şi interactive, cu deschidere către copii şi publicul adult. Picnicul şi relaxarea în mijlocul naturii este o abordare neconvenţională de a utiliza potenţialul acestui spaţiu din vecinătatea oraşului Isaccea, dorind să revitalizeze spiritul cultural al oraşului prin programul, şi activităţile sale. În viziunea noastră, activitatea un „call-to-action” către publicul local de a folosi Cetatea şi spaţiul verde la potenţialul lui maxim. Cu această ocazie, am prezentat publicului cercetările arheologice realizate în acest an, o expoziţie cu obiectele arheologice descoperite în campanile 2014-2016. În cadrul expoziţiei, au fost integrate şi piese arheologice (ceramic, metal şi sticlă) restaurate în laboratorul de specialitate al ICEM Tulcea. Invitaţiei noastre a raspuns şi Asociaţia Culturală Tomis din Constanţa, care se ocupă în special de reconstituiri istorice, prezentând publicului echipamentul şi armele dacilor şi romanilor. Astfel, am dorit să redăm publicului larg câteva momente istorice, să contribuim la educarea comunităţii, şi în special a elevilor/tinerilor, în spiritul şi respectul valorilor trecutului faţă de tradiţiile militare, de cunoaştere a momentelor importante ale istoriei locale şi naţionale. Prin reconstituire istorică (reenactment) ne-am propus recrearea cât mai fidelă a unor fragmente din viaţa cotidiană, civilă şi militară a lumii dacice, romane şi medievale. Istoria învăţată la şcoală este astfel completată de cea trăită pe viu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO