Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Coşeiu | Judeţ: Sălaj | Punct: Cetate/Várhegy | Anul: 2017

Anul   2017
Epoca
Preistorie
Perioade
Preistorie
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Fortificaţii
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Coşeiu
Comuna   Coşeiu
Punct
Cetate/Várhegy
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Ciulic Vasile-Daniel Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Pop Horea Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Cod RAN    140592.04
Raport Situl se află amplasat pe un deal la nord de sat înspre localitatea Archid. Dealul are o altitudine de 407 m faţă de nivelul mării dominînd împrejurimile. Zona superioară a platoului este plată, intinsă, dar amenajarea acesteia este de natură antropică, pe un loc dominant cu diametrul de max. 50m.

Situl a fost identificat în urma unor recente cercetări de teren (primăvara 2017). Cu acest prilej au fost descoperite puţine fragmente ceramice aparent preistorice. La suprafaţă este vizibil valul de pământ cu şanţ în faţă şi în interior. Şanţul exterior este actualmente colmatat de erozoiunea naturală a dealului dar şi de posibilele amenajări genistice din primul sau al doilea război mondial. Prezenţa unei baterii de tun, care a distrus centrul fortificaţiei, şi elementele defensive din jurul acesteia (“şanţul interior”) au adus modificări morfologice faţă de forma iniţială a cetăţii.

Obiectivul principal al diagnosticului de la Coşeiu, l-a constituit recoltarea unui material arheologic mai consistent în vederea stabilirii cronologiei sitului.
Şondajul (S1 6x1m, orientat aprox. S-N) trasat, cu sprijinul membrilor Clubului Alpin şi ai Organizaţiei Studenţilor Pentru Natură din Cluj Napoca, a fost amplasat în zona internă mai inaltă a incintei fortificate în perspectiva prelungirii acestuia peste elementele defensive.
Stratigrafia staţiunii arheologice de la Coşeiu-Cetate, în sectorul cercetat, este simplă. Imediat sub iarbă şi frunze în solul negru au apărut şi fragmente ceramice şi lipitură de perete arsă, iar la 0,20-0,30m stânca nativă (micaşist).
Conform observaţiilor din teren, între m 0-4 ai sondajului au apărut urme de la o construcţie de suprafaţă din lemn cu pereţi realizaţi din lipitură pe schelet din nuiele. Materialele arheologice ceramice (ceramică modelată cu mâna şi la roată, buză de situla celtică cu grafit în pastă) încadrează construcţia în cea de-a doua epocă a fierului, mai precis epoca dacică (sec. 2-1 a.Chr.). În sprijinul acestei datări vine şi fibula fragmentară din fier descoperită. Celelalte piese metalice (cuţit şi cui din fier, tablă şi fragment cataramă? din bronz) nu ne ajută prea mult la datarea sitului. Prezenţa unor materiale ceramice din epoca bronzului ne îndreptăţesc credem că în acest punct a existat o posibilă fortificaţie şi în acest orizont cronologic.

Campania anului 2017 a constat în trasarea unei unităţi de cercetare în vederea stabilirii cronologiei sitului arheologic. Sondajul urmează să fie prelungit spre sud şi nord în vederea verificării situaţiei arheologice, a sistemului constructiv defensiv şi a elementelor de habitat intern.
Rezumat
English Abstract The site is localized on a hill to the north of the village of Archid. The hill has a 407 m altitude above sea level, dominating the landscape. The higher ground of the plateau is flat and has a diameter of about 50 m, being made by human intervention.
The site was identified during field surveys in the spring of 2017, during which some pottery fragments were recovered, initially presumed to be Prehistoric. On the ground, traces of the vallum with the adjacent ditch, both in the interior and exterior, are visible. The exterior ditch is clogged up and damaged by the interventions carried out during WWI or WWII. Moreover a gun-battery destroyed the center of the fortification and the interior ditch, changing the initial landscape of the site.
Trench S1 (6x1m, oriented N-S approximately) was excavated with the help of the members of the Alpine Club and the Student Organization for Nature from Cluj-Napoca, and is placed in the highest area of the fortification.
The stratigraphy of Coşeiu-Cetate, in the researched area is simple. After removing the topsoil, a layer with pottery and fragments of burnt walls of structures were identified at a depth of 0.2-0.3 m, followed by the natural rock. Between meters 0 and 4 of the trench traces of a surface-like structure were identified, with the walls made out of clay and wood. The wheel-made and hand-made pottery, the rim of a Celtic situla, date the structure in the Second Iron Age, more precisely, in the Dacian period (2nd -1st c. BCE). Moreover a fragmentary fibula was also identified contributing to this dating.
The archaeological campaign from 2017 had the purpose of identifying the chronology of the archaeological site. In the future endeavors, the trench will be expanded to the north and south, in order to obtain new data on the archaeological situation, of the defensive system and the internal human habitat.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu