.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2017
Anul:
2017
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. II-IV)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Cetate
Toponim:
Noviodunum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Boțan Sever-Petru Institutul de Arheologie Iaşi
Cod RAN:
Raport:

În campania anului 2017 am început prelucrarea materialului vitric rezultat din săpături efectuate în anii anteriori. După cum era de aşteptat descoperirile de veselă de sticlă de la Noviodunum sunt extrem de numeroase dar şi variate tipologic, înscriindu-se într-un interval cronologic generos, între a doua jumătate a secolului I p. Chr şi secolul al IV-lea p. Chr. Atrag atenţia deja faimoasele boluri cu coaste... de tip Isings 3, exemplarele de la Noviodunum înscriindu-se tipologic în perioada flaviană, atunci când acestea sunt în etapa de final. Un frumos exemplar de pahar decorat cu ”muguri de lotus” triplu-stratificaţi (tip Isings 31) se circumscrie şi el finalului de secol I p. Chr. indicând un areal de producţie oriental, probabil levantin. În cadrul veselei de sticlă timpurie descoperite aici, predomină paharele şi cupele folosite pentru băut, un fapt frecvent întâlnit mai ales în centrele militare. Sunt prezente în număr însemnat şi recipientele prismatice (tip Isings 50/51) folosite pentru păstrarea lichidelor, în special a vinului şi a uleiurilor.
În ceea ce priveşte vesela romano-bizantină, aceasta este foarte bine reprezentată, remarcându-se în special cupele cu picior tip Isings 111 dar şi candelele de sticlă pentru iluminat. Sticla de geam pare a fi o prezenţă constantă în această perioadă iar micile tesserae de sticlă colorată indică faptul că sticla era folosită şi în artă pentru diverse reprezentări cu caracter laic sau religios.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
INP
Limba:
RO